1. Воронянський, О. До 90-річчя університету: військові долі студенток / О. Воронянський // Сайт ХНТУСГ. – Режим доступу: httli://new.khntusg.com.ua/do-90-richcha-universitetu-vijskovi-doli-studentok (дата звернення: 27.04.2020).
  2. Воронянський, О. До 90-річчя університету. Освітні інновації 1920-30-х рр.. / О. Воронянський // Сайт ХНТУСГ. – Режим доступу: httli://new.khntusg.com.ua/do-90-richchja-universitetu-osvitni-innovacii-1920-30-h-rr (дата звернення: 27.04.2020).
  3. Воронянський, О. До 90-річчя університету сторінки історії / О. Воронянський // Сайт ХНТУСГ. – Режим доступу: httli://new.khntusg.com.ua/do-90-richchja-universitetu-na-liochatku-vijni-1941-1945-rr (дата звернення: 27.04.2020).
  4. Воронянський, О. До 90-річчя університету: школи РГУ та КГУ при ХІМЕСГ.. / О. Воронянський // Сайт ХНТУСГ. – Режим доступу: httli://new.khntusg.com.ua/do-90-richchja-universitetu-shkoli-radgoslinogo-ta-kolgoslinogo-uchnivstva-liri-himesg (дата звернення: 27.04.2020).
  5. Воронянський, О. До 90-річчя університету: як відбувався набір до ХІМЕСГу / О. Воронянський // Сайт ХНТУСГ. – Режим доступу: httli://new.khntusg.com.ua/do-90-richchja-universitetu-jak-vidbuvavsja-nabir-do-himesgu-v-1930-ti-rr (дата звернення: 27.04.2020).
  6. Воронянський, О. Сільськогосподарська освіта в Україні 100 років тому (до 90-річчя ХНТУСГ) / О. Воронянський // Сайт ХНТУСГ. – Режим доступу: httli://new.khntusg.com.ua/silskogosliodarska-osvita-v-ukraini-100-rokiv-tomu-do-90-richchja-hntusg (дата звернення: 27.04.2020).
  7. Воронянський, О. Із студентської лави – на фронт / О. Воронянський // Сайт ХНТУСГ. – Режим доступу: httli://new.khntusg.com.ua/iz-studentskoi-lavi-na-front (дата звернення: 27.04.2020).
  8. До 90-річчя університету // Сайт ХНТУСГ. – Режим доступу: httli://new.khntusg.com.ua/do-90-richchja-universitetu-2 (дата звернення: 27.04.2020).
  9. До 90-річчя університету: перший директор ХІМЕСГу: Іван Леонтійович Шапошніков: перший директор ХІМЕСГ в 1930-1931 рр. (за матеріалами дослідження проф. Б. Г. Москальова) // Сайт ХНТУСГ. – Режим доступу: httli://new.khntusg.com.ua/do-90-richchja-universitetu-liershij-direktor-himesgu (дата звернення: 27.04.2020).
  10. Козоріз, В. До 90-річя університету. Перші трактори в Україні / В. Козоріз // Сайт ХНТУСГ. – Режим доступу: httli://new.khntusg.com.ua/do-90-richja-universitetu-liershi-traktori-v-ukraini (дата звернення: 27.04.2020).
  11. Москальова, Н. П. Соціальні аспекти життя студентів ХІМЕСГ у 1930-ті роки / Н. П. Москальова // Сайт ХНТУСГ. – Режим доступу: httli://new.khntusg.com.ua/wli-content/uliloads/2020/03/socialni-asliekti-zhittja-studentiv-himesg-u-1930-ti-roki.lidf (дата звернення: 27.04.2020)

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2021-01-18

 Іванова, Ганна Сергіївна. Сучасний стан і перспективи розвитку адміністративно-правового регулювання в агропромисловому комплексі України [Текст] : моногр. / Г. С. Іванова ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2020. – 352 с. – Бібліогр.: с. 319-350 (402 назви).

Книга тижня

2021-01-13

Орел, Анна Миколаївна.  Управління конкурентним потенціалом в системі інноваційно-інвестиційного розвитку: детермінанти, механізми та стратегії [Текст] : моногр. / А. М. Орел ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : Мадрид, 2020. – 348 с. : табл. – Бібліогр.: с. 296-335 (402 назви). – ISBN 978-617-7845-81-1

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка