Прохватилов

ББК 65.053я73

П84  Прохватілов Ю.Ф.Методи і моделі прийняття рішень в аналізі і аудиті [Текст]: навч. посіб.: теорія/ Ю.Ф. Прохватілов. – Х.: Міськдрук, 2011. – 174 с.

В навчальному посібнику основна увага зосереджена на розгляді методів факторного детермінованого і стохастичного аналізу, балансових методах і відповідних моделях. Програма і зміст навчального курсу також включає розгляд тем «Рішення в процесі управління», «Вимоги до якості управлінських рішень», «Технологія розробки і реалізації управлінських рішень», «Культура прийняття рішень».

Даний навчальний посібник є спробою висвітлення дисципліни «Методи і моделі прийняття рішень» стосовно конкретних управлінських функцій, до яких належать аналіз і аудит.

Для студентів економічних спеціальностей.

Місце зберігання: б. п. №3 (вул.. Артема, 44)

 

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

ВИВЧАЙ УКРАЇНСЬКУ ЛЕГКО!

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2019-10-27

Теоретические и экспериментальные основы прогнозирования структурообразования, свойств высокоуглеродных легированных сплавов [Текст] : монография / Т. С. Скобло [и др.] ; Харьк. нац. техн. ун-т сел. хоз-ва им. П. Василенко. – Харьков : Діса плюс, 2019. – 278 с.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка