поступления книг - 1 квартал 2015

 
 

 

 

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ КНИГ

       ( І квартал 2015 р.)

Для перегляду змісту книги натисніть на зображення

 631.3.004(072)

Д 60     Додаткові матеріали до курсового проекту з дисципліни „Використання техніки в АПК” [Текст] : для студентів спец. 8.10010203 „Механізація сільського господарства” ден. та заоч. форми навчання / В. І. Мельник, С. О. Харченко, М. О. Циганенко [та ін.] ; XНТУСГ. - Х. : б. в., 2015. - 104 с. - 15.00 гр.

Місце зберігання: б.п. №1 (пр. Московський, 45)-5

 

 631.153.3(075)

Ц 56     Циганенко, Михайло Олександрович. Система точного землеробства [Текст] : конспект лекцій для студ. ден. та заоч. навч. за спец. 8.10010203 „Механізація сільського господарства” / М. О. Циганенко ; XНТУСГ. - Х. : б.в., 2015. - 78 с. - 12.00 гр.

Місце зберігання: б.п. №1 (пр. Московський, 45)-5

 

 

 631.3.004(072)

М 64          

Миронов Петр Андрианович

Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни „Використання техніки в АПК” [Текст] / П. А. Миронов ; ХНТУСГ. - Х. : б. в., 2015. - 106 с. - 12.00 гр.

Місце зберігання: б.п. №1 (пр. Московський, 45)-5

 

 

 656.96(075)

Т 65     Транспортно-експедиторська діяльність [Текст] : підруч. для студ. ВНЗ / Є. В. Нагорний, Д. В. Ломотько, Н. Ю. Шраменко [та ін.] ; ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2013. - 352 с. - Бібліогр.: с. 329-344. - ISBN 978-966-303-493-5 : 30.00 гр. Предм. покажч.: с. 326-328. Додаток: с. 345-347

Місце зберігання: б.п. №1 (пр. Московський, 45)-7, б.п. №3 (вул. Артема, 44)-1, б.п. №5 (НИТИ)-1

 65.01я73

О-58     Онегина, Виктория Михайловна. Планы семинарских занятий по политической экономии для иностранных студентов направлений подготовки 6.030504 "Экономика предприятия", 6.030509 "Учет и аудит" [Текст] : метод. рек. / В. М. Онегина, О. В. Анисимова ; ХНТУСХ. - Х. : ХНТУСХ, 2014. - 96 с. - Библиогр.: с. 42-43. - 4.90 гр.

Місце зберігання: б.п. №1 (пр. Московський, 45)-1, б.п. №3 (вул. Артема, 44)-14

 

 

 

 

 65.01я73

О-58          Онегина, Виктория Михайловна. Сборник задач по политической экономии и методические указания по их решению для иностранных студентов направлений подготовки 6.030504 "Экономика предприятия", 6.030509 "Учет и аудит" [Текст] / В. М. Онегина, Л. А. Батюк ; ХНТУСХ. - Х. : ХНТУСХ, 2014. - 45 с. - Библиогр.: с. 46. - 4.50 гр.

Місце зберігання: б.п. №1 (пр. Московський, 45)-1, б.п. №3 (вул. Артема, 44)-14

 

 

 

 65.01я73

О-58     Онегіна, Вікторія Михайлівна. Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з політичної економії для студентів напрямів підготовки 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030509 "Облік і аудит" [Текст] / В. М. Онегіна. - Х. : ХНТУСГ, 2014. - 86 с. - Бібліогр.: с. 84-85. - 5.85 гр.

Місце зберігання: б.п. №1 (пр. Московський, 45)-1, б.п. №3 (вул. Артема, 44)-19

 

 

 

 65.02я73

Ш 55     Шибаєва, Наталія Володимирівна. Історія економіки та економічної думки [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Шибаєва ; ХНТУСГ. - Х. : Міськдрук, 2015. - 396 с. : il. - Бібліогр.: с. 392-395. - ISBN 978-617-619-149-0 : 62.00 гр.

Місце зберігання: б.п. №1 (пр. Московський, 45)-1, б.п. №3 (вул. Артема, 44)-64

 

 

 

 

 

 84(4Укр)6

Л 64     Літопис самовидців. Дев'ять місяців українського спротиву [Текст] / [авт.-упоряд. О. Забужко]. - К. : Комора, 2014. - 312 с. : il. - Б. ц.

Місце зберігання: б.п. №3 (вул. Артема, 44)-1

 

 

 63.3(2)622.78

П 70     Працівники тилу і діти війни - Великій Перемозі [Текст] : присвячується 70-й річниці визволення України від фашистських загарбників і 70-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років. - Х. : б. в., 2014. - 564 с. - Б. ц.

Місце зберігання:.б.п. №3 (вул. Артема, 44)-1

 

 

 

   

 

 

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

ВИВЧАЙ УКРАЇНСЬКУ ЛЕГКО!

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-02-24

Основи розрахунку та конструкції деревообробного обладнання [Текст] : підручник / В. В. Шостак [та ін.] ; за ред. В. В. Шостак ; Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2012. – 392 с.

Засідання Бібліотечної ради ХНТУСГ

2020-02-20

В Науковій бібліотеці 20.02.2020 р. відбулося засідання Бібліотечної ради ХНТУСГ, на якому було розглянуто питання щодо виконання «Плану видання наукових, навчальних та навчально-методичних видань навчально-науковими інститутами ХНТУСГ в 2019-2020 навчальному році».

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка