929:630*2:712.4
 П 84

Професор Колесніков Олександр Іванович: життєвий шлях та наукова спадщина у вимірах минулого, сучасності та майбутнього [Текст] / В. М. Бабаєв, В. П. Ткач, Н. П. Трипутіна ; авт.-упоряд. Т. П. Єлісеєва ; наук. кер.: Л. М. Шутенко, О. Л. Рябченко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : Золоті сторінки, 2019. – 208 с. : фот.

 

Колектив Наукової бібліотеки презентує видання, присвячене життєвій і науковій спадщині доктора сільськогосподарських наук, професора, видатного діяча вітчизняного лісівництва, дендрології, зеленого будівництва та садово-паркової архітектури України Олександра Івановича Колесникова (1888-1972).

 

Місце зберігання: Б.п. №3 (вул. Алчевських, 44) – 1 прим.

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2021-01-18

 Іванова, Ганна Сергіївна. Сучасний стан і перспективи розвитку адміністративно-правового регулювання в агропромисловому комплексі України [Текст] : моногр. / Г. С. Іванова ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2020. – 352 с. – Бібліогр.: с. 319-350 (402 назви).

Книга тижня

2021-01-13

Орел, Анна Миколаївна.  Управління конкурентним потенціалом в системі інноваційно-інвестиційного розвитку: детермінанти, механізми та стратегії [Текст] : моногр. / А. М. Орел ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : Мадрид, 2020. – 348 с. : табл. – Бібліогр.: с. 296-335 (402 назви). – ISBN 978-617-7845-81-1

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка