Книга тижня ("Бібліотека маркетолога")

Наукова бібліотека продовжує щотижневу рубрику «Бібліотека маркетолога» в рамках спільного з кафедрою маркетингу та медіакомунікацій  ННІ БМ проєкту «Книжкова конвенція маркетологів».

339.138(075.8)

М 58 Міжнародний маркетинг [Текст] : підруч. / А. А. Мазаракі [та ін.] ; за ред.: А. А. Мазаракі, Т. М. Мельник ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. ‒ Київ : КНТЕУ, 2018. ‒ 447 с. : рис., табл. ‒ Бібліогр.: с. 445-447. ‒ ISBN 978-966-629-914-0

Анотація: Розглядаються концептуальні засади та практичні аспекти здійснення міжнародної діяльності підприємств, екзогенні та ендогенні детермінанти впливу на міжнародне маркетингове середовище, маркетингові складові поширених стратегій виходу підприємств на зарубіжні ринки, особливості формування та реалізації міжнародного маркетингового комплексу в умовах глобальних викликів та трансформаційних зрушень у системі міжцивілізаційних та кроскультурних обмінів.

Для студентів та аспірантів, фахівців у сфері ЗЕД, усіх, хто цікавиться новітніми концепціями та практикою маркетингу в міжнародній діяльності підприємств на сучасному етапі.

Місце зберігання: Б. п. №3 (вул. Алчевських, 44)

Хештеги рубрики у Facebook #книжкова_конвенція_маркетологів #бібліотека_маркетолога_ХНТУСГ

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Послуги МБА та ЕДД

Послуги МБА та ЕДД НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2021-10-11

Кириченко, Віктор Васильович.Фітотоксичність гербіцидів групи сульфоніл сечовин та селекція соняшнику[Текст] : навч. посіб. / В. В. Кириченко, Є. О. Лебеденко; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Нац. акад. аграр. наук України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : ФОП Бровін О. В.,2021. - 94 с.

Проєкт «Книга захиснику»

2021-10-07

Університетська спільнота ДБТУ приєдналась до інноваційного проєкту «Книга захиснику» і підтримала акцію щодо збору книг для українських воїнів, які перебувають  у шпиталях.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка