обновление деталей машин

Відкритий перегляд літератури 

«Відновлення деталей сільськогосподарських машин»

18 листопада в рамках Декади сільськогосподарської книги проводиться відкритий перегляд «Відновлення деталей сільськогосподарських машин», на якому представлені підручники, учбові посібники, довідники та статті з часописів та вісників ХНТУСГ.

Запрошуємо всіх бажаючих!

Бібліографічний список літератури

Відновлення деталей машин

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

ВИВЧАЙ УКРАЇНСЬКУ ЛЕГКО!

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-02-10

Петриченко, Василь Флорович. Рослинництво. Нові технології вирощування польових культур [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. аграр. закл. освіти, що вивч. дисц. "Рослинництво" / В. Ф. Петриченко, В. В. Лихочвор ; Львів. нац. аграр. ун-т, Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля. – 5-те вид. – Львів : НВФ "Укр. технології", 2020. – 806 с. 

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка