Поступления в НБУВ-2013.02.25

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр науково-бібліографічної інформації

Відділ технологій дистантного обслуговування

03039 Київ-39, Проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.org.ua; Internet: http//www.nbuv.gov.ua

 

     Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 25.02.2013 до 03.03.2013   (третій поверх головного корпусу, кімната 308).Усі видання представлені у відкритому доступі. 

 

Сільське та лісове господарство

1.         РА396154 Тимчук Д. С. Динаміка вмісту і співвідношення вуглеводів в зерні ендоспермових мутантів кукурудзи [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Тимчук Дмитро Сергійович ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон, 2013. - 20 с. : рис., табл.

2.         РА396163 Кульбіцький В. Л. Еколого-біологічні особливості інтродукованих видів роду катальпа (CatalpaScop.) в Правобережному Лісостепу України [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.03.01 / Кульбіцький Володимир Леонідович ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2013. - 21 с. : рис., табл.

3.         РА396071 Івакін О. В. Ефективність систем обробітку ґрунту та гербіцидів у польовій сівозміні східної частини Лісостепу України [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.01 / Івакін Олексій Володимирович ; Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. - Д., 2012. - 20 с. : рис., табл.

4.         РА396230 Мелещук О. О. Особливості природного відновлення та формування корінних деревостанів у суборах Західного Полісся [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.03.03 / Мелещук Олександр Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. Нац. лісотехн. ун-т України. - Л., 2013. - 19 с. : рис., табл.

5.         РА396231 Ярощук Р. А. Лісівничо-екологічні особливості відтворення та росту псевдотсуги Мензіса (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) у лісових культурах Західного Лісостепу України [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.03.01 / Ярощук Роман Анатолійович ; Держ. вищ. навч. закл. Нац. лісотехн. ун-т України. - Л., 2013. - 19 с. : рис., табл.

6.         ВА762121 Энциклопедия домашнего птицеводства от А до Я. Куры, утки, гуси, индейки, перепела [Текст] / [сост. Крылов П. П.]. - Х. ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2013. - 318 с. : рис.

7.         РА396131 Бублик О. О. Удосконалення методів культивування збудників мікоплазмозу свиней та розробка засобів специфічної профілактики [Текст] : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 16.00.03 / Бублик Оксана Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини". - Х., 2013. - 20 с. : табл., рис.

8.         ВА762184 Хвороби гречки: екологія, властивості патогенів, профілактика [Текст] : [монографія] / Шевчук В. К. [та ін.] ; за ред. Співака М. Я. ; Нац. акад. наук України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного, Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. - К. : Вид-во Укр. фітосоціол. центру, 2012. - 131, [4] с. : кольор. іл., табл.

9.         РА396261 Синенко С. В. Фармакологічна дія гомеопатичних препаратів у дослідах на інтактних і хворих на катаральний гастроентерит поросятах [Текст] : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 16.00.04 / Синенко Світлана Володимирівна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. - Л., 2013. - 20 с. : табл., рис.

10.       РА396262 Кушнір І. М. Фармакотоксикологічна оцінка ветеринарних препаратів за показниками біологічної безпеки [Текст] : автореф. дис. ... д-ра вет. наук : 16.00.04 / Кушнір Ігор Михайлович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. - Л., 2013. - 39 с. : рис., табл.

11.       РА396270 Мельник А. В. Агробіологічні основи формування врожаю соняшнику та ріпаку ярого в Лівобережному Лісостепу України [Текст] : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.01.09 / Мельник Андрій Васильович ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2013. - 42 с. : рис., табл.

12.       РА396099 Леньшин О. Г. Продуктивність короткоротаційних сівозмін залежно від насичення зерновими та просапними культурами в умовах Правобережного Лісостепу [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.01 / Леньшин Олександр Григорович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т земл-ва НААН". - Чабани, 2013. - 20 с. : табл., рис.

13.       РА396104 Черв'якова Л. М. Екотоксикологічне обґрунтування протруєння насіння цукрових буряків як раціонального прийому захисту від шкідників та хвороб [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Черв'якова Лариса Миколаївна ; Ін-т захисту рослин, Нац. акад. аграр. наук України. - К., 2013. - 20 с. : рис., табл.

14.       СТ6423 Устатковання для розподілення гранульованих пестицидів. Методи випробувань (ISO 8524:1986, IDT) [Текст]. - К. : Держспоживстандарт України, 2012. - IV, 15 с. : табл., рис. - (Національний стандарт України)

15.       СТ6416 Якість ґрунту. Визначення впливу забрудників на флору ґрунту. Спостережний дослід на проростання насіння салату (Lactuca sativa L.) (ISO 17126:2005, IDT) [Текст]. - К. : Держспоживстандарт України, 2012. - IV, 7 с. - (Національний стандарт України)

 

Завжди раді Вам допомогти.

 

З повагою,

завідувачка відділу                              Надія  Юріївна Каліберда  т. 524-11-19

в.о. завідувачки сектору                      Надія Володимирівна Добра т. 524-81-46

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка