1. Артюх, Н. Є. Створення власних електронних ресурсів – новий етап розвитку Наукової бібліотеки : з досвіду роботи / Н. Є. Артюх // Всеукраїнська наук.-практ.конф. «Бібліотека навчального закладу на новому етапі розвитку соціальних комунікацій» (21-22 верес. 2017 р., Україна, Харків, ХНТУСГ)
 2. Бездольна, Л. І. Години освіченості – складова культурно-просвітницької роботи Наукової бібліотеки ХНТУСГ ім. П. Василенка (досвід роботи) / Л. І. Бездольна //Всеукраїнська наук.-практ. конф. «Бібліотека навчального закладу на новому етапі розвитку соціальних комунікацій» (21-22 верес. 2017 р., Україна, Харків, ХНТУСГ)
 3. Грабар, Н. Г. Когнітивно-інформаційна діяльність бібліотеки ВНЗ / Н. Г. Грабар, Т. В. Новикова // Слобожанський гуманітарій – 2017 : матеріали Міжнар. наук-метод. конф. «Слобожанський гуманітарій – 2017» (3 берез. 2017 р.). Харків : ФОП Тарасенко В. П., 2017. С. 109-112.
 4. Грабар, Н. Г. Комунікативна соціалізація студентської молоді / Н. Г. Грабар // Вісник Харківського нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 182 : Економічні науки. – С. 131-140.
 5. Грабарь, Н. Г. Комунікативні практики як складова культури спілкування в бібліотечному середовищі / Н. Г. Грабарь// Всеукраїнська наук.-практ. конф. «Бібліотека навчального закладу на новому етапі розвитку соціальних комунікацій» (21-22 верес. 2017 р., Україна, Харків, ХНТУСГ)
 6. Грабар, Н. Г. Культурологічна освіта у сучасному вимірі / М. О. Мазоренко, Н. Г. Грабар // Слобожанський гуманітарій – 2017 : матеріали Міжнар. наук-метод. конф. «Слобожанський гуманітарій – 2017» (3 берез. 2017 р.). Харків : ФОП Тарасенко В. П., 2017. С. 142-149.
 7. Грабар, Н. Г. Майбутнє у тих, хто знає свою історію / Н. Г. Грабар // Світоч знань. - 2017. – № 132. – С. 13.
 8. Грабар, Н. Г. Становлення комунікаційної єдності культури як основа діалогічного спілкування / Н. Г. Грабар // Культура ХХІ століття: крізь різноманіття : колективна монографія. – Харків, 2017. – С. 76-103.
 9. Грабар, Н. Г. Сучасні прояви толерантності у професійно-педагогічній діяльності / Н. Г. Грабар // Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної наук-практ. конф. (7 квіт. 2017 р.) : у 2-х т. – Т. 2. – Харків : Міськдрук, ХНТУСГ, 2017. – С. 208-212.
 10. Грабар, Н. Г. Трансформація бібліотек до медіа-простору: модельний підхід [Електронний ресурс] / Н. Г. Грабар, Т. Б. Соколовська.
 11. Грабарь Н.Г.Формирование информационно коммуникационного пространства библиотеки на современном этапе/Н. Г. Грабарь, Т. Б. Соколовская// НТИ. Сер.1. – 2017.– № 7. – С.13-18.
 12. Grabar N. The Formation of Media Literacy in the serif Library Environment/ Grabar// Reviewed Papers of the International Scientific Conference Media a vzdelavani 2017 – Media & Education 2017/ 2017. – С. 53-56.
 13. Кірєєва, С. Житомирщина – очима харків’ян / С. Кірєєва // Світоч знань. – 2017. – квіт.-трав. (№ 134/135). – С. 4-5.
 14. Кірєєва, С. Цікавий маршрут краєзнавчо-туристичного клубу «Патріот» по теренах Полтавщини / С. Кірєєва // Світоч знань. – 2016-2017. – грудень-лютий (№ 132). – С. 14-15.
 15. Кірєєва, С. М Шляхи реалізації концепції національно–патріотичного виховання молоді : з досвіду роботи Наукової бібліотеки ХНТУСГ шляхом використання історико-краєзнавчого матеріалу / С. М. Кірєєва // Слобожанський гуманітарій – 2017 : матеріали Міжнар. наук-метод. конф. «Слобожанський гуманітарій – 2017» (3 берез. 2017 р.). Харків: ФОП Тарасенко В. П., 2017.
 16. Наугольнова, Н. Г.Сайти бібліотек аграрних навчальних закладів як інструмент комунікації / Н. Г. Наугольнова //Всеукраїнська наук.- практ.конф. «Бібліотека навчального закладу на новому етапі розвитку соціальних комунікацій» (21-22 верес. 2017 р., Україна, Харків, ХНТУСГ)
 17. Ніколаєнко, Н. М. Провайдинг інноваційної діяльності в бібліотеках вищих навчальних закладів / Н. М. Ніколаєнко // Вісник Книжкової палати. – 2017.– № 10. – С. 27-31.
 18. Ніколаєнко, Н. М. Провайдинг інноваційної діяльності в бібліотеках ВНЗ Н. М. Ніколаєнко // Всеукраїнська наук.-практ. конф. «Бібліотека навчального закладу на новому етапі розвитку соціальних комунікацій» (21-22 верес. 2017 р., Україна, Харків, ХНТУСГ)
 19. Сьомак, Т. Клуб «Патріот» в дорозі: крейдяне есе і багато іншого... [Текст] / Т. Сьомак // Світоч знань. – 2017. – черв.-серп. (№ 136/138). – С. 4.
 20. Щетініна, Е. М. Інформаційна-комунікаційна підтримка діяльності професорсько-викладацького складу університету / І. С. Ткаченко, Е. М. Щетініна // Всеукраїнська наук.-практ. конф. «Бібліотека навчального закладу на новому етапі розвитку соціальних комунікацій» (21-22 верес. 2017 р.,Україна, Харків, ХНТУСГ)

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Послуги МБА та ЕДД

Послуги МБА та ЕДД НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Вебінари та майстер-класи ORCID

2021-09-16

Державна науково-технічна бібліотека України у співпраці з ORCID  проведе серію вебінарів та майстер-класів на тему: “Використання постійних ідентифікаторів учених та установ, їх роль у науковій екосистемі. Інструменти ORCID для науковців”.

Книга тижня ("Бібліотека маркетолога")

2021-09-14

Наукова бібліотека продовжує  рубрику «Бібліотека маркетолога» в рамках проєкту «Книжкова конвенція маркетологів» 339.138(02.064) М 27 Маркетинг на ринку продуктів швидкого приготування [Текст] : монографія / Є. В. Ромат [та ін.] ; за наук. ред. А. А. Мазаракі ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2018. - 207 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 183-192 (91 назва). - ISBN 978-966-629-911-9

Наукова бібліотека продовжує вересневі зустрічі з першокурсниками

2021-09-14

Сьогодні комп'ютерні технології так увійшли в наше життя, що важко знайти студента, який би не володів комп'ютером. Але для освіченої людини, що живе у сучасному інформаційному світі, цього замало

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка