Поступления книг 2013 - 1е полугодие

 

 

 

 НАДХОДЖЕННЯ КНИГ

   (Перше півріччя 2013 р.)

 

 

Програми навчальних дисциплін НМЦ аграрної освіти

 

65.32я73

О-64

        Організація агробізнесу[Текст] : прогр. навч. дисципліни для підготовки фахівців ОКР „бакалавр” напряму 6.030504 „Економіка підприємства” у вищ. навч. закл. II-IV рівнів акредитації М-ва аграр. політики України / НМЦ аграр. освіти ; уклад. Ю. Е. Губені [та ін.]. - К. : Аграр. освіта, 2011. - 18 с.

Имеются экземпляры: ч.з.Г.к.(1), Арт.(3)

631.3-83(073)

Е 50

            Електропривод і автоматизація [Текст] : прогр. навч. дисц. для підготовки фахівців ОКР „бакалавр” напряму 6.100102 „Процесси, машини та обладнання агропромислового виробницта” у вищ. навч. закл. III-IV рівнів акредитації М-ва аграр. політики та продовольства України / НМЦ аграр. освіти ; уклад. П. І. Савченко [та ін.]. - К. : Аграр. освіта, 2012. - 16 с.

Имеются экземпляры: всего  1 : ч.з.Г.к.(1)

661.1(073)

З-14

            Загальні технології харчової промисловості. Технологія цукрового виробництва (складова частина) [Текст] : прогр. навч. дисципліни для підготовки фахівців ОКР "бакалавр" напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" у ВНЗ ІІ-IVрівнів акредитації / НМЦ аграр. освіти ; уклад. Л. М. Хомічак, Ю. Л. Білонога, І. М. Турчин. - К. : Аграр. освіта, 2012. - 16 с.

Имеются экземпляры: ч.з.Г.к.(1), ч.з. ОИФ(1), ОИФ(2)

621.1(073)

Т 34

            Теплотехніка [Текст] : прогр. навч. дисципліни для підготовки фахівців ОКР "бакалавр" напряму 6.100102 "Процеси, машини та обладнання" у ВНЗ ІІ-IV рівнів акредитації / НМЦ аграр. освіти ; уклад. Б. Х. Драганов [та ін.]. - К. : Аграр. освіта, 2012. - 18 с. - Бібліогр.: с. 16-17. - 11.06 гр.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ч.з.Г.к.(1)

664.8(073)

З-14

            Загальні технології харчової промисловості. Технологія консервування плодів та овочів (складова частина) [Текст] : прогр. навч. дисципліни для підготовки фахівців ОКР "бакалавр" напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" у ВНЗ ІІ-ІV рівнів акредитації / НМЦ аграр. освіти ; уклад. В. М. Найченко [та ін.]. - К. : Аграр. освіта, 2012. - 18 с. - Бібліогр.: с. 16-17. - 5.74 гр.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  4 : ч.з.Г.к.(1), ч.з. ОИФ(1), ОИФ(2)

65.9(4Укр)32-55

Е 45

            Економіка та організація інноваційної діяльності в АПК [Текст] : прогр. навч. дисципліни для підготовки фахівців ОКР „бакалавр” напряму 6.030504 „Економіка підприємства” у вищ. навч. закл. II-IV рівнів акредитації М-ва аграр. політики України / НМЦ аграр. освіти ; уклад. М. М. Ільчук, О. Д. Витвицька, С. П. Ткачук. - К. : Аграр. освіта, 2012. - 22 с. - Бібліогр.: с. 20-22. - 4.57 гр.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  4 : ч.з.Г.к.(1), Арт.(3)

621.311.4(073)

Е 62

            Енергетичні установки і системи [Текст] : прогр. навч. дисципліни для підготовки фахівців ОКР „магістр" спец. 8.100110101 „Енергетика сільськогосподарського виробництва" (напрям 6.100101 "Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі") ВНЗ II-IV рівнів акредитації / НМЦ аграр. освіти ; уклад. Ю. М. Федюшко, Ю. О. Постол, П. Б. Клендій. - К. : Аграр. освіта, 2012. - 17 с. - Бібліогр.: с. 13. - 8.37 гр.           

Имеются экземпляры в отделах:   всего  5 : ч.з.Г.к.(1), Энг.(4)

65.290-5я73

І-74

            Інфраструктура товарного ринку [Текст] : прогр. навч. дисципліни фахівців ОКР „бакалавр" напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент"(за ознаками спец. "Менеджмент і адміністрування") у вищ. навч. закл. II-IV рівнів акредитації М-ва аграр. політики України / НМЦ аграр. освіти ; уклад. І. І. Червен [та ін.]. - К. : Аграр. освіта, 2012. - 18 с. - Бібліогр.: с. 15-18. - 3.70 гр.            

Имеются экземпляры в отделах:   всего  4 : ч.з.Г.к.(1), Арт.(3)

67.9(4Укр)300я73

О-75

            Основи конституційного права [Текст] : прогр. навч. дисципліни фахівців ОКР „бакалавр" напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент"(за ознаками спец. "Менеджмент організацій") у вищ. навч. закл. II-IV рівнів акредитації М-ва аграр. політики України / НМЦ аграр. освіти ; уклад. В. Л. Гавеля, В. Б. Татаренко, Г. В. Коваль. - К. : Аграр. освіта, 2012. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17-20. - 4.36 гр.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  3 : ч.з.Г.к.(1), Арт.(2)

65.9(4Укр)32

О-64

            Організація і економіка використання біоресурсів [Текст] : прогр. навч. дисц. для підготовки фахівців ОКР "бакалавр" напряму 6.030601 "Менеджмент" у вищ. навч. закл. II-IV рівнів акредитації М-ва аграр. політики та продовольства України / уклад. Г. М. Калетнік [та ін.]. - К. : Агроосвіта, 2012. - 12 с. - Бібліогр.: с. 11-12. - 4.70 гр.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : ч.з.Г.к.(1), Арт.(1)

006(073)

С 77

            Стандартизація, метрологія, сертифікація та управлінні якістю [Текст] : прогр. навч. дисципліни для підготовки фахівців ОКР "бакалавр" напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" у ВНЗ ІІ-ІV рівнів акредитації / НМЦ аграр. освіти ; уклад. Л. В. Баль-Прилипко [та ін.]. - К. : Аграр. освіта, 2012. - 16 с. - Бібліогр.: с. 15-16. - 5.29 гр.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  4 : ч.з.Г.к.(1), ч.з. ОИФ(1), ОИФ(2)

65.052.232я73

Б 94

            Бухгалтерський облік на промислових і агросервісних підприємствах [Текст] : прогр. навч. дисц. для підготовки фахівців ОКР "магістр" спец. 8.03050901 "Облік і аудит" у вищ. навч. закл. IV рівнів акредитації М-ва аграрн. політики та продовольства України / уклад. Ф. Ф. Бутинець, О. Ф. Вербило, Т. Г. Камінська. - К. : Агроосвіта, 2012. - 16 с. - Бібліогр.: с. 14-15. - 3.98 гр.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  3 : ч.з.Г.к.(1), Арт.(2)

664.002(073)

А 22

            Автоматизація виробничих процесів [Текст] : прогр. навч. дисц. для підготовки фахівців ОКР "бакалавр" напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" у вищ. навч. закл. II-IV рівнів акредитації М-ва аграр. політики та продовольства України / уклад. М. А. Романченко [та ін.]. - К. : Агроосвіта, 2012. - 16 с. : табл. - Бібліогр.: с. 16. - 5.42 гр.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  4 : ч.з.Г.к.(1), ч.з. ОИФ(1), ОИФ(2)

24.239я73

Х 22

            Харчова хімія [Текст] : прогр. навч. дисц. для підготовки фахівців ОКР "бакалавр" напряму 16.051701 "Харчові технології та інженерія" у вищ. навч. закл. II-IV рівнів акредитації М-ва аграр. політики та продовольства України / уклад. О. М. Шаніна [та ін.]. - К. : Агроосвіта, 2012. - 18 с. - Бібліогр.: с. 18. - 6.05 гр.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  4 : ч.з.Г.к.(1), ч.з. ОИФ(1), ОИФ(2)

:

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

ВИВЧАЙ УКРАЇНСЬКУ ЛЕГКО!

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-02-24

Основи розрахунку та конструкції деревообробного обладнання [Текст] : підручник / В. В. Шостак [та ін.] ; за ред. В. В. Шостак ; Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2012. – 392 с.

Засідання Бібліотечної ради ХНТУСГ

2020-02-20

В Науковій бібліотеці 20.02.2020 р. відбулося засідання Бібліотечної ради ХНТУСГ, на якому було розглянуто питання щодо виконання «Плану видання наукових, навчальних та навчально-методичних видань навчально-науковими інститутами ХНТУСГ в 2019-2020 навчальному році».

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка