поступления НБУВ:2012.08.28

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Відділ технологій дистантного обслуговування

03039 Київ-39, Проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.org.ua; Internet: http//www.nbuv.gov.ua


 

     Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 28.08.2012 до 01.09.2012   (третій поверх головного корпусу, кімната 308).Усі видання представлені у відкритому доступі.

 

 

Сільське та лісове господарство

1.         Сучасні системи землеробства і технології вирощування сільськогосподарських культур : [посібник] / [Камінський В. Ф. та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т землеробства НААН". - К. : Едельвейс, 2012. - 195, [16] с. : рис., табл., кольор. іл. (Шифр: ВА754586)

2.         Лісова В. В. Парвовірусна інфекція собак : монографія / В. В. Лісова, К. А. Чумаков ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Житомир : Полісся, 2012. - 210 с. : рис., табл. (Шифр: ВА754642)

3.         Рудик, С. К. Анатомія кішки. Ч. 2:Система органів шкіряного покриву. Нутрощі. - 2012. - 87 с. : рис., табл. (Шифр: В353186/2)

4.         Бактеріальні хвороби сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) та мікрофлора її насіння : монографія / Р. І. Гвоздяк [та ін.] ; за заг. ред. проф. А. Ф. Гойчука. - Житомир : Полісся, 2011. - 222 с. : рис., табл. (Шифр: ВА754644)

5.         Бородай І. С. Теоретико-методологічні основи становлення та розвитку вітчизняної зоотехнічної науки / Бородай І. С. ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка. - Вінниця : Нілан, 2012. - 414 с. : портр. - (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука в особах, документах, бібліографії" ; кн. 59) (Шифр: ВА754742)

6.         Сахненко В. В. Моніторинг і системи захисту зернових культур від шкідливих організмів : монографія / Сахненко В. В. - К. : ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2012. - 158 с. : табл. (Шифр: ВА754745)

7.         Сахненко В. В. Моніторинг і контроль основних грунтових шкідливих організмів у польових сівозмінах : монографія / Сахненко В. В. - К. : ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2012. - 143 с. : рис. (Шифр: ВА754724)

8.         Миронівський інститут пшениці ім. В. М. Ремесла Національної академії аграрних наук України (1912-2012) / за ред. канд. с.-г. наук В. С. Кочмарського. - Миронівка : [б. в.], 2012. - 814 с. : рис., табл. (Шифр: СО31210)

9.         Іванов В. О. Морфологія сільськогосподарських тварин ( у схемах) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навч. за напрямом підготов. "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" / В. О. Іванов, В. К. Костюк, В. В. Самойлюк. - Херсон : Олді-плюс, 2012. - 190 с. : схеми (Шифр: ВА754916)

10.       Організація племінної справи : навч. посіб. / В. С. Топіха [та ін.] ; за ред. д-ра с.-г. наук В. С. Топіхи. - Херсон : Грінь Д. С., 2012. - 262 с. : рис., табл. (Шифр: ВА754915)

11.       Меженський В. М. Наукові основи формування колекції та удосконалення методів добору нетрадиційних плодових і декоративних культур : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.01.05 / Меженський Володимир Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва. - Х., 2012. - 44 с. : рис., табл. (Шифр: РА391589)

12.       Солонечний П. М. Селекційно-генетичні особливості та створення різноманіття різновиднісних форм ячменю ярого : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.05 / Солонечний Павло Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва. - Х., 2012. - 24 с. : табл. (Шифр: РА391592)

13.       Концепція розвитку мисливського господарства Західного регіону України / Нац. лісотехн. ун-т України ; [уклад. Хоєцький П. Б.]. - Л. : РВЦ НЛУ України, 2011. - 12 с. (Шифр: Р120848)

14.       Ямкова В. В. Кормова продуктивність сумісних посівів кукурудзи з бобовими культурами на силос в умовах Лісостепу правобережного : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.12 / Ямкова Валентина Вячеславівна ; Вінниц. нац. аграр. ун-т, Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля. - Вінниця, 2012. - 21 с. : рис., табл. (Шифр: РА391472)

15.       Котець Г. І. Ефективність використання тритикалево-викової сумішки у раціонах дійних корів у зоні Степу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.02 / Котець Геннадій Іванович ; Харк. держ. зоовет. акад. - Х., 2012. - 19 с. : табл. (Шифр: РА391501)

 

Завжди раді Вам допомогти.

 

З повагою,

завідувачка відділу                              Надія  Юріївна Каліберда  т. 524-11-19

в.о. завідувачки сектору                      Надія Володимирівна Добра т. 524-81-46

  

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка