Поступления НБУВ-7.05

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр науково-бібліографічної інформації

Відділ технологій дистантного обслуговування

03039 Київ-39, Проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua, vtdo@nbuv.gov.ua; Internet: http//www.nbuv.gov.ua

 

     Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 07.05.2013 до 12.05.2013   (третій поверх головного корпусу, кімната 308).Усі видання представлені у відкритому доступі.

 

Сільське та лісове господарство

1.         ВА764202 Васілевський О. М. Елементи теорії побудови потенціометричних засобів вимірювального контролю активності іонів з підвищеною вірогідністю [Текст] : монографія / [О. М. Васілевський, В. М. Дідич]. - Вінниця : ВНТУ, 2013. - 175 с. : рис., табл.

2.         ВА764108 Кобиш А. І. Особливості проявів реактивності у корів в залежності від типів вищої нервової діяльності [Текст] : [монографія] / Кобиш Антоніна Іванівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : КОМПРИНТ, 2012. - 154 с. : рис., табл.

3.         В354302/1 Хомик, Надія Ігорівна Машини та обладнання для тваринництва. Ч. 1 [Текст]. - 2013. - 223 с. : рис., табл.

4.         В354304/2 Биологическая защита растений. Ч. 2:Защита от болезней [Текст]. - 2012. - 95 с. : рис., табл.

5.         ВА764253 Белик Э. В. Современное пчеловодство для семьи и заработка [Текст] / [Белик Э. В. ; сост. О. В. Завязкин]. - Донецк : БАО, 2013. - 223 с. : рис., табл.

6.         ВА764344 Землеробство [Текст] : підруч. для фахівців ОКР "Бакалавр" напряму 6.090101 "Агрономія" у вищ. навч. закл. II-IV рівнів акредитації М-ва аграр. політики та продовольства України / В. О. Єщенко [та ін.] ; за ред. д-ра с.-г. наук, проф. В. О. Єщенка. - К. : [б. в.], 2013. - 374 с. : рис., табл.

7.         ВА764255 Садовые помощники. Полезные приспособления для сада и огорода [Текст] / [сост. Подольский Ю. Ф.]. - Х. ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Cемейного Досуга", 2013. - 349 с. : рис.

8.         ВА764290 Професор Кобець Анатолій Степанович [Текст] : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1979-2012 рр. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, Дніпропетр. держ. аграр. ун-т ; [уклад.: А. Г. Братчик, Н. В. Кобець, Г. В. Дирда ; наук. ред. В. А. Вергунов]. - Херсон : Олді-плюс, 2012. - 186 с. : іл. - (Біобібліографія вчених-аграріїв України ; кн. 46)

9.         ВА764288 Шерман Ісаак Михайлович [Текст] : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1965-2013 рр. / Херсон. держ. аграр. ун-т ; [уклад.: Базалій В. В. та ін.]. - Херсон : Олді-плюс, 2013. - 137 с. : фотогр. - (Біобібліографія діячів сільськогосподарської науки України ; вип. 18)

10.       ВА764289 Орлюк А. П. Генетичний аналіз [Текст] : навч. посіб. / А. П. Орлюк, В. В. Базалій ; Херсон. держ. аграр. ун-т. - Херсон : Олді-плюс, 2013. - 214 с. : рис., табл.

11.       ВА764386 Вергунов В. А. Сільськогосподарська дослідна справа в Україні від зародження до академічного існування: організаційний аспект [Текст] : [монографія] / В. А. Вергунов ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. - К. : Аграр. наука, 2012. - 416 с. : іл., табл., фото. - (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії" ; кн. 68)

12.       ВА764379 Потопальський А. І. Третьому тисячоліттю - нові рослини для здоров'я, добробуту, краси і довголіття [Текст] / А. І. Потопальський, Л. Н. Юркевич. - К. : Колобіг, 2005. - 165, [16] с. : кольор. іл.

13.       РА398289 Пушкар Т. Д. Санітарно-гігієнічне обґрунтування використання озоно-повітряної суміші для обробки молочно-доїльного обладнання [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 16.00.06 / Пушкар Тетяна Дмитрівна ; Харк. держ. зоовет. акад. - Х., 2013. - 20 с. : рис., табл.

14.       РА398292 Сергєєва О. В. Морфофункціональні особливості яєчників та матки телиць чорно-рябої породи у промислово забруднених регіонах Донбасу [Текст] : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 16.00.02 / Сергєєва Ольга Володимирівна ; Харк. держ. зоовет. акад. - Х., 2013. - 19 с. : табл.

15.       РА398297 Самара Фірас М. Морфофункціональне обгрунтування використання електроактивованої води для профілактики специфічних обмінних хвороб бройлерів [Текст] : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 16.00.02 / Самара Фірас Махмуд ; Харк. держ. зоовет. акад. - Х., 2013. - 20 с. : рис., табл.

16.       РА398298 Сачук Р. М. Ветеринарна профілактика в племінній фермі з вирощування кролів [Текст] : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 16.00.06 / Сачук Роман Миколайович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. - Л., 2013. - 20 с. : рис., табл.

17.       РА398299 Леськів Х. Я. Фармакологічна корекція антиоксидантної та імунної системи інтактних свиней і при хронічному нітратно-нітритному токсикозі [Текст] : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 16.00.04 / Леськів Христина Ярославівна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. - Л., 2013. - 20 с. : рис.

18.       РА398348 Гуреля В. В. Агроекологічні особливості інтродукованих рослин в зоні радіоактивного забруднення [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Гуреля Віталій Вікторович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекол. і природокористування. - К., 2013. - 20 с. : рис., табл.

19.       РА398349 Андрущенко А. В. Наукове обґрунтування раціонального використання та охорони земель сільськогосподарського призначення [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Андрущенко Андрій Володимирович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекол. і природокористування. - К., 2013. - 21 с. : рис., табл.

20.       РА398350 Блащук В. В. Вплив електромагнітного опромінення на властивості мікобактерій у відходах тваринництва [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Блащук Віталія Віталіївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекол. і природокористування. - К., 2013. - 20 с. : рис., табл.

21.       РА398351 Мачуський О. В. Удосконалення вакцин проти сибірки тварин та методів контролю їх якості [Текст] : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 16.00.03 / Мачуський Олександр Вікторович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2013. - 21 с. : рис., табл.

 

 

Завжди раді Вам допомогти.

 

З повагою,

завідувачка відділу                              Надія  Юріївна Каліберда  т. 524-11-19

в.о. завідувачки сектору                      Надія Володимирівна Добра т. 524-81-46

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

13 вересня - День пам’яті жертв фашизму

2020-09-13

Це День пам’яті десятків мільйонів людей, які загинули в Другій світовій війні: мільйонів солдатів та ще більше – мирних жителів, які загинули внаслідок бомбардувань, у концтаборах, від хвороб та від голоду, який відзначається щорічно у другу неділю вересня.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка