Наука ХНТУСГ в метриках

Освітньо-науковий проєкт  "Наука  ХНТУСГ в метриках"  покликаний висвітлювати діяльність Бібліотеки з моніторингу та підтримки публікаційної активності  ХНТУСГ, формує нові затребувані функції НБ по задоволенню потреб наукової спільноти, що визначає роль бібліотеки як експертного співтовариства університету. В рамках проєкту бібліотека здійснює:

корегування єдиного профілю університету в БД WoS та  Scopus, моніторинг публікацій і цитувань авторів університету;

складання та надання  ректорату довідок щодо наукометричних та бібліометричних показників науковців вузу в БД WoS та Scopus;

 надання довідок-підтвердження про наявність наукових праць, які опубліковані у періодичних виданнях, включених  до WoS та  Scopus при розгляді вченою радою питань присвоєння вчених звань (відповідальність за точність даних вимагає чітко вказувати джерело інформації та час її отримання);

 консультативно-практична допомога у створенні і редагуванні профілів учених (ID Scopus (за наявності), Researcher ID (WoS), а також ORCID, Google Scholar );

 підтримка в актуальному стані  облікових записів  АФ ІА , а саме – редагування закладки "Наукометрія" (відстеження url всіх паспортів науковців і статистичних показників);

 формування списку українських  журналів, індексованих в зарубіжних БД Scopus, Web of Science, а також списку іноземних журналів за тематикою досліджень університету, представлених в цих базах;

поширення наукових робіт викладачів, аспірантів, науковців університету з метою  впливу на підвищення індексування  робіт наукометричною системою Google Scholar   в інтернет-середовищі через постійну участь у проєктах “Наукова періодика України”, “Україніка наукова”, архівів наукових видань університету на платформі OJS , в університетському репозитарії;

 створення і моніторинг профілю університету,  профілів наукових видань університету, відстеження профілів науковців в Google Scholar з  відображенням їх в  інформаційно-аналітичній системі «Бібліометрика української науки”;

проведення спільних засідань кафедр  і бібліотеки, з проведенням  навчальних занять по роботі з зарубіжними БД  щодо поліпшення показників публікаційної активності  авторів, якісного відображення наукового доробку в профілях Google Scholar, ORCID.

##

.

Підписка на Наука ХНТУСГ в метриках

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Послуги МБА та ЕДД

Послуги МБА та ЕДД НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Вебінари та майстер-класи ORCID

2021-09-16

Державна науково-технічна бібліотека України у співпраці з ORCID  проведе серію вебінарів та майстер-класів на тему: “Використання постійних ідентифікаторів учених та установ, їх роль у науковій екосистемі. Інструменти ORCID для науковців”.

Книга тижня ("Бібліотека маркетолога")

2021-09-14

Наукова бібліотека продовжує  рубрику «Бібліотека маркетолога» в рамках проєкту «Книжкова конвенція маркетологів» 339.138(02.064) М 27 Маркетинг на ринку продуктів швидкого приготування [Текст] : монографія / Є. В. Ромат [та ін.] ; за наук. ред. А. А. Мазаракі ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2018. - 207 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 183-192 (91 назва). - ISBN 978-966-629-911-9

Наукова бібліотека продовжує вересневі зустрічі з першокурсниками

2021-09-14

Сьогодні комп'ютерні технології так увійшли в наше життя, що важко знайти студента, який би не володів комп'ютером. Але для освіченої людини, що живе у сучасному інформаційному світі, цього замало

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка