Засідання Бібліотечної ради ХНТУСГ

В Науковій бібліотеці 20.02.2020 р. відбулося засідання Бібліотечної ради ХНТУСГ, на якому було розглянуто питання щодо виконання «Плану видання наукових, навчальних та навчально-методичних видань навчально-науковими інститутами ХНТУСГ в 2019-2020 навчальному році». Голова Бібліотечної ради Марченко М. В. звернув увагу на необхідність дотримання норм і правил при підготовці і публікації видань, прийнятих в університеті, які розміщені на сайті Наукової бібліотеки в розділі «Авторам і видавцям»:

Положення про структуру, зміст, обсяг підручників і навчальних посібників та процедуру їх схвалення вченою радою ХНТУСГ

Загальні вимоги до оформлення наукових, навчальних та навчально-методичних видань

Директором Наукової бібліотеки Ніколаєнко Н. М. було здійснено аналіз книгозабезпеченості дисциплін за пошуком «КЗ: кафедра-дисципліна» електронного каталогу НБ, та були визначені заходи  з організації спільної роботи бібліотеки і  кафедр по наповненню БД «VUZ» в АРМі «Книгозабезпеченість».

Також для членів Бібліотечної ради  заступником директора НБ Рибальченко О. М. було проведено огляд зарубіжних баз даних наукової інформації, а саме: ресурсів порталу Springer Link та журнальних колекцій видавництва Wiley, відкритий доступ до яких організовано за IP-адресою університету.

 

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Послуги МБА та ЕДД

Послуги МБА та ЕДД НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Вебінари та майстер-класи ORCID

2021-09-16

Державна науково-технічна бібліотека України у співпраці з ORCID  проведе серію вебінарів та майстер-класів на тему: “Використання постійних ідентифікаторів учених та установ, їх роль у науковій екосистемі. Інструменти ORCID для науковців”.

Книга тижня ("Бібліотека маркетолога")

2021-09-14

Наукова бібліотека продовжує  рубрику «Бібліотека маркетолога» в рамках проєкту «Книжкова конвенція маркетологів» 339.138(02.064) М 27 Маркетинг на ринку продуктів швидкого приготування [Текст] : монографія / Є. В. Ромат [та ін.] ; за наук. ред. А. А. Мазаракі ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2018. - 207 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 183-192 (91 назва). - ISBN 978-966-629-911-9

Наукова бібліотека продовжує вересневі зустрічі з першокурсниками

2021-09-14

Сьогодні комп'ютерні технології так увійшли в наше життя, що важко знайти студента, який би не володів комп'ютером. Але для освіченої людини, що живе у сучасному інформаційному світі, цього замало

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка