Первокурснику

Тобі, першокурснику!

    (Відеобесіда)

Наукова бібліотека пропонує Вашій увазі відеобесіду "Тобі, першокурснику!". Сподіваємося, що запропонована далі інформація допоможе Вам зорієнтуватися у нашій бібліотеці.

 

Key words,Ключові слова:знайомство з бібліотекою, першокурсники,навчальні посібники,підручники;знакомство с библиотекой, первокурсники, учебники, учебные пособия;familiarity with the library, first-year students, textbooks, teaching aids.

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-09-21

Ефективне використання механізованих технологій і технічних засобів на фермі дрібної рогатої худоби [Текст] : моногр. / М. В. Брагінець [та ін.] ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : КП "Міська друкарня", 2020. - 428 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 420-428 (127 назв).

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка