поступления книг 27

22.14я73

З-13

Завгородній, Олексій Іванович.

            Лінійна алгебра. Матриці, визначники, системи лінійних рівнянь, векторна алгебра [Текст] : навч. посіб. для самост. роботи студ. / О. І. Завгородній, Г. Г. Мазнєва ; ХНТУСГ. - Х. : Місьдрук, 2013. - 104 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 98.

Місце зберігання:

Б.п. №1(пр.Московський,45),чит.зал-1, б.п.№2 (вул.Мироносицька,92)-10, чит.зал-1

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

ВИВЧАЙ УКРАЇНСЬКУ ЛЕГКО!

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-02-10

Петриченко, Василь Флорович. Рослинництво. Нові технології вирощування польових культур [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. аграр. закл. освіти, що вивч. дисц. "Рослинництво" / В. Ф. Петриченко, В. В. Лихочвор ; Львів. нац. аграр. ун-т, Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля. – 5-те вид. – Львів : НВФ "Укр. технології", 2020. – 806 с. 

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка