Поступления НБУВ-2013.07.01

 

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр науково-бібліографічної інформації

Відділ технологій дистантного обслуговування

03039 Київ-39, Проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua, vtdo@nbuv.gov.ua; Internet: http//www.nbuv.gov.ua

 

     Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 01.07.2013до 06.07.2013(третій поверх головного корпусу, кімната 308).Усі видання представлені у відкритому доступі.

 

 

Сільське та лісове господарство

 

1.Онищенко О. С./ІВ89Kyryk M. M. Diagnostic signs of diseases of vegetable crops and potato [Текст] / M. M. Kyryk, M. Y. Pikovskyi, S. Azaiki ; [under the editorship of M. M. Kyryk]. - Kyiv : Phoenix, 2012. - 175 p. : fig.

2.ІВ218099Angewandte Agrarökologie in der umweltgerechten Landbewirtschaftung [Текст] : ein tragendes Konzept für den integrierten und ökologischen Landbau : Ausgew. Schwerpunkte / Red. u. Layout : D. Köppen. - Rostock : Universität Rostock, Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fak., 2002. - 243 S. : Tab.

3.ВА766076ДацюкЛ. М. Механізаціякомбайновогоіроздільногоспособівзбиранняльону[Текст] : монографія/ Л. М. Дацюк, Г. А. Хайліс, С. Ф. Юхимчук. - Луцьк: РВВЛНТУ, 2012. - 166 с. : рис., табл.

4.ВА765985Выращиваем огурцы и помидоры [Текст] / Клуб орган. земледелия ; [ред.-сост. Р. Шпелюк ; подгот.: Е. Почтарёва, В. А. Огир, А. Булатова]. - К. : К земле с любовью, 2013. - 103 с. - (Бібліотека органічного землеробства ; вип. №1(13), 2013)

 5.РА399204 Данілова І. С. Біологічні властивості хламідій та розробка методу лабораторної діагностики захворювання у тварин [Текст] : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 16.00.03 / Данілова Ірина Сергіївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини". - Х., 2013. - 23 с. : рис., табл.

 6.РА399216 Сосницький О. І. Пульмональний пастерельоз телят і поросят (діагностика, особливості інфекційного процесу, розробка інактивованої емульсинвакцини) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра вет. наук : 16.00.03 / Сосницький Олександр Іванович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини". - Х., 2013. - 39 с.

7.РА399175Книжка Т. С. Фотоактивація живильних розчинів у гідропонних теплицях [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Книжка Тетяна Сергіївна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2013. - 22 с. : рис.

8.РА399254Усенко С. М. Знезаражуюча обробка зерна в електротехнологічному комплексі під дією електричного поля високої напруженості [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Усенко Сергій Миколайович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2013. - 23 с. : рис.

9.С11220/4Бердимухамедов, Гурбангули Мялікгулієвич Лікарські рослини Туркменістану. Т. 4 [Текст]. - 2013. - 342 с. : кольор. іл., табл.

10.РА399277Тимчук С. С. Інтенсифікація виробництва молока і яловичини шляхом згодовування худобі нетрадиційних кормів [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.02 / Тимчук Сергій Сергійович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. - Л., 2013. - 20 с. : рис., табл.

11.РА399352Рибак Ю. Л. Морфофізіологічні особливості інфікованих фітохворобами дерев сосни звичайної в молодняках Західного Полісся [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 06.03.03 / Рибак Юлія Леонідівна ; Держ. вищ. навч. закл. Нац. лісотехн. ун-т України. - Л., 2013. - 20 с. : рис.

12.ВС54997Полевые культуры Крыма: адаптивные технологии возделывания [Текст] : справ. пособие / [сост.] : Е. В. Николаев [и др.] ; под ред. д-ра с.-х. наук, проф. Николаева Е. В. - Симф. : АРИАЛ, 2013. - 391 с. : рис., табл.

 13.РА399314 Рудницька Г. В. Обґрунтування параметрів процесу і розробка засобу механізації захисту садів від весняних заморозків [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11 / Рудницька Ганна Вікторівна ; Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. - Х., 2013. - 20 с. : рис.

 14.ВА766241 Наукова школа академіка НААН України Ушкаренка Віктора Олександровича [Текст] / [уклад.: В. В. Базалій та ін.]. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2013. - 223 с. : фото. кольор. - (Серія: Історія університету / Херсон. держ. аграр. ун-т ; вип. 15)

15.СО31855Зузук Ф. В. Осушені землі Волинської області та їх охорона [Текст] : монографія / Ф. В. Зузук, Л. К. Колошко, З. К. Карпюк ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. - 293 с. : рис., табл.

16.ВА766197Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України [Текст] : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 16-17 трав. 2013 р., Україна, м. Тернопіль / Нац. акад. аграр. наук України, Терноп. держ. с.-г. дослід. станція [та ін.] ; [редкол.: Вергунов В. А. та ін.]. - Т. : Крок, 2013. - 400 с. : рис., табл.

 17.ВА766201 Шурова Н. М. Структурно-функциональная организация популяции мидий Mytilus galloprovincialis Черного моря [Текст] : [монография] / Н. М. Шурова ; Нац. акад. наук Украины, Одес. фил. Ин-та биологии южных морей им. А. О. Ковалевского. - К. : Наукова думка, 2013. - 206 с. : рис., табл. - (Проект "Наукова книга")

 18.РА399427БалухН. М. Ефективністьвикористаннякомбінованоїферментно-пробіотичноїдобавкиугодівліптиці[Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 06.02.02 / БалухНаталіяМихайлівна; КабінетМіністрівУкраїни, Нац. ун-тбіоресурсівіприродокористуванняУкраїни. - К., 2013. - 22 с. : рис., табл.

19.ВА766339Мирось В. В. Животноводство (с основами технологий производства продукции животноводства) [Текст] : учеб. пособие / В. В. Мирось, В. Г. Василец, С. Б. Ковтун ; Харьк. нац. аграр. ун-т им. В. В. Докучаева. - Х. : ХНАУ, 2012. - 342, [22] с. : фот., табл.

20.ВА766251Технологии производства и хранения овощей, бахчевых культур и картофеля в условиях Крымского полуострова [Текст] : рекомендации пр-ву / [Турбин В. А. и др.] ; под общ. ред. д-ра техн. наук, проф. Турбина В. А. ; Юж. фил. Нац. ун-та биоресурсов и природопользования Украины "Крым. агротехнол. ун-т". - Симф. : АРИАЛ, 2013. - 271 с. : ил., табл.

21.ВА766311Напрямок і підсумки співробітництва науки і АПК [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 15-17 трав. 2013 р. / Півд. філ. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України "Крим. агротехнол. ун-т", Агр. ф-т ; [ред. Турбін В. О.]. - Сімф. : АРІАЛ, 2013. - 123 с.

22.ВА766317Григорьев Д. Альгинаты и их применение в животноводстве [Текст] : [рекомендации] / Дмитрий Григорьев, Карел Титтл. - К. : [б. и.], 2013. - 56 с. : ил.

 23.Р123361Максименко М. Посібник з правил любительського рибальства по Запорізькій області [Текст] / [М. Максименко, М. Бронзюк]. - Запоріжжя : Просвіта, 2013. - 38 с. : іл.

24.Р123354IronAngel. Каталог продукции, 2013 [Текст]. - [Б. м. : б. и.], [2013]. - 35 с. : фот.

25.Р123376ТОВ"Виробництвопідсиленоїтехніки" [Текст] : кат. сільгосптехніки. - [Б. м. : б. в.], [20--]. - 27 с. : кольор. іл.

26.Р123374Мотокоси та кущорізи STIHL. Бензинові мотокоси. Електричні мотокоси. Акумуляторні коси. Кущорізи. Косильна гарнітура [Текст] / STIHL®. - [Б. м. : б. в.], 2013. - 27 с. : іл.

27.Р123375Мотокультиваторы и мотоблоки PUBERT® [Текст] : каталог 2013. - [Б. м. : б. и.], 2013. - 11 с. : цв.ил.

 

Завжди раді Вам допомогти.

 

З повагою,

завідувачка відділу                              Надія  Юріївна Каліберда  т. 524-11-19

в.о. завідувачки сектору                      Надія Володимирівна Добра т. 524-81-46

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-09-21

Ефективне використання механізованих технологій і технічних засобів на фермі дрібної рогатої худоби [Текст] : моногр. / М. В. Брагінець [та ін.] ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : КП "Міська друкарня", 2020. - 428 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 420-428 (127 назв).

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка