Поступления НБУВ-2013.07.11

 

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр науково-бібліографічної інформації

Відділ технологій дистантного обслуговування

03039 Київ-39, Проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua, vtdo@nbuv.gov.ua; Internet: http//www.nbuv.gov.ua

 

     Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 08.07.2013 до 14.07.2013   (третій поверх головного корпусу, кімната 308).Усі видання представлені у відкритому доступі.

 

 

Сільське та лісове господарство

1.         ВА766514Сарычева З. А. Наша дача (для любителей) [Текст] / З. А. Сарычева. - К. : [б. и.], 2013. - 97 с. : рис.

2.         ВС55072Деркач Л. В. Птах єднання [Текст] / Л. Деркач. - К. : [б. в.], 2010. - 111 с. : фотогр.

3.         ІВ218030Erhan D. Potenţialul adaptiv şi productiv al bovinelor la acţiunea factorilor stresogeni [Текст] / Erhan Dumitru, Pavaliuc Petru, Rusu Ştefan ; Acad. of sciences of Moldova, Inst. of zoology, Inst. of physiology and sanocreatology. - Chişinău : [s. n.], 2007. - 223 p. : fig., tab.

4.         ІВ218027Cerbari V. Cernoziomurile stagnice (geneza, geografia, clasificarea, bonitarea) [Текст] / Valerian Cerbari, Tamara Leah, V. Alexeev [et al.] ; red. resp.: Serafim Andrieş ; Acad. de ştiinţe a Republicii Moldova, Inst. de pedologie, agrochimie şi protecţie a solului "Nicolae Dimo". - Chişinău : Pontos, 2012. - 121 p. : fig., tab.

5.         ІВ218032Buzu I. Tip de ovine Karakul Moldovenesc Corpolent: teoria şi practica creării şi perfecţionării [Текст] / Ion Buzu ; Acad. de ştiinţe a Moldovei, Inst. şti.-practic de biotehnologii în zootechnie şi medicină veterinară, Inst. de zoologie. - Chişinău : [s. n.], 2012. - 513 p. : fig., tab.

6.         В354436/1Прокопович, Петро Іванович Вибрані твори. Т. 1:Життєвий шлях П. І. Прокоповича [Текст] / [пер. з рос., упоряд. В. Д. Зуя]. - 2013. - 255 с. : іл., фотогр.

7.         РА399563Ващенко В. В. Еколого-генетичні аспекти селекції ячменю ярого в умовах північної підзони Степу України [Текст] : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.01.05 / Ващенко Володимир Васильович ; Нац. акад. аграр. наук України, ДУ "Ін-т сіл. госп-ва степ. зони". - Д., 2013. - 44 с. : рис., табл.

8.         РА399624Данько І. О. Епізоотологічний моніторинг лейкозу великої рогатої худоби та удосконалення оздоровчих протилейкозних заходів [Текст] : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 16.00.03 / Данько Ірина Олексіївна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2013. - 20 с. : рис., табл.

9.         РА399625Локес П. І. Патологія печінки та органів сечової системи у свійських собак і котів (клініко-біохімічний статус, патогенез, діагностика, лікування) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра вет. наук : 16.00.01 / Локес Петро Іванович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2013. - 44 с. : рис., табл.

10.       РА399626Карпуленко М. С. Експериментальне обґрунтування додаткових критеріїв оцінки полівалентних вакцин [Текст] : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 16.00.03 / Карпуленко Максим Сергійович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2013. - 21 с. : рис.

11.       РА399629Войцеховський І. О. Продуктивність різних генотипів ярого ячменю залежно від азотних добрив та регуляторів росту в умовах Південного Степу України [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Войцеховський Іван Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т". - Херсон, 2013. - 20 с. : табл.

12.       РА399630Якубович-Д'ячкова І. В. Агроценотичні основи підвищення продуктивності лаванди у передгір'ї Криму [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Якубович-Д'ячкова Ірина Валеріївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т". - Херсон, 2013. - 20 с. : рис., табл.

13.       ВА766527Смаголь В. Н. Зубр, Bison bonasus (Mammalia, Artiodactyla), в Украине: динамика численности, распространение, стации и лимитирующие факторы [Текст] : [монография] / В. Н. Смаголь, Г. Г. Гаврись ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины. - К. : [б. и.], 2013. - 127 с. : цв. ил., табл.

14.       РА399635Бояркіна Л. В. Системи інформаційної підтримки управлінських рішень для розробки комплексу ґрунтозахисних заходів на зрошуваних землях [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.02 / Бояркіна Любов Вадимівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т". - Херсон, 2013. - 20 с. : рис.

15.       ВА766525Вагин Ю. В. Положительный пренатальный отбор у плацентарных млекопитающих (Eutherid) [Текст] / Ю. В. Вагин ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т молекуляр. биологии и генетики. - К. : Наукова думка, 2013. - 158 с. : рис., табл. - (Проект "Наукова книга")

16.       ВС55057Хвороби коней [Текст] : довідник / А. Ф. Ображей [та ін.] ; [ред.-упоряд. О. В. Зубенко]. - К. : Альфа-стевія, 2013. - 194 с.

17.       РА399708Скляров П.М. Репродуктивна функція у овець і кіз за дефіциту вітаміну А та методи корекції [Текст] : автореф. дис. ... д-ра вет. наук : 16.00.07 / Скляров Павло Миколайович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. - Л., 2013. - 44 с. : рис., табл.

18.       ВА766551Сорта плодовых и ягодных растений селекции Национального ботанического сада им. Н. Н. Гришко [Текст] / Нац. акад. наук Украины, Нац. ботан. сад им. Н. Н. Гришко ; [подгот.: С. В. Клименко, Н. В. Скрипченко ; под ред. С. В. Клименко]. - К. : [б. и.], 2013. - 103, [33] с. : цв. ил., табл.

19.       РА399642Корсак В. В. Селекційна оцінка генофонду тютюну для створення вихідного матеріалу стійкого до хвороб [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.05 / Корсак В'ячеслав В'ячеславович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоенерг. культур і цукр. буряків. - К., 2013. - 21 с. : рис., табл.

20.       РА399664Платонова Н. П. Теоретичні аспекти і практичні прийоми підвищення відтворювальної здатності коней [Текст] : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.02.01 / Платонова Наталія Петрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин. - с. Чубинське Київ. обл., 2013. - 35 с. : рис., табл.

21.       РА399665Добрянська М. Л. Генетична структура м'ясних порід великої рогатої худоби за різними типами ДНК-маркерів [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Добрянська Марія Леонідівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин. - с. Чубинське Київ. обл., 2013. - 19 с. : рис., табл.

22.       РА399666Захарова Т. В. Етіопатогенетичний зв'язок патології яєчників у корів з дисфункцією імунної системи та методи їх біокорекції [Текст] : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 16.00.07 / Захарова Тетяна Володимирівна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. - Л., 2013. - 20 с. : табл.

23.       РА399667Шуманський Ю. В. Мастити корів у період запуску та сухостою (діагностика, лікування, профілактика) [Текст] : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 16.00.07 / Шуманський Юрій Іванович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. - Л., 2013. - 20 с. : рис., табл.

24.       РА399672Паштецький В.С. Ландшафтно-екологічна оптимізація використання природно-ресурсного потенціалу степового Криму [Текст] : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 03.00.16 / Паштецький Володимир Степанович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекол. і природокористування. - К., 2013. - 44 с. : рис., табл.

25.       РА399734Захарченко В. А. Затримання посліду у корів (етіологія, патогенез, лікування та профілактика) [Текст] : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 16.00.07 / Захарченко Віталій Анатолійович ; Сум. нац. аграр. ун-т. - Суми, 2013. - 20 с.

26.       РА399748Гордійчук Л. М. Ферментативні процеси та синтез бактеріального протеїну в рубці корів у літній період за різного вмісту клітковини в раціоні [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.04 / Гордійчук Лариса Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин. - Л., 2013. - 16 с. : рис., табл.

27.       РА399749Храбко М. І. Обмін ліпідів і пероксидні процеси в організмі коропів за різного рівня цинку та рослинного жиру в раціоні [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.04 / Храбко Марія Іванівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин. - Л., 2013. - 16 с. : рис.

28.       РА399776Богословська М. С. Взаємодія амброзії полинолистої (Ambrosia artemisifolia L.) зі злаковими рослинами в агрофітоценозах [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Богословська Марина Станіславівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекол. і природокористування. - К., 2013. - 20 с. : рис., табл.

29.       СТ6560/1Зрошувальна техніка. Дистанційне спостереження та контролювання зрошувальних систем. Ч. 1:ДСТУ EN 15099-1:2012. Загальні положення (EN 15099-1:2007, IDT) [Текст]. - К., 2013. - IV, 8 с. : рис.

30.       СТ6542Корми для тварин. Метод визначення вмісту амінокислот (ISO 13903:2005, IDT) [Текст]. - К. : Держспоживстандарт України, 2013. - IV, 14 с. : рис., табл. - (Національний стандарт України)

31.       СТ6553Якість ґрунту. Визначення вмісту вуглеводнів у проміжку від С10 до С40 методом газової хроматографіі (ISO 16703:2004, IDT) [Текст]. - К. : Держспоживстандарт України, 2013. - IV, 14 с. : рис. - (Національний стандарт України)

32.       СТ6554Якість ґрунту. Газово-хроматографічне кількісне визначення летких ароматичних та галогенвуглеводнів і окремих ефірів. Метод статичного напірного простору (ISO 22155:2005, IDT) [Текст]. - К. : Держспоживстандарт України, 2013. - IV, 13 с. : табл. - (Національний стандарт України)

33.       Р123434Тинкевич Ю. О. Генетика культурних рослин [Текст] : тест. завдання / Ю. О. Тинкевич, Р. А. Волков ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2012. - 47 с.

34.       Р123437Василюк О. Лісорозведення - загроза існування степу [Текст] / [О. Василюк ; фотогр. Н. Атамась та ін.]. - [Б. м. : б. в.], 2013. - [8] с. : фотогр. кольор. - (Збережемо українські степи!)

35.       Р123456Агро ІТ. Інноваційні технолоігії в сільському господарстві [Текст] : [буклет]. - [Б. м. : б. в.], [20--]. - [30] с. : кольор. іл.

 

Завжди раді Вам допомогти.

 

З повагою,

завідувачка відділу                              Надія  Юріївна Каліберда  т. 524-11-19

в.о. завідувачки сектору                      Надія Володимирівна Добра т. 524-81-46

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка