новые поступления книг 2013 - 2е полугодие

 

74.58я73

М 54

            Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення випускної роботи магістра [Текст] : для студ. ННІ ЕКТ та ДЗН / М. Л. Лисиченко, Н. Г. Косуліна, О. В. Мірошник [та ін.] ; ХНТУСГ. - Х. : ХНТУСГ, 2013. - 36 с. - Бібліогр.: с. 21. - 10.00 гр.

 Имеются экземпляры в отделах:   всего  15 : ч.з.Г.к.(1), Г.к.(1), Энг.(13)

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

ВИВЧАЙ УКРАЇНСЬКУ ЛЕГКО!

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-02-10

Петриченко, Василь Флорович. Рослинництво. Нові технології вирощування польових культур [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. аграр. закл. освіти, що вивч. дисц. "Рослинництво" / В. Ф. Петриченко, В. В. Лихочвор ; Львів. нац. аграр. ун-т, Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля. – 5-те вид. – Львів : НВФ "Укр. технології", 2020. – 806 с. 

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка