новые поступления книг 2013 - 2е полугодие

 

74.58я73

М 54

            Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення випускної роботи магістра [Текст] : для студ. ННІ ЕКТ та ДЗН / М. Л. Лисиченко, Н. Г. Косуліна, О. В. Мірошник [та ін.] ; ХНТУСГ. - Х. : ХНТУСГ, 2013. - 36 с. - Бібліогр.: с. 21. - 10.00 гр.

 Имеются экземпляры в отделах:   всего  15 : ч.з.Г.к.(1), Г.к.(1), Энг.(13)

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-09-21

Ефективне використання механізованих технологій і технічних засобів на фермі дрібної рогатої худоби [Текст] : моногр. / М. В. Брагінець [та ін.] ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : КП "Міська друкарня", 2020. - 428 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 420-428 (127 назв).

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка