Основи екології

   

Основи екології[Текст] :підручник/ О. В. Солошенко, А. М. Фесенко, С. І. Кочетова ; за ред. О. В. Солошенка ; ХНТУСГ. - Х. : Парус тм, 2008. - 374 с. : il., табл. - Библиогр.: с. 366-367. - ISBN 978-966-8482-75-5 -Додат.: с.364-365.

            Аннотация: У підручнику викладено основи загальної екології. Згідно до найновіших наукових даних розкрито механізми антропогенного впливу на довкілля і його наслідки. Для можливості забезпечення екологічної рівноваги розглянуто напрямки екологізації сільськогосподарського виробництва, утілізації відходів, раціонального використання атмосферного повітря, водних ресурсів, природних ландшафтів, безпеки харчових продуктів та електромагнітних полів. Висвітлено принципи організації та ругулювання екологічно безпечного виробництва. Адресований студентам інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та всім читачам, які цікавляться  питаннями гармонізації відносин людини і довкілля. 

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

ВИВЧАЙ УКРАЇНСЬКУ ЛЕГКО!

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка