поступления книг 26

621.32(072)

Т 78

Трунова, ІринаМихайлівна.

            Проектні рішення під час енергетичного аудиту систем освітлення приміщень АПК [Текст] : метод. рек. та завд. щодо викон. розрахунково-графічної роботи студ. ННІ ЕКТ спец. 8.05060105 "Енергетичний менеджмент" / І. М. Трунова ; ХНТУСГ. - Х. : б.в., 2013. - 28 с. - Бібліогр.: с. 23-24. - 5.00 гр.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  15 : ч.з.Г.к.(1), Г.к.(1), Энг.(13)

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

ВИВЧАЙ УКРАЇНСЬКУ ЛЕГКО!

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-02-10

Петриченко, Василь Флорович. Рослинництво. Нові технології вирощування польових культур [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. аграр. закл. освіти, що вивч. дисц. "Рослинництво" / В. Ф. Петриченко, В. В. Лихочвор ; Львів. нац. аграр. ун-т, Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля. – 5-те вид. – Львів : НВФ "Укр. технології", 2020. – 806 с. 

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка