Основні напрямки розвитку вищої освіти в Україні та за кордоном (до  85-річчя ХНТУСГ)

Наукова бібліотека пропонує вашій увазі бібліографічний покажчик «Основні напрямки розвитку вищої освіти в Україні та за кордоном». Покажчик містить статті з журналів і періодичних видань, наявних у фондах Наукової бібліотеки ХНТУСГ за 2010-2015 роки з питань вищої освіти.

ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ

Даний покажчик розрахований на студентів 1-2 курсів. Він складається з 6 розділів і містить перелік надрукованих робіт, опублікованих з 2003 по 2009 рр. Література, що представлена в покажчику, вміщує монографії, статті журнальні та зі збірників, підручники та методичні посібники з фонду бібліотеки ХНТУСГ. Покажчик вміщує допоміжний покажчик авторів в алфавітному порядку.

ПОКАЖЧИКИ ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ СПІВПРАЦІВНИКІВ ХНТУСГ

  1. Науковi працi спiвробiтникiв факультету енергетики та комп'ютерних технологій Харкiвського національного технiчного унiверситету сiльського господарства за 2001-2005 рр: Бiблiогр. покажч./ Уклад.:Т.В.Новiкова, Л.О.Кучерявенко, Т.Б. Соколовська, С.М.Кiрєєва ; Бібліотека ХНТУСГ. - Х., 2006. - 102 с.
Підписка на Тематичні покажчики

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-03-30

Кускова, Світлана Вікторівна. Офіс-менеджмент [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. перш.(бакалавр.) рівня вищ. освіти ден. та заоч. форм навч. / С. В. Кускова ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. — Харків : [б. в.], 2020. — 312 с. — Бібліогр.: с. 305-308

Твори-ювіляри 2020 (частина 3)

2020-03-26

Наукова бібліотека пропонує переглянути віртуальну виставку “Твори-ювіляри 2020” (частина 3), в якій Ви дізнаєтеся які жінки надихнули Павла Загребельного на написання історичних романів “Євпраксія” та “Роксолана”.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка