поступления книг 23

63.3(0)-7я7

М 74

Моисеева, Нелли Алексеевна.

            Культурология. История мировой культуры [Текст] : учеб. пособие / Н. А. Моисеева. - СПб. : Питер, 2007. - 256 с. - (Учеб. пособие). - Библиогр.: с. 210-212. - ISBN 978-5-91180-501-2 : 50.00 гр.

 Имеются экземпляры в отделах: ч.з. ОИФ(1)

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

ВИВЧАЙ УКРАЇНСЬКУ ЛЕГКО!

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-02-10

Петриченко, Василь Флорович. Рослинництво. Нові технології вирощування польових культур [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. аграр. закл. освіти, що вивч. дисц. "Рослинництво" / В. Ф. Петриченко, В. В. Лихочвор ; Львів. нац. аграр. ун-т, Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля. – 5-те вид. – Львів : НВФ "Укр. технології", 2020. – 806 с. 

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка