Основи аграр. інженерн. екології

   

Ониськів, М. І.

            Основи аграрної інженерної екологіїї [Текст] : навч. посіб. / М. І. Ониськів, В. Г. Цапко, Ф. І. Гончаров. - К. : Основа, 2008. - 240 с. - Библиогр.: с. 238-239. - ISBN978-966-699-306-2.

Анотація:У цьому навчальному посібнику висвітлено поняття природного середовища, загальні властивості, розкрито суть біоценозу, біохімічного кругообігу речовин у біосфері. Подано характеристику джерел забруднення атмосфери, гідросфери та літосфери як основи для подальшого вибору та застосування технічних засобів з метою зменшення негативних наслідків, заподіяних довкіллю у процесі сільськогосподарського виробництва. Особливу увагу зосереджено на характеристиці забруднень навколишнього природного середовища підприємствами сільськогосподарського призначення, а також на розкритті сутності основних методів і засобів його захисту. Розглянуто й проаналізовано екологічні проблеми у тваринництві та рослинництві. Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, керівників державних установ, підприємств і організацій, широке коло читачів. 

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозиторії ХНТУСГ

Тобі першокурснику.

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

День Конституції України

2019-06-27

Прийняття Конституції в 1996 році закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність,стало важливим кроком у забезпеченні прав людини та громадянина, сприяло подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені. День Конституції України святкується щорічно 28 червня і відповідно до Основного Закону є державним святом та неробочим днем.

Олександр Нанка: "Гарний початок – половина справи, як казав Платон!"

2019-06-25

За сприяння Наукової бібліотеки наприкінці червня в рамках рейтингування кафедр була вперше організована виставка наукової, навчальної і навчально-методичної літератури, виданої науковцями 32 кафедр Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка протягом 2018-2019 навчального року, наявної у бібліотечному фонді.

Міжнародна науково-практична конференція «Наукова еволюція досліджень бібліоінформаційної ноосфери»

2019-06-21

19 – 21 червня 2019 р. директор Наукової бібліотеки Ніколаєнко Н.М. взала участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Наукова еволюція досліджень бібліоінформаційної ноосфери», яка відбулася на базі Наукової бібліотеки ОНУ імені І.І. Мечникова (м. Одеса).

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка