Поступления НБУВ-2013.07.16

 

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр науково-бібліографічної інформації

Відділ технологій дистантного обслуговування

03039 Київ-39, Проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua, vtdo@nbuv.gov.ua; Internet: http//www.nbuv.gov.ua

 

     Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 15.07.2013 до 21.07.2013   (третій поверх головного корпусу, кімната 308).Усі видання представлені у відкритому доступі.

 

 

Сільське та лісове господарство

1.         ВА766652 Биологическая защита растений на пути инноваций [Текст] : [информ. бюл.] / Восточнопалеаркт. секция Междунар. орг. по биол. борьбе с вредными животными и растениями [и др.]. - Черновцы : [б. и.], 2012. - 291 с. : рис., табл.

2.         ВА766767 Федорова И. А. Цветы в саду [Текст] / Ирина Федорова. - К. : Пресс-Курьер Украина, 2013. - 156 с. : ил. - (Энциклопедия дачной жизни ; т. 9) (Моя прекрасная дача)

3.         ВА766649 Шарапа Григорій Семенович [Текст] : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1955-2012 рр. / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин, Нац. наук. с.-г. б-ка ; [уклад.: В. І. Фасоля, Ю. Д. Липова, О. І. Мохначова ; наук. ред. С. І. Ковтун]. - К. : [б. в.], 2013. - 91 с. : фото. - (Серія "Біобібліографія вчених-аграріїв України" ; кн. 50)

4.         ВА766814 Храмцов Л. И. Версия о субстанции пейзажа [Текст] : монография / Л. И. Храмцов, В. Л. Храмцов. - Д. : Монолит, 2013. - 318, [8] с. : рис., табл.

5.         ВА766821 Ензимо-мікозне виснаження зерна пшениці озимої в умовах Західного Лісостепу України [Текст] : [монографія] / О. П. Волощук [та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т сіл. госп-ва Карпат. регіону. - Л. : ЛІГА Львів, 2013. - 166, [4] с. : рис., табл.

6.         ВА766820 Формування насіннєвої продуктивності та посівних якостей насіння сільськогосподарських культур в умовах Західного Лісостепу України [Текст] : [монографія] / О. П. Волощук [та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т сіл. госп-ва Карпат. регіону. - Л. : ЛІГА Львів, 2013. - 331 с. : рис., табл.

7.         Р123498 Отримання суспензійної культури цукрових буряків в культурі in vitro [Текст] : метод. рек. / Роїк М. В. [та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоенерг. культур та цукр. буряків. - К. : [б. в.], 2013. - 18 с. : рис.

8.         Р123497 Клональне мікророзмноження міскантусу [Текст] : метод. рек. / Роїк М. В. [та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоенерг. культур і цукр. буряків. - К. : [б. в.], 2013. - 24 с. : рис., табл.

 

Завжди раді Вам допомогти.

 

З повагою,

завідувачка відділу                              Надія  Юріївна Каліберда  т. 524-11-19

в.о. завідувачки сектору                      Надія Володимирівна Добра т. 524-81-46

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозиторії ХНТУСГ

Час плине, а пам’ять залишається: книги, що увіковічили Майдан та його Героїв

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон

Відділ обслуговування користувачів:
+380 (57) 732-9963  kireeva_cn@ukr.net

Інформаційно-бібліографічний відділ:
+380 (57) 732-9963  sbo.hntusg@ukr.net

Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення:
+380 (57) 732-9963  avt2.73@ukr.net

Відділ комплектування та наукової обробки документів:
+380 (57) 732-9963  komplhim17@gmail.com

Новини бібліотеки

День Конституції України

2019-06-27

Прийняття Конституції в 1996 році закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність,стало важливим кроком у забезпеченні прав людини та громадянина, сприяло подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені. День Конституції України святкується щорічно 28 червня і відповідно до Основного Закону є державним святом та неробочим днем.

Олександр Нанка: "Гарний початок – половина справи, як казав Платон!"

2019-06-25

За сприяння Наукової бібліотеки наприкінці червня в рамках рейтингування кафедр була вперше організована виставка наукової, навчальної і навчально-методичної літератури, виданої науковцями 32 кафедр Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка протягом 2018-2019 навчального року, наявної у бібліотечному фонді.

Міжнародна науково-практична конференція «Наукова еволюція досліджень бібліоінформаційної ноосфери»

2019-06-21

19 – 21 червня 2019 р. директор Наукової бібліотеки Ніколаєнко Н.М. взала участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Наукова еволюція досліджень бібліоінформаційної ноосфери», яка відбулася на базі Наукової бібліотеки ОНУ імені І.І. Мечникова (м. Одеса).

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка