Шановні науковці!

7 вересня

Тема: «Наукова комунікація в цифрову епоху». Опрацьовуємо тести. Тези: Початок навчального року, а у нас не припиняє роботу безкоштовний, відкритий он-лайн курс «Наукова комунікація в цифрову епоху», який розпочався у березні2020. https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:UKMA+SCDA101+2020_T1/about

Курс складається 13 тижнів, 3 кредитів, 11 модулів для перевірки засвоєних знань, з можливістю, за умови успішного складання тестів, отримати сертифікат слухача. Чимало запитань виникають при виконанні завдань 3, 4, 7 та 9 тижня. Повторимо визначення та розрахунки показників: h-index, impact factor, класичний та 5 річний, індекс оперативності. Знайдемо кількість видань певної країни в певному році, що мали impact factor і яким він був, для обраних категорій знань визначимо кількість видань з impact factor. Порахуємо кількість статей певної групи науковців або установи за певний проміжок часу, що проіндексовані у Web of Science Core Collection. Розберемо помилки яких припускаються при пошуку та аналізу інформації у Web of Science Core Collection та додаткових базах на платформі. Визначимо як знайти для заданої теми найцитованіші роботи, установи, що виконали більше робіт, видання, що друкують певною мовою. Поговоримо про видання певної галузі знань, перевіримо індексацію, які формати видань є та як не витрачати багато часу не оформлення публікації. Повторимо про doi та ISSN. Відповіді на запитання, що буде поставлено в реєстраційних анкетах.

Реєстрація:

10:15 – 11:15 – https://bit.ly/2PPSTL7
16:15 – 17:15 – https://bit.ly/2DIbgi5

 

8 вересня

Тема: Відбір видань до Web of Science Core Collection: критерії якості, процедура оцінювання.

Тези: Функції журналу. Роль, права та обов’язки, авторі, рецензентів, членів редколегії. Як знаходити рецензентів і хто має бути в редколегії. Технічні, наукові критерії якості та обов’язкові елементи наукових видань: сайт, ISSN, doi. Як визначити скільки цитувань має моє видання, якщо воно не індексується у Web of Science Core Collection. На які видання слід рівнятися, що можна запозичити для розвитку власного. Процедура подачі видання до Web of Science Core Collection критерії за якими проходить відбір. Відповіді на запитання, що буде поставлено в реєстраційних анкетах.

Реєстрація:

10:15 – 11:15 – https://bit.ly/2F8yZc3
16:15 – 17:15 – https://bit.ly/3fJ1w4i

 

9 вересня

Тема: Web of Science Core Collection для наукової роботи

Тези: Реєстрація на платформі. Можливості кабінету користувача. Продовження роумінгового доступу. Характеристики бази Web of Science Core Collection. Алгоритм пошуку та аналіз літератури у Web of Science Core Collection: оператори пощуку, символи скорочення та заміни. Отримані результати: кількість, типи документів, розподіл по роках, отримані цитування, самоцитування їхній аналіз, h-index. Визначення ключових установ, науковців, країн що виконують роботи за певною темою, організацій що фінансували аналогічні дослідження. Збереження історій пошуку та результатів, налаштування автоматичних повідомлень про появу нових документів чи цитувань. Використання Web of Science в освітньому процесі. Відповіді на запитання, що буде поставлено в реєстраційних анкетах.

Реєстрація:

10:15 – 11:15 – https://bit.ly/31AramT
13:15 – 14:15 https://bit.ly/3fEyEdz
15:30 – 16:30 – https://bit.ly/31C2I4y

 

10 вересня

Тема: Публікаційна стратегія науковця

Тези: Вебінар у формі відповіді на часті запитання: Що дає науковцю публікація в міжнародному виданні? Як обрати видання для публікації? Скільки коштує? Де опублікуватися безкоштовно? В яких журналах більше статей за моєю темою за останні роки? Як зберегти перелік таких видань? Що таке високоцитована робота? Чи є обмеження за кількістю авторів, установ, посилань в переліку літератури? Як швидко статтю прорецензують і надрукують? Структура статті, правила оформлення. Як швидко і без помилок оформити публікацію за форматом видання Що можна/не можна робити зі статтею після публікації? Перевірка індексації видання у Web of Science Core Collection. Авторські профілі. Відповіді на запитання, що буде поставлено в реєстраційних анкетах.

Реєстрація:

10:15 – 11:15 – https://bit.ly/2DsG1YN
13:15 – 14:15 – https://bit.ly/2XGL6TS
16:15 – 17:15 – https://bit.ly/31wTEy4

 

11 вересня

Тема: Можливості аналітичного інструменту InCites

Тези: Оглядовий вебінар з можливостей аналітичного інструменту InCites для наукових установ України. Які дані використовуються, які показники розраховуються, що таке CNCI, на що звертати увагу при аналізі здобутків установи, як порівняти ВНЗ за здобутками у певній галузі. Яка установа більш ефективна в певній галузі, чому? Як проаналізувати сукупність документів за певною темою. Преінстальовані автоматичні звіти і результати з урахуванням запитів користувача. Відповіді на запитання, поставлені під час реєстрації наприкінці вебінару.

Реєстрація:

10:15 – 11:15 – https://bit.ly/31wTg2o
16:15 – 17:15 – https://bit.ly/33IWzGE

 

18 вересня спільні вебінари з компанією Антиплагіат:

18 вересня – 11:00–13:00

Тема 1: Відповідальна наукометрія: дані та показники

Лектор: Валентин Богор, Керівник відділу освітніх програм, Clarivate

Анонс: Дані про активністю публікацій широко використовуються для оцінки наукової продуктивності в різних країнах світу, на їх основі створюються різні наукометричних показники. Спочатку буде коротко розглянута історія створення сучасних наукометричних показників. Основа якісного наукометричного аналізу – якісні дані. Проблеми, пов’язані з даними про активністю публікацій. Ключові наукометричних показники, їх можливості і обмеження. Принципи відповідальної наукометрии.

Тема 2: Система «Антиплагіат»: коректне використання редакторами і авторами сучасних інструментів виявлення запозичення

Лектор: Юрій Чехович, Виконавчий директор компанії Антиплагіат, к.ф.-м.н.

Анонс: Сучасні інформаційні технології зробили доступними сучасному автору величезні масиви інформації, в тому числі, велика кількість наукових публікацій. Без вивчення цих публікацій проведення наукових досліджень високої якості часто виявляється неможливим. Як автору використовувати тексти публікацій інших авторів і не виявитися звинуваченим у плагіаті? Чи може автор використовувати тексти своїх попередніх робіт? Як приймати рішення редактору при перевірці робіт на наявність запозичення? Як не допустити публікації роботи з порушеннями наукової етики і не відлякати при цьому сумлінних авторів? Виступ буде присвячено цим і багатьом іншим питанням.

Реєстрація: https://bit.ly/3l4fodB

Також передбачено сертифікат учасника.

Традиційні серії вебінарів російською розпочнуться 15 вереснярозклад

Пропонуємо звернути увагу на вебінари Павла Касьянова у другій серії.

Розклад вебінарів англіською та мовами Євросоюзу (без сертифікатів): https://clarivate.libguides.com/home

Записи вебінарів українською: https://www.youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg

Записи вебінарів російською: https://www.youtube.com/user/WOKtrainingsRussian

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка