Міжнародні стилі цитувань

Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах.

 1. MLA (Modern Language Association) style.
 2. APA (American Psychological Association) style.
 3. Chicago/Turabian style.
 4. Harvard style.
 5. ACS (American Chemical Society) style.
 6. AIP (American Institute of Physics) style.
 7. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) style.
 8. Vancouver style.
 9. OSCOLA.
 10. APS (American Physics Society) style.
 11. Springer Math Phys Style.

Рекомендації з використання Harvard Referencing style

Список літератури («References») потрібно приводити повністю окремим блоком, повторюючи список літератури, який подається українською / російською мовою, незалежно від того, є в ньому іноземні джерела чи ні. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються в списку, наведеному на латиниці. Тобто після статті подається 2 списки: «Література» (звичайний список літератури) і «References» (список для міжнародних БД, де дані українською / російською мовою описуються за допомогою вказівок, поданих нижче, а джерела англійською мовою дублюються зі списку « література »).

Необхідно в опис джерела вносити всіх авторів, не скорочуючи їх до трьох, як це рекомендовано діючими у нас державними стандартами.

Нижче надано схеми для опису джерел українською / російською мовою (за різними типами матеріалів) разом з прикладами. Для джерел, які наводяться англійською мовою, використовуються ті ж схеми, але транслітерувати варіанти назви не потрібно.

Для перекладу прізвищ авторів, назв статей, книжок, видавництв і таке інше потрібно користуватися онлайн-конвертерами окремо для української та російської мов, посилання на які подані нижче. Ці ресурси пропонують найпоширеніші варіанти транслітерації: для української мови – відповідно до діючого стандарту; для російського – відповідно до правил Держдепартаменту США. Такий підхід дасть можливість уніфікувати дані для міжнародних БД, адже різні системи транслітерації призводять до створення різних результатів.

Онлайн-конвертер з української мови для транслітерації

Онлайн-конвертер з російської мови для транслітерації

 

Приклади Harvard Referencing style

Цитування в тексті

 

Інформацію підготувала: Щетініна Е.М. зав. інформаційно-бібліографічного відділу.

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-11-30

Технологічна блочно-варіантна система машиновикористання в землеробстві України [Текст] : моногр. Ч. 1 / Ю. І. Ковтун [та ін.] ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : Планета-Прінт, 2020. – 204 с.

Книга тижня

2020-11-23

Сівозміни та родючість чорнозему Лівобережного Лісостепу [Текст] : моногр. / О. В. Демиденко [та ін.] ; Черкас. держ. с.-г. досл. станція ННЦ "Ін-т землеробства НААН". – Сміла : Чорнобаїв. комун. поліграф. підпр-во, 2019. – 483 с. : рис., табл.–Бібліогр. наприкінці розд.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка