Тимчук

Пропонуємо Вашій увазі біобібліографічний покажчик із серії  «Біобліографія вчених ХНТУСГ», підготовлений до ювілею члена Громадської організації «Українське науково-освітнє ІТ товариство», завідувача кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка Тимчука Сергія Олександровича.

Від коллективу Наукової бібліотеки  ХНТУСГ в святковий день прийміть вітання та найщиріші побажання: здоров'я, щастя та добра, наснаги, успіхів, тепла. І повсякденно, повсякчас хай буде все у Вас гаразд! 

 

Тимчук Сергій Олександрович [Текст] : біобібліогр. покажчик праць за 1986-2019 роки / уклад. : Е. М. Щетініна, Т. Б. Богданова; наук. ред. Н. М. Ніколаєнко; Наук. б-ка ХНТУСГ. – Харків, 2019. – 74 с. – (Серія: «Біобібліографія вчених ХНТУСГ»; вип. 12).

Читати повний текст покажчика 

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-09-21

Ефективне використання механізованих технологій і технічних засобів на фермі дрібної рогатої худоби [Текст] : моногр. / М. В. Брагінець [та ін.] ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : КП "Міська друкарня", 2020. - 428 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 420-428 (127 назв).

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка