Первокурснику

Тобі, першокурснику!

    (Відеобесіда)

Наукова бібліотека пропонує Вашій увазі відеобесіду "Тобі, першокурснику!". Сподіваємося, що запропонована далі інформація допоможе Вам зорієнтуватися у нашій бібліотеці.

 

Key words,Ключові слова:знайомство з бібліотекою, першокурсники,навчальні посібники,підручники;знакомство с библиотекой, первокурсники, учебники, учебные пособия;familiarity with the library, first-year students, textbooks, teaching aids.

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

ВИВЧАЙ УКРАЇНСЬКУ ЛЕГКО!

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-02-10

Петриченко, Василь Флорович. Рослинництво. Нові технології вирощування польових культур [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. аграр. закл. освіти, що вивч. дисц. "Рослинництво" / В. Ф. Петриченко, В. В. Лихочвор ; Львів. нац. аграр. ун-т, Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля. – 5-те вид. – Львів : НВФ "Укр. технології", 2020. – 806 с. 

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка