РЕКОМЕНДАЦІЇ Всеукраїнської науково-практичної конференції: «БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ДРАЙВЕР ЗМІН ТА ІННОВАЦІЙ В ОСВІТІ» (24-25 жовтня, 2019 р. , м. Харків)

24-25 жовтня 2019 р. Науковою бібліотекою та кафедрою ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Бібліотечно-інформаційне середовище як драйвер змін та інновацій в освіті».

Захід проведено згідно з «Планом проведення науково-практичних конференцій, семінарів, нарад бібліотеками закладів вищої освіти України на 2019 рік».

Мета конференції полягала в обговоренні питань ролі бібліотек ЗВО у сприянні розвитку інституціональних місій і цілей, активізації інноваційних процесів у забезпеченні бібліотеками інформаційного супроводу  науки та освіти  на сучасному етапі.

У роботі конференції взяли участь близько 50 осіб, у т. ч  директори та провідні фахівці наукових бібліотек ЗВО міста, України.

Було розглянуто комплекс проблем, пов’язаних із наступними питаннями:

 • бібліотека і якість освіти;
 • вільний доступ до науково-освітніх ресурсів;
 • роль бібліотеки у  просуванні результатів наукової діяльності університету до вітчизняного та світового науково-інформаційне середовище;
 • інноваційно-комунікаційні технології у діяльності бібліотеки ЗВО;
 • партнерство бібліотеки з науковцями та підтримка наукометричних та бібліометричних досліджень;
 • диверсифікація управління бібліотекою ЗВО;
 • збереження наукового надбання ЗВО;
 • фонди рідкісних і цінних видань як фактори забезпечення науково-дослідної діяльності;
 • розвиток інформаційної культури користувачів і сприяння академічній доброчесності;
 • формування особистості студентів засобами соціокультурної діяльності.

На заході було проведено тренінг з використанням коуч-технологій та презентовано новий формат спілкування - книжковий своп (Book - swap).

Учасники конференції взяли активну участь в обговоренні доповідей  та відзначають, що:

- бібліотеки ЗВО є базовим елементом інформатизації суспільства, нерозривно пов'язаного з глобальним процесом накопичення інформації;

- бібліотеки адаптуються до змін, викликаних промисловою революцією, активно освоюють інформаційні технології, що відкривають нові можливості бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів-клієнтів;

- бібліотеки є партнерами-учасниками процесів викладання, навчання, наукових досліджень і виховної діяльності в інституціях закладів вищої освіти України.

Конференція рекомендує:

 • спрямувати зусилля бібліотек на трансформацію діяльності у цифрове інформаційне середовище;
 • підтримувати інноваційні проєкти інституції, регіону, держави;
 • підтримувати політику інституції щодо академічної доброчесності, академічного письма;
 • підтримувати співпрацю з кафедрами інституцій щодо впровадження нових інноваційних форм навчання, у т.ч. із застосуванням smart-технологій;
 • консолідувати роботу бібліотек ЗВО з вивчення і запровадження зарубіжного досвіду;
 • продовжити популяризацію фондів рідкісних і цінних видань для використання їх в наукових дослідженнях;
 • продовжити оперативно висвітлювати діяльність бібліотек на сторінках галузевих періодичних видань;
 • активізувати діяльність бібліотек у запровадженні нових форм спілкування з користувачами- клієнтами;
 • запроваджувати політику управлінської культури керівників підрозділів бібліотеки відкритої до змін, спрямованої на співробітництво, згуртованість, співтворчість у колективі.

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-03-30

Кускова, Світлана Вікторівна. Офіс-менеджмент [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. перш.(бакалавр.) рівня вищ. освіти ден. та заоч. форм навч. / С. В. Кускова ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. — Харків : [б. в.], 2020. — 312 с. — Бібліогр.: с. 305-308

Твори-ювіляри 2020 (частина 3)

2020-03-26

Наукова бібліотека пропонує переглянути віртуальну виставку “Твори-ювіляри 2020” (частина 3), в якій Ви дізнаєтеся які жінки надихнули Павла Загребельного на написання історичних романів “Євпраксія” та “Роксолана”.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка