Презентація ювілейного подарункового видання «КОБЗАР»

27.03.14. Презентація ювілейного подарункового видання «КОБЗАР» – виїзне засідання клубу (книгарня «Є», Сумська, 3. Брали участь 5 членів клубу «Слово»).

Укладач видання Зубков М. Г. звернув увагу присутніх, що на відміну від численних так званих «повних» збірок, пропоноване видання є, насправді, максимально повним зібранням поетового спадку, яке поєднало всі твори, що потрапляли під цензурування. До того ж чимало творів подано з варіантами, практично невідомими широкому загалові. Члени клубу з зацікавленістю слухали укладача ювілейної збірки М. Зубкова та придбали примірник цього видання.

  

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2021-01-18

 Іванова, Ганна Сергіївна. Сучасний стан і перспективи розвитку адміністративно-правового регулювання в агропромисловому комплексі України [Текст] : моногр. / Г. С. Іванова ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2020. – 352 с. – Бібліогр.: с. 319-350 (402 назви).

Книга тижня

2021-01-13

Орел, Анна Миколаївна.  Управління конкурентним потенціалом в системі інноваційно-інвестиційного розвитку: детермінанти, механізми та стратегії [Текст] : моногр. / А. М. Орел ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : Мадрид, 2020. – 348 с. : табл. – Бібліогр.: с. 296-335 (402 назви). – ISBN 978-617-7845-81-1

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка