поступления книг - май 2014г-архив

 
 

 

 

 НАДХОДЖЕННЯ КНИГ

       ( Травень 2014 р.)

Для перегляду змісту книги натисніть на зображення

88.4

К  72

Кострикин, Алексей Викторович.

               Влияние личностных характеристик руководителя на управленческую деятельность [Текст] : моногр. / А. В. Кострикин ; ХНТУСГ. - Х. : СИМ, 2011. - 240 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 189-207. - ISBN 978-966-8549-74-8 : 9.00,  гр.

 Прил.: с. 208-232

Місце зберігання:

Аб. №1(пр. Московський, 45)-2

65.9(4Укр)32

С 83

               Стратегія збалансованого використання, відтворення і управління грунтовими ресурсами України [Текст] / ННЦ Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського ; за ред. С. А. Балюка, В. В. Медведєва. - К. : Аграр. наука, 2012. - 238 с. - ISBN 978-966-540-338-8 : 15.00 гр.

Місце зберігання:

Аб. №1(пр. Московський, 45)-1

 

 

 

631/635

П 69

               Практикум по агрономії з основами агроекології [Текст] : навч. посіб. / О. В. Солошенко, Н. Ю. Гаврилович, Л. С. Осипова [та ін.] ; за ред. О. В. Солошенка. - Х. : Віровець А.П. „Апостроф”, 2012. - 295 с. - Бібліогр.: с.290-292 . - ISBN 978-966-2579-82-6 : 45.00 гр.

Місце зберігання:

Аб. №1(пр. Московський, 45)-29, Ч.з.N1(пр.Московський,45)-1, Аб. №3 (вул. Артема,44)-5,

Аб. №2 (вул. Мироносицька, 92) -65, Ч.з. №2 (вул. Мироносицька,92)-1

631.362.3

Т 47

Тищенко, Леонид Николаевич.

               Виброрешетная сепарация зерновых смесей [Текст] : моногр. / Л. Н. Тищенко, В. П. Ольшанский, С. В. Ольшанский. - Х. : Міськдрук, 2011. - 280 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 268-279. - ISBN 978-966-1664-99-8 : 35.87, 36.00,  гр.

Місце зберігання:

Аб. №1(пр. Московський, 45)-3, Ч.з.N1(пр.Московський,45)-1, Аб. №2 (вул. Мироносицька, 92) -3,

Ч.з. №2 (вул. Мироносицька,92)-2, Аб. №3 (вул. Артема,44)-5.

631.356.2

Б 90

Булгаков, Володимир Михайлович.

               Бурякозбиральні машини [Текст] : моногр. / В. М. Булгаков. - К. : Аграр. наука, 2011. - 352 с. - Бібліогр.: с. 348. - ISBN 978-966-540-306-7 : 60.00 гр.

Місце зберігання:

Аб. №1(пр. Московський, 45)-2, Ч.з.N1(пр.Московський,45)-1

 

 

006(075)

Т 38

               Технічне регулювання: основи стандартизації, метрології та управління якістю [Текст] : навч. посіб. / С. В. Бізікін, А. М. Одарченко, О. В. М'ячиков [та ін.] ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Х. : Вид-во Іванченка І.С., 2013. - 598 с. - Бібліогр.: с. 583-590. - ISBN 978-617-7033-16-4 : 60.00 гр.

Місце зберігання:

Аб. №1(пр. Московський, 45)-3,Ч.з.N1(пр.Московський,45)-1, Аб. №2 (вул. Мироносицька, 92) -1,

Ч.з. №2 (вул. Мироносицька,92)-1, Аб. №3 (вул. Артема,44)-1

631.95(075)

А 26

               Агроекологія [Текст] : навч. посіб. / А. М. Фесенко, О. В. Солошенко, Н. Ю. Гаврилович [та ін.] ; за ред. О. В. Солошенка, А. М. Фесенко ; ХНТУСГ. - Х. : Цифрова друкарня №1, 2013. - 292 с. : il., табл. - Бібліогр.: с. 288-290. - ISBN 978-617-7017-58-4 : 40.00 гр.

Місце зберігання:

Аб. №1(пр. Московський, 45)-2, Ч.з.N1(пр.Московський,45)-1, Аб. №2 (вул. Мироносицька, 92) -67, Ч.з. №2 (вул. Мироносицька, 92) -1

 

631.362.3

Б 73

Богомолов, Алексей Васильевич.

               Сепарация трудноразделимых сыпучих смесей (научное обоснование энергосберегающих процессов и оборудования) [Текст] : моногр. / А. В. Богомолов ; ХНТУСГ. - Х. : [б. и.], 2013. - 296 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 262-288. - ISBN 978-966-97317-9-1 : 50.00 гр.

 Прил.: с. 289-295

Місце зберігання:

Аб. №2 (вул. Мироносицька, 92) -1

663.3(4Укр)

Б 43

Белебеха, Іван Олексійович.

               Філософія українського світогляду [Текст] : навч. посіб. / І. О. Белебеха. - Х. : Міськдрук, 2013. - 400 с. - ISBN 978-617-619-126-1 : 15.00 гр.

Місце зберігання:

Аб. №1(пр. Московський, 45)-1

 

63.3(4Укр)

Б 43

Белебеха, Іван Олексійович.

               Національне прозріння українців [Текст] / І. О. Белебеха. - Х. : ФОП Здоровий Я. А., 2012. - 580 с. - ISBN 978-966-8354-16-8 : 20.00 гр.

Місце зберігання:

Аб. №1(пр. Московський, 45)-1

 

631.364

В 43

               Використання плівкових рукавів для зберігання стеблових кормів та зерна [Текст] / ННЦ „Ін-т механизації та електрифікації сільського господарства” ; за ред. М. В. Присяжнюка , В. Ф. Петриченка. - К. : Аграр. наука, 2013. - 96 с. : il. - Бібліогр.: с. 92-63. - ISBN 978-966-540-360-4 : 30.00 гр.

Місце зберігання:

Аб. №1(пр. Московський, 45)-1

631.67

К 63

               Комплекс протидеградаційних заходів на зрошуваних землях України [Текст] / ННЦ "Iн-т грунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського" ; за ред. С. А. Балюка, М. І. Ромащенка, В. А. Сташука. - К. : Аграр. наука, 2013. - 160 с. - Бібліогр.: с. 150-159. - ISBN 978-966-540-339-5 : 15.00 гр.

Місце зберігання:

Аб. №1(пр. Московський, 45)-1

   
 

66.5(4Укр)

Б 43  

Белебеха, Іван Олексійович.

               Рятуймо українську націю [Текст] : світоглядні перлини Української Національної Ідеї / І. О. Белебеха. - 3-тє вид. - Х. : ФОП Здоровий Я. А., 2013. - 176 с. - ISBN 978-966-8354-07-6 : 12.00 гр.

Місце зберігання:

Аб. №1(пр. Московський, 45)-1

 

620.92

Т 45

Титко, Ришард.

               Відновлювальні джерела енергії [Текст] : (Досвід Польщі для України) / Р. Титко, В. Калініченко ; Полтав. держ. аграр. академія. - Варшава ; Краків ; Полтава : ОWG, 2010. - 532 с. : il., табл. - Бібліогр.: с. 524-533. - ISBN978-83-928382-1-0 : 15.00 гр.

Місце зберігання:

Аб. №1(пр. Московський, 45)-1

 

 

631.311

М 48

Мельник, Виктор Иванович.

               Внутрипочвенное внесение жидкостей в растениеводстве [Текст] : моногр. / В. И. Мельник ; XНТУСГ. - Х. : Міськдрук, 2010. - 440 с. - Библиогр.: с. 382-420. - ISBN 978-966-1664-69-1 : 73.00,  гр.

 Прил.: с. 421-433

Місце зберігання:

Аб. №1(пр. Московський, 45)-4, Ч.з.N1(пр.Московський,45)-1, Аб. №3 (вул. Артема,44)-16

74.03(4Укр)

Р 49

Рибак, Тимофій-Теофан

               Освіта біля витоків державотворення національно-демократичної України [Текст] / Тимофій-Теофан Рибак. - Тернопіль : Новий колір, 2008. - 50 с. - ISBN978-966-2061-14-7 : 8.00 гр.

Місце зберігання:

Аб. №1(пр. Московський, 45)-1

 

 

 

 
 

74.58(4Укр)

Б 90

Булгаков, Володимир Михайлович.

               Стан та основні напрями реформування освіти та науки в галузі механізації сільського господарства [Текст] / В. М. Булгаков, Д. І. Мазоренко, Л. М. Тіщенко ; ХНТУСГ. - Х. : Міськдрук, 2010. - 36 с. - Бібліогр.: с. 35. - ISBN 978-966-1664-66-0 : 12.00 гр.

Місце зберігання:

Аб. №1(пр. Московський, 45)-1, Ч.з.N1(пр.Московський,45)-1,Ч.з. №2 (вул. Мироносицька, 92) -1, Аб. №3 (вул. Артема, 44) -45, Аб. №4 (вул. Енгельса, 19) -1, Аб. №5 (вул. 50-річчя ВЛКСМ) -1ч.з.Г.к.(1), Г.к.(1), ч.з. ОИФ(1), НИТИ(1), Энг.(1), Арт.(45)

 

 
 

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

13 вересня - День пам’яті жертв фашизму

2020-09-13

Це День пам’яті десятків мільйонів людей, які загинули в Другій світовій війні: мільйонів солдатів та ще більше – мирних жителів, які загинули внаслідок бомбардувань, у концтаборах, від хвороб та від голоду, який відзначається щорічно у другу неділю вересня.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка