Книга тижня ("Бібліотека маркетолога")

Наукова бібліотека продовжує щотижневу рубрику «Бібліотека маркетолога» в рамках спільного з кафедрою маркетингу та медіакомунікацій  ННІ БМ проєкту «Книжкова конвенція маркетологів».

339.138(02.064)

С 69 Соціально-етичний маркетинг [Текст] : моногр. / Є. В. Ромат [та ін.] ; за заг. ред. А. А. Мазаракі ; за заг. ред. Є. В. Ромата ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2017. - 372 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. - ISBN 978-966-629-833-4

Анотація: У монографії розглянуто поняття соціально-етичного маркетингу (СЕМ), що є одним із найцікавіших в теорії маркетингу. СЕМ - одна з найголовніших складових концепцій як вітчизняного, так і зарубіжного бізнесу, його теорії та практики в сучасних умовах. Проаналізовано концепцію соціально-етичного маркетингу в сучасній економіці та концепцію управління ринковою діяльністю. 

Для викладачів ЗВО, аспірантів, студентів і всіх, хто вивчає маркетинг.

Місце зберігання: Б. п. №3 (вул. Алчевських, 44)

Хештеги рубрики у Facebook #книжкова_конвенція_маркетологів #бібліотека_маркетолога_ХНТУСГ

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Послуги МБА та ЕДД

Послуги МБА та ЕДД НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Бібліотека – центр формування культури академічної доброчесності

2021-09-23

Як інформаційно-просвітницький осередок Університету, Наукова бібліотека поширює серед здобувачів вищої освіти правила академічної доброчесності, правила етики інтелектуальних запозичень, організовує просвітницькі заходи щодо попередження проявів недоброчесності

Вебінар Bentham Science

2021-09-23

Шановні науковці! 24 вересня 2021 року   тренери з видавництва Bentham Science проведують  вебінар "Планування публікації результатів вашого дослідження у журналах із високим рівнем впливу" , присвячений роботі з платформою Bentham Science та підготовці наукової статті до публікації   Початок о 10-00  (за київським часом) ,  мова вебінарів - англійська. 

Безстрокова акція "Подаруй бібліотеці книгу!" триває

2021-09-22

Підручник "Облік і звітність за міжнародними стандартами" 2021 року видання подарувала авторка - професорка, доктор економічних наук, активна читачка і дарувальниця Наукової бібліотеки Тетяна Григорівна Маренич. Підручник призначений здобувачам магістерського рівня вищої освіти, а також може бути корисним широкому колу фахівців, фахівцям-практикам.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка