Засідання Бібліотечної ради ХНТУСГ

В Науковій бібліотеці 20.02.2020 р. відбулося засідання Бібліотечної ради ХНТУСГ, на якому було розглянуто питання щодо виконання «Плану видання наукових, навчальних та навчально-методичних видань навчально-науковими інститутами ХНТУСГ в 2019-2020 навчальному році». Голова Бібліотечної ради Марченко М. В. звернув увагу на необхідність дотримання норм і правил при підготовці і публікації видань, прийнятих в університеті, які розміщені на сайті Наукової бібліотеки в розділі «Авторам і видавцям»:

Положення про структуру, зміст, обсяг підручників і навчальних посібників та процедуру їх схвалення вченою радою ХНТУСГ

Загальні вимоги до оформлення наукових, навчальних та навчально-методичних видань

Директором Наукової бібліотеки Ніколаєнко Н. М. було здійснено аналіз книгозабезпеченості дисциплін за пошуком «КЗ: кафедра-дисципліна» електронного каталогу НБ, та були визначені заходи  з організації спільної роботи бібліотеки і  кафедр по наповненню БД «VUZ» в АРМі «Книгозабезпеченість».

Також для членів Бібліотечної ради  заступником директора НБ Рибальченко О. М. було проведено огляд зарубіжних баз даних наукової інформації, а саме: ресурсів порталу Springer Link та журнальних колекцій видавництва Wiley, відкритий доступ до яких організовано за IP-адресою університету.

 

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-03-30

Кускова, Світлана Вікторівна. Офіс-менеджмент [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. перш.(бакалавр.) рівня вищ. освіти ден. та заоч. форм навч. / С. В. Кускова ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. — Харків : [б. в.], 2020. — 312 с. — Бібліогр.: с. 305-308

Твори-ювіляри 2020 (частина 3)

2020-03-26

Наукова бібліотека пропонує переглянути віртуальну виставку “Твори-ювіляри 2020” (частина 3), в якій Ви дізнаєтеся які жінки надихнули Павла Загребельного на написання історичних романів “Євпраксія” та “Роксолана”.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка