Периодика НБУВ-14

 

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр науково-бібліографічної інформації

Відділ технологій дистанційного обслуговування

03039 Київ-39, проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua;

Internet: http//www.nbuv.gov.ua, т. 524-11-19

 

 Представляємо Вашій увазі інформацію про періодичні видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 15.09 до 20.09 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).

 

 

 

 

 

1.

Ж71049/2014/27-28

 

Історико-політичні проблеми сучасного світу/ Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політол. та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин- 2014г. Т. 27-28. - [s. l.]. (Шифр Ж71049/2014/27-28)

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

2.

Ж69485/2014/2

 

Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики/ Запоріз. держ. мед. ун-т. Виходить три рази на рік- 2014г. № 2. - [s. l.]. (Шифр Ж69485/2014/2)

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

3.

Ж70434:Студ.н./2013/3

 

Вісник Національного університету водного господарства та природокористування/ Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування  - 2013г. Вип. 3. - [s. l.]. (Шифр Ж70434:Студ.н./2013/3)

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

4.

Ж70434:с.-г./2013/1

 

Вісник Національного університету водного господарства та природокористування/ Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування- 2013г. Вип. 1. - [s. l.]. (Шифр Ж70434:с.-г./2013/1)

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

5.

Ж70434:с.-г./2013/2

 

Вісник Національного університету водного господарства та природокористування/ Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування- 2013г. Вип. 2. - [s. l.]. (Шифр Ж70434:с.-г./2013/2)

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

6.

Ж73716/2013/3

 

Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". Виходить щоквартально- 2013г. № 3. - [s. l.]. (Шифр Ж73716/2013/3)

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

7.

Ж73716/2014/1

 

Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". Виходить щоквартально- 2014г. № 1. - [s. l.]. (Шифр Ж73716/2014/1)

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

8.

Ж73716/2014/2

 

Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". Виходить щоквартально- 2014г. № 2. - [s. l.]. (Шифр Ж73716/2014/2)

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

9.

Ж73716/2014/3

 

Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". Виходить щоквартально- 2014г. № 3. - [s. l.]. (Шифр Ж73716/2014/3)

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

10.

Ж72907/2013/21

 

Краєзнавець Прикарпаття/ Івано-Франків. обл. держ. центр туризму і краєзнавситва учнів. молоді, Івано-Франків. обл. орг. Всеукраїн. спілки краєзнавців- 2013г. № 21. - [s. l.]. (Шифр Ж72907/2013/21)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

11.

Ж72907/2013/22

 

Краєзнавець Прикарпаття/ Івано-Франків. обл. держ. центр туризму і краєзнавситва учнів. молоді, Івано-Франків. обл. орг. Всеукраїн. спілки краєзнавців- 2013г. № 22. - [s. l.]. (Шифр Ж72907/2013/22)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

12.

Ж72907/2014/23

 

Краєзнавець Прикарпаття/ Івано-Франків. обл. держ. центр туризму і краєзнавситва учнів. молоді, Івано-Франків. обл. орг. Всеукраїн. спілки краєзнавців- 2014г. № 23. - [s. l.]. (Шифр Ж72907/2014/23)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

13.

Ж69510/2014/46

 

Культура України/ Харк. держ. акад. культ.- 2014г. Вип. 46. - [s. l.]. (Шифр Ж69510/2014/46)

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

14.

Ж71071/2014/19

 

Літературознавчі обрії. Праці молодих учених/ Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка Нац. акад. наук України- 2014г. Вип. 19. - [s. l.]. (Шифр Ж71071/2014/19)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

15.

Ж71071/2014/20

 

Літературознавчі обрії. Праці молодих учених/ Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка Нац. акад. наук України- 2014г. Вип. 20. - [s. l.]. (Шифр Ж71071/2014/20)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

16.

Ж71071/2014/21

 

Літературознавчі обрії. Праці молодих учених/ Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка Нац. акад. наук України- 2014г. Вип. 21. - [s. l.]. (Шифр Ж71071/2014/21)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

17.

Ж74400/2013/1

 

Математичне моделювання в економіці/ Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору [та ін.]- 2013г. Вип. 1. - [s. l.]. (Шифр Ж74400/2013/1)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

18.

Ж74400/2013/2

 

Математичне моделювання в економіці/ Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору [та ін.]- 2013г. Вип. 2. - [s. l.]. (Шифр Ж74400/2013/2)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

19.

Ж72345/2014/17

 

Менеджмент/ Міжгалуз. ін-т упр.- 2014г. Вип. 17. - [s. l.]. (Шифр Ж72345/2014/17)

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

20.

Ж74189/2013/4

 

Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика/ за загал. ред. О. м. Пшинька- 2013г. Вип. 4. - [s. l.]. (Шифр Ж74189/2013/4)

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

21.

Ж74382:Філол.н./2014/1А

 

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету/ Берд. держ. пед. ун-т- 2014г. Вип. 1А. - [s. l.]. (Шифр Ж74382:Філол.н./2014/1А)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

22.

Ж74382:Філол.н./2014/2

 

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету/ Берд. держ. пед. ун-т- 2014г. Вип. 2. - [s. l.]. (Шифр Ж74382:Філол.н./2014/2)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

23.

Ж71235/2014/17

 

Наукові записки КУТЕП/ Київ. ун-т туризму, економіки і права- 2014г. Вип. 17. - [s. l.]. (Шифр Ж71235/2014/17)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

24.

Ж68937:Геогр./2014/1

 

Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка/ Терноп. нац.  пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка- 2014г. № 1. - [s. l.]. (Шифр Ж68937:Геогр./2014/1)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

25.

Ж68937:Пед./2014/2

 

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка/ Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка- 2014г. Вип. 2. - [s. l.]. (Шифр Ж68937:Пед./2014/2)

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

26.

Ж68937:іст./2013/2; Ч.1

 

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка/ Терноп. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка- 2013г. Вип. 2; Ч.1. - [s. l.]. (Шифр Ж68937:іст./2013/2; Ч.1)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

27.

Ж68937:іст./2013/2; Ч.2

 

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка/ Терноп. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка- 2013г. Вип. 2; Ч.2. - [s. l.]. (Шифр Ж68937:іст./2013/2; Ч.2)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

28.

Ж68937:іст./2014/1; Ч.1

 

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка/ Терноп. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка- 2014г. Вип. 1; Ч.1. - [s. l.]. (Шифр Ж68937:іст./2014/1; Ч.1)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

29.

Ж68937:іст./2014/1; Ч.2

 

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка/ Терноп. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка- 2014г. Вип. 1; Ч.2. - [s. l.]. (Шифр Ж68937:іст./2014/1; Ч.2)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

30.

Ж68937:іст./2014/1; Ч.3

 

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка/ Терноп. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка- 2014г. Вип. 1; Ч.3. - [s. l.]. (Шифр Ж68937:іст./2014/1; Ч.3)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

31.

Ж69417:літ./2014/1(77); Ч.2

 

Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди/ Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди- 2014г. Вип. 1(77); Ч.2. - [s. l.]. (Шифр Ж69417:літ./2014/1(77); Ч.2)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

32.

Ж69802:І.К.Об.т./2014/1

 

Наукові праці Донецького національного технічного університету/ Донец. нац. техн. ун-т. Виходить двічі на рік- 2014г. N 1. - [s. l.]. (Шифр Ж69802:І.К.Об.т./2014/1)

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

33.

Ж69879/2013/53

 

Наукові праці Національного університету харчових технологій/ Нац. ун-т харч. технологій- 2013г. № 53. - [s. l.]. (Шифр Ж69879/2013/53)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

34.

Ж69879/2014/20/1

 

Наукові праці Національного університету харчових технологій/ Нац. ун-т харч. технологій- 2014г. Т. 20 № 1. - [s. l.]. (Шифр Ж69879/2014/20/1)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

35.

Ж68850:іст./2014/1

 

Науковий вісник Ужгородського університету/ Держ. вищ. навч. заклад "Ужгород. нац. ун-т"- 2014г. Вип. 1. - [s. l.]. (Шифр Ж68850:іст./2014/1)

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

36.

Ж71135/2014/15

 

Образ/ Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики- 2014г. Вип. 15. - [s. l.]. (Шифр Ж71135/2014/15)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

37.

Ж69992:Психол.пед./2013/23

 

"Острозька академія", національний університет.  Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"] / "Остроз. акад.", нац. ун-. - Острог : Вид. комплекс Острозької академії

Вип. 23 : Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід : темат. вип. - Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Остроз. акад.", 2013. - 307 с. - Бібліогр. в кінці ст.  100 экз. (Шифр Ж69992:Психол.пед./2013/23)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

38.

Ж74184/2014/1

 

Проблеми і перспективи розвитку підприємництва/ Харк. нац. автомоб.-дорож. ун-т- 2014г. № 1. - [s. l.]. (Шифр Ж74184/2014/1)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

39.

Ж71542/2013/40-41

 

Проблеми інженерно-педагогічної освіти/ Укр. інж.-пед. акад. Виходить щоквартально- 2013г. № 40-41. - [s. l.]. (Шифр Ж71542/2013/40-41)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

40.

Ж71869/2014/1

 

Проблеми інформатизації та управління/ Нац. авіац. ун-т- 2014г. Вип. 1. - [s. l.]. (Шифр Ж71869/2014/1)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

41.

Ж73400/2014/1

 

Проблеми інформаційних технологій/ Херсон. нац. техн. ун-т- 2014г. № 1. - [s. l.]. (Шифр Ж73400/2014/1)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

42.

Ж72832/2014/22

 

Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля/ Нац. акад. наук України, Ін-т пробл. безпеки атомних електростанцій- 2014г. Вип. 22. - [s. l.]. (Шифр Ж72832/2014/22)

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

43.

Ж69705:Іст./2013/32

 

Проблеми гуманітарних наук/ Дрогобиц. держ. пед. ін-т ім. Івана Франка- 2013г. Вип. 32. - [s. l.]. (Шифр Ж69705:Іст./2013/32)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

44.

Ж74038/2014/1

 

Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика/ Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем упр.- 2014г. № 1. - [s. l.]. (Шифр Ж74038/2014/1)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

45.

Ж70419/2014/2

 

Проблеми загальної енергетики/ НАН України, Ін-т заг. енергетики. Виходить щоквартально- 2014г. № 2. - [s. l.]. (Шифр Ж70419/2014/2)

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

46.

Ж70736/2014/27

 

Проблеми охорони праці в Україні/ Держ. ком. України з пром. безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, Нац. наук- дослід. ін-т пром. безпеки та охорони праці (ННДІПБОП)- 2014г. Вип. 27. - [s. l.]. (Шифр Ж70736/2014/27)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

47.

Ж73319/2014/9; Ч.1

 

Проблеми підготовки сучасного вчителя/ Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. Виходить двічі на рік- 2014г. Вип. 9; Ч.1. - [s. l.]. (Шифр Ж73319/2014/9; Ч.1)

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

48.

Ж70384/2013/8

 

Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних ситем/ Житомир. військовий ін-т ім. С. П. Корольова Нац. авіац. ун-ту  - 2013г. Вип. 8. - [s. l.]. (Шифр Ж70384/2013/8)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

49.

Ж74309/2013/1

 

Проблеми сучасної психології/ Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т"  - 2013г. Вип. 1. - [s. l.]. (Шифр Ж74309/2013/1)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

50.

Ж74309/2013/2

 

Проблеми сучасної психології/ Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т"  - 2013г. Вип. 2. - [s. l.]. (Шифр Ж74309/2013/2)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

51.

Ж69577/2014/18

 

Проблеми сучасного літературознавства/ Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Філол. ф-т- 2014г. Вип. 18. - [s. l.]. (Шифр Ж69577/2014/18)

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

52.

Ж73706/2013/25

 

Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка/ Луган. держ. ін-т культури і мистецтв- 2013г. Вип. 25. - [s. l.]. (Шифр Ж73706/2013/25)

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

53.

Ж73706/2013/26

 

Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка/ Луган. держ. ін-т культури і мистецтв- 2013г. Вип. 26. - [s. l.]. (Шифр Ж73706/2013/26)

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

54.

Ж63290/2014/3

 

Проблеми тертя та зношування/ М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т- 2014г. Вип. 3. - [s. l.]. (Шифр Ж63290/2014/3)

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

55.

Ж72574/2013/13

 

Проблемы теории и истории архитектуры Украины/ Одес. гос. акад. стр-ва и архитектуры, Архитектур.-художеств. ин-т, Одес. обл. орг. Укр. о-ва охраны памятников истории и культуры- 2013г. Вип. 13. - [s. l.]. (Шифр Ж72574/2013/13)

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

56.

Ж69393/2013/20

 

Українська академія мистецтва/ Нац. акад. образотв. мистец. і архіт.- 2013г. Вип. 20. - [s. l.]. (Шифр Ж69393/2013/20)

 Экземпляры: всего:3 - ФХ(2), АХ(1)

 

 

57.

Ж69393/2013/21

 

Українська академія мистецтва/ Нац. акад. образотв. мистец. і архіт.- 2013г. Вип. 21. - [s. l.]. (Шифр Ж69393/2013/21)

 Экземпляры: всего:3 - ФХ(2), АХ(1)

 

 

58.

Ж69407/2013/19; Т.1

 

Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку/ Рівнен. держ. гуманіт. ун-т- 2013г. Вип. 19; Т.1. - [s. l.]. (Шифр Ж69407/2013/19; Т.1)

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

59.

Ж69407/2013/19; Т.2

 

Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку/ Рівнен. держ. гуманіт. ун-т- 2013г. Вип. 19; Т.2. - [s. l.]. (Шифр Ж69407/2013/19; Т.2)

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

60.

Ж74401/2013/2

 

Філологічні студії/ Донец. нац. ун-т, Філол. ф-т, Каф. теорії л-ри та худож. культури- 2013г. Вип. 2. - [s. l.]. (Шифр Ж74401/2013/2)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

61.

Ж69574/2014/5

 

Формування ринкових відносин в Україні/ Наук.-дослід. екон. ін-т. Виходить щомісяця- 2014г. Вип. 5. - [s. l.]. (Шифр Ж69574/2014/5)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

62.

Ж74403/2013/2014

 

Церковний календар ... року Божого з уставом/ Укр. греко-катол. церква. Виходить щорічно- 2013г. за 2014. - [s. l.]. (Шифр Ж74403/2013/2014)

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

63.

Ж73440/2012/12

 

Цифрові технології/ Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова- 2012г. Вип. 12. - [s. l.]. (Шифр Ж73440/2012/12)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

64.

Ж73440/2013/13

 

Цифрові технології/ Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова- 2013г. Вип. 13. - [s. l.]. (Шифр Ж73440/2013/13)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

65.

Ж73440/2013/14

 

Цифрові технології/ Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова- 2013г. Вип. 14. - [s. l.]. (Шифр Ж73440/2013/14)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

66.

Ж73440/2014/15

 

Цифрові технології/ Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова- 2014г. Вип. 15. - [s. l.]. (Шифр Ж73440/2014/15)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

67.

Ж73238/2014/16

 

Часопис соціально-економічної географії/ Харьків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна- 2014г. Вип. 16. - [s. l.]. (Шифр Ж73238/2014/16)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

68.

Ж73642/2014/7

 

Человек - Природа - Общество: теория и практика безопасности жизнедеятельности, экологии и валеологии/ Респ. высш. учеб. заведение "Крым. инженер.-пед. ун-т", Ин-т биохим. физики им. Н. М. Эммануэля Рос. акад. наук- 2014г. Вып. 7. - [s. l.]. (Шифр Ж73642/2014/7)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

69.

Ж69219/2013/661-662

 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.  Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ. - 1996. - ISSN 2221-173X

Вип. 661-662 : Слов'янська філологія / редкол. вип.: Б. І. Бунчук (наук. ред.) [та ін.]. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2013. - 256 с. - Бібліогр. в кінці ст.  100 экз. (Шифр Ж69219/2013/661-662)

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

70.

Ж69219/2013/672-673

 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.  Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ. - 1996. - ISSN 2221-173X

Вип. 672-673 : Географія / редкол.: В. П. Руденко (голов. ред.) [та ін.]. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2013. - 183 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.  100 экз. (Шифр Ж69219/2013/672-673)

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

71.

Ж69219/2013/676-677

 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.  Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ. - 1996. - ISSN 2221-173X

Вип. 676-677 : Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини / редкол.: О. В. Добржанський (наук. ред.) [та ін.]. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2013. - 232 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.  100 экз. (Шифр Ж69219/2013/676-677)

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

72.

Ж69219/2014/681

 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.  Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ. - 1996. - ISSN 2221-173X

Вип. 681 : Економіка. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2014. - 171 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.  100 экз. (Шифр Ж69219/2014/681)

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

73.

Ж69219/2014/684-685

 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.  Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ. - 1996. - ISSN 2221-173X

Вип. 684-685 : Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини / редкол.: О. В. Добржанський (наук. ред.) [та ін.]. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2014. - 183 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.  100 экз. (Шифр Ж69219/2014/684-685)

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

74.

Ж69219/2014/694-695

 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.  Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ. - 1996. - ISSN 2221-173X

Вип. 694-695 : Економіка. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2014. - 179 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.  100 экз. (Шифр Ж69219/2014/694-695)

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

75.

Ж69219/2014/696

 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.  Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ. - 1996. - ISSN 2221-173X

Вип. 696 : Географія / редкол.: В. П. Руденко (голов. ред.) [та ін.]. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2014. - 135 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.  100 экз. (Шифр Ж69219/2014/696)

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

76.

Ж69219/2014/702-703

 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.  Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ. - 1996. - ISSN 2221-173X

Вип. 702-703 : Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини / редкол.: О. В. Добржанський (наук. ред.) [та ін.]. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2014. - 233 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.  100 экз. (Шифр Ж69219/2014/702-703)

 Экземпляры: всего:2 - ФХ(1), АХ(1)

 

 

77.

Ж72921/2014/2014

 

Чисельність наявного населення України на ... року/ Державний комітет статистики України. Виходить щорічно- 2014г. на 1 січня  2014. - [s. l.]. (Шифр Ж72921/2014/2014)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

78.

Ж73603/2013/6

 

Шевченків світ/ Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж., Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Черкас. облдержадмін., Черкас. облрада, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. Виходить щорічно- 2013г. Вип. 6. - [s. l.]. (Шифр Ж73603/2013/6)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

79.

Ж74075/2013/3

 

Шекспірівський дискурс/ Укр. міжуніверситет. наук.-дослід. шекспір. центр, Класич. приват. ун-т- 2013г. Вип. 3. - [s. l.]. (Шифр Ж74075/2013/3)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

80.

Ж73882/2014/17

 

Южный город/ ред. П. А. Мацкевич- 2014г. Вып. 17. - [s. l.]. (Шифр Ж73882/2014/17)

 Экземпляры: всего:1 - ФХ(1)

 

 

 

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

ВИВЧАЙ УКРАЇНСЬКУ ЛЕГКО!

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-02-24

Основи розрахунку та конструкції деревообробного обладнання [Текст] : підручник / В. В. Шостак [та ін.] ; за ред. В. В. Шостак ; Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2012. – 392 с.

Засідання Бібліотечної ради ХНТУСГ

2020-02-20

В Науковій бібліотеці 20.02.2020 р. відбулося засідання Бібліотечної ради ХНТУСГ, на якому було розглянуто питання щодо виконання «Плану видання наукових, навчальних та навчально-методичних видань навчально-науковими інститутами ХНТУСГ в 2019-2020 навчальному році».

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка