Основи аграр. інженерн. екології

   

Ониськів, М. І.

            Основи аграрної інженерної екологіїї [Текст] : навч. посіб. / М. І. Ониськів, В. Г. Цапко, Ф. І. Гончаров. - К. : Основа, 2008. - 240 с. - Библиогр.: с. 238-239. - ISBN978-966-699-306-2.

Анотація:У цьому навчальному посібнику висвітлено поняття природного середовища, загальні властивості, розкрито суть біоценозу, біохімічного кругообігу речовин у біосфері. Подано характеристику джерел забруднення атмосфери, гідросфери та літосфери як основи для подальшого вибору та застосування технічних засобів з метою зменшення негативних наслідків, заподіяних довкіллю у процесі сільськогосподарського виробництва. Особливу увагу зосереджено на характеристиці забруднень навколишнього природного середовища підприємствами сільськогосподарського призначення, а також на розкритті сутності основних методів і засобів його захисту. Розглянуто й проаналізовано екологічні проблеми у тваринництві та рослинництві. Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, керівників державних установ, підприємств і організацій, широке коло читачів. 

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Тобі першокурснику.

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2019-09-16

Безпека життєдіяльності [Текст] : навч. посіб. / О. С. Полянський [та ін.] ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : ПромАрт, 2019. - 318 с.

Публікаційна активність зростає

2019-09-13

Науковці ХНТУСГ гідно відповідають  викликам часу , підвищуючи рівень впливу публікацій університету на світовий науковий прогрес. Свідченням цьому є кількість публікацій дослідників у міжнародних наукових базах даних Scopus та Web of Science , яка постійно зростає. У 2019 році маємо 41 статтю, проіндексовану у Scopus та 20 – в Web of Science.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка