1. Information and Innovation Technologies in Economics and Administration [Electronic resource] : Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. № 27 / Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2019. - 269 p.
 2. Information Systems and Innovative Technologies in Project and Program Management [Electronic resource] : Collective monograph / ISMA University of Applied Science, 2019. - 168 p.
  Innovations in Science: the Challenges of Our Time [Text] : monograph. Volume 2 / ed.: R. Iserman [et al.], 2019. - 391 p.
 3. Technology of thermostable and frozen fillings with using dairy raw materials and sesame seeds concentrate [Electronic resource] : monograph / F. V. Pertsevoy [et al.] ; ed.: F. V. Pertsevoy, Р. V. Gurskiy, 2020. - 112 p.
 4. Автоматизация информационного обеспечения научных исследований [Текст] : монография / А. А. Стогний [и др.] ; под ред. А. А. Стогния, 1990. - 296 с.
 5. Алехин, Борис Иванович. Рынок ценных бумаг. Введение в фондовые операции [Текст] : моногр. / Б. И. Алехин, 1991. - 160 с.
 6. Балістика крапель розпилених вогнегасних рідин [Текст] : монографія / В. П. Ольшанський [та ін.], 2006. - 124 с.
 7. Бредихін, Вадим Вікторович. Теоретичні основи вібропневмовідцентрового розділення насіннєвих матеріалів за густиною насіння [Текст] : моногр. / В. В. Бредихін, 2017. - 82 с.
 8. Васильев, Всеволод Викторович. Сети Петри, параллельные алгоритмы и модели мультипроцессорных систем [Текст] : монография / В. В. Васильев, В. В. Кузьмук, 1990. - 216 с.
  Науменко, Артем Олександрович. Державне управління агропромисловим комплексом України: методологія, теорія, практика [Текст] : моногр. / А. О. Науменко, 2020. - 300 с.
 9. Васильєв, Георгій Степанович. Розвиток методу поляризаційного опору та побудова на його основі приладів корозійного контролю [Текст] : монографія / Г. С. Васильєв, Ю. С. Герасименко, 2019. - 289 с.
 10. Великобритания [Текст] : монография / Н. А. Березная [и др.] ; ред. И. П. Фаминский, 1990. - 160 с.
 11. Вергунов, Віктор Анатолійович. Формування і функціонування системи науково-інформаційного забезпечення АПК України в умовах євроінтеграції [Текст] : моногр. / В. А. Вергунов, О. В. Капралюк, І. О. Демуз, 2020. - 320 с.
 12. Вершинин, Г. Д. Инновационные парадигмы общественной мысли XXI века [Текст] : моногр. / Г. Д. Вершинин, Е. М. Вершинина, 2003. - 232 с.
 13. Вершинина, Елена Михайловна. Непрерывное воспитание и гуманизация в системе образования - суть социально-экономического и духовного возрождения общества. Концепция [Текст] : моногр. / Е. М. Вершинина, 2004. - 432 с.
 14. Высшая школа Харьковщины: 80-е годы XX - начало XXI века (воспоминания, интервью, документы) [Текст] : колектив. моногр. / Харьк. гуманит. ин-т "Нар. укр. акад.", 2020. - 542 с.
 15. Гадзало, Ярослав Михайлович. Аграрний потенціал України: напрями розвитку [Текст] : моногр. / Я. М. Гадзало, М. В. Гладій, П. Т. Саблук, 2016. - 332 с
 16. Гайдуцький, Павло Іванович. Приватизація власності в агропромисловому комплексі [Текст] : моногр. / П. І. Гайдуцький, М. Г. Лобас, 1994. - 208 с.
 17. Галецька, Наталія Богданівна. Форми імплементації міжнародних договорів європейськими державами: теорія і практика [Текст] : моногр. / Н. Б. Галецька, 2016. - 232 с.
 18. Гальванічні покриття тернарними сплавами заліза: формування, властивості [Текст] : монографія / І. Ю. Єрмоленко [та ін.], 2019. - 248 с.
 19. Геєць, Валерій Михайлович. Феномен нестабільності - виклик економічному розвитку [Текст] : моногр. / В. М. Геєць, 2020. - 456 с.
 20. Гурєєв, Віктор Олександрович. Методи моделювання та засоби побудови і функціонування віртуальних науково-навчальних центрів в енергетиці [Текст] : монографія / В. О. Гурєєв, О. В. Сангінова, О. В. Аветісян, 2019. - 172 с.
 21. Гуторов, Олександр Іванович. Оцінка земель і ресурсного потенціалу в сільському господарстві: теоретичні та практичні підходи [Текст] : моногр. / О. І. Гуторов, І. О. Шарко, 2012. - 255 с.
 22. Демиденко, Олександр Васильович. Відтворення чорнозему в агроценозі [Текст] : моногр. / О. В. Демиденко, 2020. - 104 с.
 23. Дмитриченко, Микола Федорович. Динаміка мобільних машин з начіпними функціональними елементами [Текст] : монографія / М. Ф. Дмитриченко, І. А. Вікович, 2008. - 496 с.
 24. Економічна безпека та фінансові розслідування: концептиви, прагматика, інструментарій забезпечення [Текст] : колект. монографія / Т. Г. Васильців [та ін.] ; за заг. ред. О. І. Вівчар, 2019. - 394 с
 25. Експертна аналітика розвитку механізмів публічного управління: випереджаюче управління, регіональний форсайт, приріст знань [Електронний ресурс] : моногр. / В. Д. Бакуменко [та ін.] ; за ред.: В. Д. Бакуменко, О. О. Красноруцький, 2019. - 105 с.
 26. Елементи технології виробництва високоякісного насіння пшениці озимої в Західному Лісостепу України [Текст] : моногр. / І. С. Волощук [та ін.], 2017. - 245 с.
 27. Ефективне використання механізованих технологій і технічних засобів на фермі дрібної рогатої худоби [Текст] : моногр. / М. В. Брагінець [та ін.], 2020. - 428 с.
 28. Єжов, В. М. Рослинництво декоративних культур [Текст] : монографія / В. М. Єжов, І. В. Гриник, 2017. - 304 с.
 29. Заруцький, І. Д. Оцінка впливу інституційного середовища на конкурентоздатність аграрного підприємства [Текст] : моногр. / І. Д. Заруцький, 2013. - 210 с.
 30. Іванова, Ганна Сергіївна. Сучасний стан і перспективи розвитку адміністративно-правового регулювання в агропромисловому комплексі України [Текст] : моногр. / Г. С. Іванова, 2020. - 352 с.
 31. Комп'ютерне моделювання електроенергетичних об'єднань як нелінійних динамічних систем [Текст] : монографія / В. М. Авраменко [та ін.], 2019. - 128 с.
 32. Кондратенко, Олександр Миколайович. Метрологічні аспекти комплексного критеріального оцінювання рівня екологічної безпеки експлуатації поршневих двигунів енергетичних установок [Текст] : монографія / О. М. Кондратенко, 2019. - 532 с.
 33. Кравчук, Володимир Іванович. Аналіз молотильних систем зернозбиральних комбайнів [Текст] : монографія / В. І. Кравчук, С. В. Смолінський, 2019. - 149 с.
 34. Куприянов, Василий Васильевич. Лицо человека: анатомия, мимика [Текст] / В. В. Куприянов, Г. В. Стовичек, 1988. - 272 с.
 35. Кучин, Борис Леонидович. Управление развитием экономических систем: технический прогресс, устойчивость [Текст] : монография / Б.Л.Кучин,Е.В.Якушева, 1990. - 157 c.
 36. Методологічні аспекти еколого-економічного обгрунтування рівнів урожайності сільськогосподарських культур до проектів землеустрою [Текст] : моногр. / Сум. нац. аграр. ун-т, 2013. - 64 с.
 37. Мигаль, Микола Дмитрович. Біологія луб'яних волокон конопель [Текст] : моногр. / М. Д. Мигаль, 2011. - 390 с.
 38. Мигаль, Микола Дмитрович. Біологія формування насіннєвої продуктивності конопель [Текст] : моногр. / М. Д. Мигаль, 2015. - 233 с.
 39. Мигаль, Микола Дмитрович. Експериментальна зміна статі конопель [Текст] : моногр. / М. Д. Мигаль, 2004. - 248 с.
 40. Мигаль, Микола Дмитрович. Трихоми і канабіноїди конопель: до теорії селекції ненаркотичних сортів [Текст] : моногр. / М. Д. Мигаль, І. Л. Кмець, І. М. Лайко, 2017. - 228 с.
 41. Мироненко, Валентин Григорович. Технічні засоби забезпечення якості виконання технологічних процесів у рослинництві [Текст] : моногр. / В. Г. Мироненко, 2005. - 202 с.
 42. Насінництво конопель [Текст] : моногр. / М. Д. Мигаль [та ін.], 2019. - 264 с.
 43. Науково-методичні основи контролю розробки та застосування засобів дезінфекції [Текст] : моногр. / А. П. Палій [та ін.], 2020. - 318 с.
 44. Нелінійні коливання дисипативних осициляторів [Текст] : моногр. / В. П. Ольшанський [та ін.], 2020. - 268 с.
 45. Обліково-аналітичне забезпечення й оподаткування розвитку суб’єктів агробізнесу та сільських територій [Електронний ресурс] : колектив. моногр. / Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", 2019. - 334 с.
 46. Обоснование технологии кулинарной продукции с использованием творога и ингредиентов растительного происхождения [Электронный ресурс] : моногр. / Ф. В. Перцевой [и др.] ; под ред.: Ф. В. Перцевого, П. В. Гурского, 2020. - 364 с.
 47. Орел, Анна Миколаївна. Управління конкурентним потенціалом в системі інноваційно-інвестиційного розвитку: детермінанти, механізми та стратегії [Текст] : моногр. / А. М. Орел, 2020. - 348 с.
 48. Павлов, Вадим Владимирович. Конфликты в технических системах: Управление, целостность [Текст] : моногр. / В. В. Павлов, 1982. - 184 с.
 49. Перерва, Петр Григорьевич. Потребность в электротехнических средствах автоматизации. Теория и методы определения [Текст] : [монография] / П. Г. Перерва, 1991. - 114 с.
 50. Подригало, Михаил Абович. Устойчивость колесных машин при торможении [Текст] / М. А. Подригало, В. П. Волков, В. И. Кирчатый, 1999. - 93 с.
 51. Полупроводниковые триоды в регенеративных схемах [Текст] / Ю. М. Азьян [и др.] ; ред. В. В. Мигулин, 1959. - 312 с.
 52. Попович, Николай Гаврилович. Динамические режимы автоматизированных подъемных установок с асинхронным электроприводом (при двухканальных и комбинированных системах управления) [Текст] : [монография] / Н. Г. Попович, 1982. - 212 с.
 53. Рафальський, Олег Олексійович. Консолідація українського суспільства: етнополітичний вимір [Текст] : монографія / О. О. Рафальський, 2018. - 400 с.
 54. Рослинництво основних культур [Текст] : монографія / В. М. Балан [та ін.], 2018. - 384 с.
 55. Светлицкий, Валерий Александрович. Случайные колебания механических систем [Текст] / В. А. Светлицкий, 1991. - 320 с.
 56. Сівозміни та родючість чорнозему Лівобережного Лісостепу [Текст] : моногр. / О. В. Демиденко [та ін.], 2019. - 483 с.
 57. Сільськогосподарські кооперативи: теорія і практика [Текст] : моногр. / О. В. Ульянченко [та ін.], 2015. - 273 с.
 58. Техническое перевооружение и реконструкция производства [Текст] : монография / Н. Г. Чумаченко, Г. А. Ильина, Г. Е. Долженкова, 1991. - 248 с.
 59. Технологічна блочно-варіантна система машиновикористання в землеробстві України [Текст] : моногр. Ч. 1 / Ю. І. Ковтун [та ін.], 2020. - 204 с.
 60. Тимчук, Сергій Олександрович. Вдосконалення методів достоверізації вихідної інформації на пракладах прогнозних задач в електроенергетиці [Текст] : моногр. / С. О. Тимчук, М. М. Черемісін, В. В. Черкашина, 2020. - 192 с.
 61. Томашівський, Зенон Михайлович. Рекультивація порушених земель [Текст] : моногр. / З. М. Томашівський, Г. С. Коник, Г. Пиріг ; за ред. З. М. Томашівського, 2018. - 326 с.
 62. Украинские Карпаты [Текст] : экономика / М. И. Долишний, С. Н. Злупко, С. М. Писаренко, 1988. - 224 с.
 63. Ульянченко, Олександр Вiкторович. Внесок Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва у формуванні сучасної системи аграрної освіти і науки [Текст] : моногр. : до 200-річ. перш. набору студ. / О. В. Ульянченко, О. М. Голікова, С. І. Василішин, 2020. - 157 с.
 64. Финляндия [Текст] : моногр. / Ю. Н. Барзов [и др.] ; ред. Ю. А. Ершов, 1991. - 165 с.
 65. Грабар, Наталя Григорівна. Феномен спілкування в бібліотечній сфері [Текст] : монографія / Н. Г. Грабар, 2017. - 283 с.
 66. Фіголь, Надія Миколаївна. Комунікативно-лінгвістичний феномен електронного навчального дискурсу [Текст] : монографія / Н. М. Фіголь, 2018. - 240 с.
 67. Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції [Текст] : колектив. моногр. / Ю. В. Кіндзерський [та ін.] ; за ред.: В. В. Лойко, А. Ю. Рамський, 2019. - 252 с.
 68. Фітопатогенні бактерії [Текст] : монографія. Т. 1. Бактеріальні хвороби рослин / Р. І. Гвоздяк [та ін.] ; за ред. В. П. Патики, 2011. - 444 с.
 69. Фітопатогенні бактерії [Текст] : монографія. Т. 2. Методи досліджень / В. П. Патика [та ін.] ; за ред. В. П. Патики, 2017. - 432 с.
 70. Фоміна, Ірина Миколаївна. Технологія пшеничних зернових пластівців підвищеної біологічної цінності для здорового харчування [Текст] : моногр. / І. М. Фоміна, О. О. Ізмайлова, 2019. - 168 с.
 71. Ходаківська, Ольга Василівна. Селянське питання – від общинного землеволодіння до експансії агрохолдингів [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Ходаківська, О. М. Могильний, 2020. - 184 с.
 72. Чичинадзе, А. В. Расчет и исследование внешнего трения при торможении [Текст] : моногр. / А. В. Чичинадзе, 1967. - 231 с.
 73. Шавьолкін, Олександр Олексійович. Перетворювальні агрегати для комбінованих систем електроживлення локальних об'єктів з поновлювальними джерелами електроенергії [Текст] : монографія / О. О. Шавьолкін, 2019. - 160 с.
 74. Шевченко, Інна Юріївна. Регулювання розвитку автомобілебудування України [Текст] : моногр. / І. Ю. Шевченко, 2019. - 556 с.
 75. Шевчик, Богдан Михайлович. Вплив соціокультурної сфери національної економіки на економічний розвиток: теоретико-методологічні основи [Текст] : монографія / Б. М. Шевчик, 2019. - 371 с.
 76. Шиян, Наталія Іванівна. Удосконалення складників економічного механізму ефективного розвитку скотарства [Текст] : моногр. / Н. І. Шиян, 2020. - 352 с.

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Послуги МБА та ЕДД

Послуги МБА та ЕДД НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Вебінари та майстер-класи ORCID

2021-09-16

Державна науково-технічна бібліотека України у співпраці з ORCID  проведе серію вебінарів та майстер-класів на тему: “Використання постійних ідентифікаторів учених та установ, їх роль у науковій екосистемі. Інструменти ORCID для науковців”.

Книга тижня ("Бібліотека маркетолога")

2021-09-14

Наукова бібліотека продовжує  рубрику «Бібліотека маркетолога» в рамках проєкту «Книжкова конвенція маркетологів» 339.138(02.064) М 27 Маркетинг на ринку продуктів швидкого приготування [Текст] : монографія / Є. В. Ромат [та ін.] ; за наук. ред. А. А. Мазаракі ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2018. - 207 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 183-192 (91 назва). - ISBN 978-966-629-911-9

Наукова бібліотека продовжує вересневі зустрічі з першокурсниками

2021-09-14

Сьогодні комп'ютерні технології так увійшли в наше життя, що важко знайти студента, який би не володів комп'ютером. Але для освіченої людини, що живе у сучасному інформаційному світі, цього замало

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка