2020 р. Підручники та навчальні посібники

 

 

 

 1. A Way to Success: English Grammar for University Studens [Text] : базовий підруч. для студ. вищ. навч. закл. Year 1. Student's Book / Н. В. Тучина [та ін.], 2015. - 191 с.
 2. Derkach, T. M. Inorganic Chemistry for Technologists [Text] : Tutorial / T. M. Derkach, 2019. - 336 p.
 3. HR-менеджмент у публічному управлінні [Текст] : навч. посіб. / О. М. Руденко [та ін.], 2019. - 124 с. (Введено оглавление)
 4. Joints in Machinery [Text] : manual / K. P. Msallam [et al.], 2019. - 48 p.
 5. Kozachenko, V. V. Physics. Mechanics, molecular physics and thermodynamics [Text] : texbook for foreign students jf the preparatory departaments / V. V. Kozachenko, O. O. Kalenyk, T. L. Tsaregradska, 2019. - 174 p.
 6. Автоматизація виробничих процесів [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. ден. та заоч. форм навч. за спец.: 133 Галузеве машинобудування, 181 Харчові технології, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 163 Біомедична інженерія / М. П. Кунденко [та ін.] ; за ред. М. П. Кунденка, 2020. - 85 с.
 7. Агроекономічні і екологічні основи прогнозування та програмування рівня врожайності сільськогосподарських культур [Текст] : навч. посіб. / О. В. Харченко [та ін.] ; за заг. ред. О. В. Харченка, 2019. - 240 с. (Введено оглавление)
 8. Агрометеорологія [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Примак [та ін.] ; за ред. І. Д. Примака, 2016. - 576 с. (Введено оглавление)
 9. Адаптивні системи землеробства [Текст] : навч. посіб. / В. П. Гудзь [та ін.] ; за ред. В. П. Гудзя, 2007. - 336 с. (Введено оглавление)
 10. Адміністративне судочинство [Текст] : навч. посіб. / І. М. Балакарєва [та ін.] ; за заг. ред. Н. Б. Писаренко, 2016. - 312 с. (Введено оглавление)
 11. Александров, О. Г. Джерела живлення для дугового зварювання та наплавлення [Текст] : навч. посіб. / О. Г. Александров, Д. А. Антонюк, О. Є. Капустян, 2019. - 224 с. (Введено оглавление)
 12. Алісейко, Олена Вячеславівна. Практикум з дисципліни "Організація баз даних" [Текст] : для здобувачів вищої освіти галузі знань 12 "Інформ. технології" спец. 126 "Інформ. системи та технології" спеціалізації "Інформ. технології у бізнесі" (усі форми навч.) / О. В. Алісейко, 2019. - 52 с. (Введено оглавление)
 13. Антощенков, Віктор Миколайович. Трактори та автомобілі. Основи теорії і розрахунку двигунів внутрішнього згорання та тракторів і автомобілів [Електронний ресурс] : навч. посіб. для підготовки студ. закл. вищ. освіти аграр. профілю / В. М. Антощенков, 2020. - 214 с.
 14. Атаманюк, Василь Васильович. Технологія конструкційних матеріалів [Текст] : навч. посіб. / В. В. Атаманюк, 2019. - 528 с. (Введено оглавление)
 15. Бабенко, Дмитро Володимирович. Теорія механізмів і машин: практикум для навчання в умовах інформаційно-освітнього середовища [Текст] : навч. посіб. / Д. В. Бабенко, Н. А. Доценко, О. А. Горбенко ; за ред. Д. В. Бабенка, 2019. - 168 с. (Введено оглавление)
 16. Балджи, Марина Дмитрівна. Економіка та організація торгівлі [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Балджи, І. А. Допіра, В. О. Однолько, 2017. - 368 с. (Введено оглавление)
 17. Барсов, Валерій Ігорович. Комп'ютерне конструювання елементів систем управління [Текст] : навч. посіб. до лаборатор. практикуму / В. І. Барсов, В. Г. Джулгаков, 2019. - 104 с.
 18. Барташевич, А. А. Технология художественной обработки древесины [Текст] : учеб. пособие / А. А. Барташевич, В. И. Онегин, С. В. Шетько, 2013. - 249 с. (Введено оглавление)
 19. Бауер, Леонард. Менеджмент фермерського господарства [Текст] : навч. посіб. Т. 1. Менеджмент виробництва / Л. Бауер, Д. Буш, 1995
 20. Бауер, Леонард. Менеджмент фермерського господарства [Текст] : навч. посіб. Т. 3. Ставлення менеджера до ризику / Л. Бауер, Д. Буш, 1995
 21. Бауер, Леонард. Менеджмент фермерського господарства [Текст] : навч. посіб. Т. 5. Вступ до сільськогосподарського хеджування. Робоча книга / Л. Бауер, Д. Буш, 1995
 22. Бігун, Ярослав Йосипович. Числові методи [Текст] : навч. посіб. / Я. Й. Бігун, 2019. - 436 с. (Введено оглавление)
 23. Біотехнології у ветеринарній медицині [Текст] : практикум для студ. інж. спец. з дисц. Біомедична інженерія / М. П. Кунденко [та ін.] ; за ред. М. П. Кунденка, 2020. - 84 с. (Введено оглавление)
 24. Борисова, О. О. Рекламно-информационные технологии библиотечной деятельности [Текст] : учеб.-практ. пособие / О. О. Борисова, 2006. - 320 с
 25. Лукаш, Александр Андреевич. Технология клееных материалов [Текст] : учеб. пособие / А. А. Лукаш, 2014. - 144 с. (Введено оглавление)
 26. Шеремет, Анатолий Данилович. Методика финансового анализа [Текст] : учеб. пособ. / А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин, 1995. - 172 c.
 27. Шехов, Александр Владимирович. Теория механизмов и машин в пакете Mathcad [Текст] : учеб. пособие по практ. занятиям. Ч. 1. Плоские рычажные механизмы / А. В. Шехов, О. Ю. Кладова, 2019. - 152 с.
 28. Дикань, Л. В. Налогообложение [Текст] : учеб. пособие / Л. В. Дикань, 1996. - 192 с.
  Зудина, Людмила Николаевна. Организация управленческого труда [Текст] : учеб. пособие / Л. Н. Зудина, 1997. - 251 с.
 29. Красилова, Людмила Альбертовна. Деревянные дома [Текст] : учеб. пособие / Л. А. Красилова, 2011. - 136 с.
 30. Барташевич, А. А. Технология художественной обработки древесины [Текст] : учеб. пособие / А. А. Барташевич, В. И. Онегин, С. В. Шетько, 2013. - 249 с. (Введено оглавление)
 31. Теория и расчет машин для животноводства [Текст] : учеб. пособие / А. А. Науменко [и др.] ; под ред. В. Ф. Ужика, 2008. - 213 с. (Введено оглавление)
  Гудзенко, Ольга Федоровна. Основы экономики [Текст] : учеб. пособие для иностр. студ. подготов. отд-й / О. Ф. Гудзенко, В. Е. Дягилев, Т. В. Челомбитько, 2019. - 128 с. (Введено оглавление)
 32. Суслова, Ираида Марковна. Стратегическое управление библиотекой [Текст] : учеб. пособие / И. М. Суслова ; конс. Е. И. Кузьмин, 2008. - 253 с. (Введено оглавление)
  Воронянский, Александр Владимирович. История Украины [Текст] : учеб. пособие для студ. высш учеб. заведений / А. В. Воронянский, 2011. - 592 с.
 33. Краткий ситуативный словарь устойчивых выражений: русско-туркменско-английско-французский [Електронний ресурс] : учеб.-метод. пособие для иностр. студ. подготов. отделения днев. и дистанц. формы обуч. / В. В. Бондаренко [и др.], 2020. - 198 с.
 34. Власенко, Ольга Игоревна. Культурология [Текст] : учеб. пособие / О. И. Власенко, Ю. В. Зайончковский, 2008. - 512 с.
 35. Романенко, В. Н. Работа в Интернете от бытового до профессионального поиска [Текст] : практ. пособие с примерами и упражн. / В. Н. Романенко, Г. В. Никитина, В. С. Неверов, 2008. - 416 с.
 36.  Галеева, Ирина Салиховна. Интернет как инструмент библиографического поиска [Текст] : учеб.-практ. пособие / И. С. Галеева ; ред. Т. В. Захарчук, 2007. - 245 с.
 37. Жалдак, Мирослав Иванович. Теория вероятностей с элементами информатики [Текст] : практикум / М.И. Жалдак, А. Н. Квитко, 1989. - 263 с.
 38. Технология сельскохозяйственного машиностроения [Текст] : учеб. пособие / Л. М. Кожуро [и др.] ; под ред. Л. М. Кожуро, 2006. - 512 с. (Введено оглавление)
 39. Накопители энергии [Текст] : учеб. пособие для электроэнергетических и электромеханических вузов / Д. А. Бут [и др.] ; под ред. проф. Д. А. Бута, 1991. - 400 с. (Введено оглавление)
 40. Коваленко, Виктор Николаевич. Практическое руководство по эксплуатации и ремонту автомобиля [Текст] / В. Н. Коваленко, 2016. - 224 с. (Введено оглавление)
 41. Ивановский, Евгений Григорьевич. Резание древесины [Текст] : учеб. пособие / Е. Г. Ивановский, 1975. - 200 с.
 42. Гончаров, Михаил Владимирович. Практическая реализация библиотечного интернет-комплекса [Текст] : науч.-практ. пособие / М. В. Гончаров, К. А. Колосов, 2005. - 192 с. (Введено оглавление)
 43. Основы предпринимательства и международная предпринимательская деятельность [Текст] : учеб. пособие для изуч. курса иностр. гражд. : по требован. Европ. кредит.-трансфер. системы / Г. Е. Мазнев [и др.], 2014. - 166 с.
 44. Савина, Инна Александровна. Библиографическое описание документа [Текст] : учеб.-метод. пособие / И. А. Савина, 2005. - 88 с.
  Стандарты по библиографии, библиотечному и издательскому делу: Справочник. Документы, практика применения [Текст] / сост. А. Н. Данилкина, 2009. - 592 с.
 45. Борисова, О. О. Рекламно-информационные технологии библиотечной деятельности [Текст] : учеб.-практ. пособие / О. О. Борисова, 2006. - 320 с.
 46. Бразинська, Світлана Вікторівна. Комп'ютерна логіка [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. В. Бразинська, Т. М. Дубовик, 2019. - 127 с. (Введено оглавление)
 47. Відтворення лісів в Україні [Текст] : навч. посіб. / С. І. Мусієнко [та ін.], 2020. - 143 с. (Введено оглавление)
 48. Власенко, Ольга Игоревна. Культурология [Текст] : учеб. пособие / О. И. Власенко, Ю. В. Зайончковский, 2008. - 512 с.
 49. Воронянский, Александр Владимирович. История Украины [Текст] : учеб. пособие для студ. высш учеб. заведений / А. В. Воронянский, 2011. - 592 с.
 50. Вступ до математичного аналізу. Основи логіки та теорії множин [Текст] : навч. посіб. / Х. Т. Драгомирецька [та ін.], 2018. - 180 с.
 51. Гайдуцький, Павло Іванович. Структура, механізм функціонування і регулювання ринку [Текст] : навч. посіб. / П. І. Гайдуцький, О. Є. Подолєва, 1992. - 40 с.
 52. Галеева, Ирина Салиховна. Интернет как инструмент библиографического поиска [Текст] : учеб.-практ. пособие / И. С. Галеева ; ред. Т. В. Захарчук, 2007. - 245 с.
 53. Галісеєв, Геннадій Володимирович. Системне програмування [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Галісеєв, 2019. - 113 с.
 54. Гевко, Богдан Матвійович. Технологічна оснастка. Контрольні пристрої [Текст] : навч. посіб. / Б. М. Гевко, М. Г. Дичковський, А. В. Матвійчук, 2009. - 220 с. (Введено оглавление)
 55. Геодезія [Текст] : навч. посіб. / В. В. Горлачук [та ін.], 2019. - 252 с. (Введено оглавление)
 56. Гірник, Андрій Миколайович. Основи конфліктології [Текст] : навч. посіб. / А. М. Гірник, 2010. - 222 с. (Введено оглавление)
 57. Гоголюк, Петро Федорович. Теорія автоматичного керування [Текст] : навч. посіб. / П. Ф. Гоголюк, Т. М. Гречин, 2009. - 280 с. (Введено оглавление)
 58. Гончаров, Михаил Владимирович. Практическая реализация библиотечного интернет-комплекса [Текст] : науч.-практ. пособие / М. В. Гончаров, К. А. Колосов, 2005. - 192 с. (Введено оглавление)
 59. Горічко, Мар'ян Віталійович. Органічна хімія. Загальний практикум [Текст] : навч. посіб. для студ. хімічного ф-ту / М. В. Горічко, Д. С. Мілохов, О. В. Шабликіна, 2019. - 196 с. (Введено оглавление)
 60. Грабар, Наталія Григорівна. Культурна спадщина України [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. ден. та заоч. форм навч. / Н. Г. Грабар, М. О. Мазоренко, 2020. - 48 с.
 61. Градиський, Юрій Олександрович. Догляд та збереження лісових культур [Текст] : навч. посіб. / Ю. О. Градиський, А. А. Суска, С. А. Шевченко, 2019. - 125 с. (Введено оглавление)
 62. Градиський, Юрій Олександрович. Лісові розсадники [Текст] : навч. посіб. / Ю. О. Градиський, А. А. Суска, Г. Б. Гладун, 2019. - 126 с. (Введено оглавление)
 63. Градиський, Юрій Олександрович. Лісонасінна справа [Текст] : навч. посіб. / Ю. О. Градиський, А. А. Суска, Н. Ю. Висоцька, 2019. - 114 с. (Введено оглавление)
 64. Грунтознавство [Текст] : навч. посіб. / М. Ф. Бережняк [та ін.] ; за ред. Б. Є. Якубенка, 2018. - 612 с. (Введено оглавление)
 65. Гудзенко, Ольга Федоровна. Основы экономики [Текст] : учеб. пособие для иностр. студ. подготов. отд-й / О. Ф. Гудзенко, В. Е. Дягилев, Т. В. Челомбитько, 2019. - 128 с. (Введено оглавление)
 66. Гулівата, І. О. Вища та прикладна математика: теорія ймовірностей [Текст] : навч. посіб. / І. О. Гулівата, Л. П. Гусак, Л. М. Радзіховська, 2018. - 208 с. (Введено оглавление)
 67. Дедухно, А. В. Українська мова за професійним спрямуванням [Текст] : практикум з дисц. для здобувачів вищ. освіти аграр. вищ. навч. закл. / А. В. Дедухно, Н. М. Сизоненко, 2018. - 180 с. (Введено оглавление)
 68. Дикань, Л. В. Налогообложение [Текст] : учеб. пособие / Л. В. Дикань, 1996. - 192 с.
 69. Діяльність Міжнародної організації праці [Текст] : навч. посіб. / Ю. Д. Древаль [та ін.] ; ред. Ю. Д. Древаль, 2015. - 184 с. (Введено оглавление)
 70. Дудник, М. В. Практичний курс термодинаміки і статистичної фізики [Текст] : навч. посіб. / М. В. Дудник, 2018. - 108 с. (Введено оглавление)
 71. Дудяк, Роман Петрович. Організація біржової діяльності [Текст] : навч. посіб. / Р. П. Дудяк, С. Я. Бугіль, 2020. - 360 с. (Введено оглавление)
 72. Дячун, Зеновій Йосафатович. Конструювання меблів [Текст] : навч. посіб. Ч. 2. Столи, стільці, меблі для відпочинку. Взаємозамінність, міцність / З. Й Дячун, 2011. - 484 с. (Введено оглавление)
 73. Екологічна біотехнологія [Текст] : навч. посіб. : у 2 кн. Кн. 1 / О. В. Швед [та ін.], 2018. - 424 с. (Введено оглавление)
 74. Екологічна біотехнологія [Текст] : навч. посіб. : у 2 кн. Кн. 2 / О. В. Швед [та ін.], 2018. - 368 с. (Введено оглавление)
 75. Екологічна експертиза [Текст] : навч. посіб. / М. І. Федючка [та ін.] ; за заг. ред. М. І. Федючки, 2019. - 144 с.
 76. Екотоксикологія [Текст] : навч. посіб. / В. В. Снітинський [та ін.], 2019. - 396 с. (Введено оглавление)
 77. Електромеханічні системи керування [Текст] : навч. посіб. / Я. С. Паранчук [та ін.], 2019. - 360 с. (Введено оглавление)
 78. Електротехніка і електроніка для інтерактивного, зокрема, інклюзивного вивчення [Текст] : навч. посіб. / Ю. Я. Бобало [та ін.] ; за ред. Ю. Я. Бобала, 2019. - 100 с.
 79. Електротехнічний практикум [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Гамола [та ін.], 2020. - 194 с. (Введено оглавление)
 80. Єрмаков, Олександр Юхимович. Економіка і підприємство, менеджмент [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти з напряму підготовки 6.090101 Агрономія / О. Ю. Єрмаков, Т. І. Балановська, 2011. - 352 с. (Введено оглавление)
 81. Жалдак, Мирослав Иванович. Теория вероятностей с элементами информатики [Текст] : практикум / М.И. Жалдак, А. Н. Квитко, 1989. - 263 с.
 82. Завгородній, Олексій Іванович. Визначений інтеграл [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. перш. (бакалавр.) рівня вищ. освіти ден. та заоч. форм навч. інж. спец. / О. І. Завгородній, Т. О. Сичова, О. С. Зотова, 2020. - 96 с.
 83. Захист систем електронних комунікацій [Текст] : навч. посіб. / В. О. Хорошко [та ін.], 2019. - 163 с. (Введено оглавление)
 84. Збірник задач з електродинаміки [Текст] : навч. посіб. / М. М. Легенький [та ін.], 2019. - 241 с. (Введено оглавление)
 85. Зудина, Людмила Николаевна. Организация управленческого труда [Текст] : учеб. пособие / Л. Н. Зудина, 1997. - 251 с.
 86. Ивановский, Евгений Григорьевич. Резание древесины [Текст] : учеб. пособие / Е. Г. Ивановский, 1975. - 200 с.
 87. Іванюта, Тетяна Миколаївна. Економічна безпека підприємства [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Іванюта, А. О. Заїчковський, 2019. - 256 с. (Введено оглавление)
 88. Ігнатенко, Олександр Павлович. Побутові відходи - правила гри на ринку [Текст] : практ. посіб. / О. П. Ігнатенко, 2012. - 200 с. (Введено оглавление)
 89. Інформаційно-керуючі системи та планування в логістиці матеріальних потоків [Текст] : навч. посіб. / О. В. Григоров [та ін.] ; за заг. ред. О. В. Григорова, 2019. - 496 с. (Введено оглавление)
 90. Калініченко, Володимир Вікторович. Історія України: від найдавніших часів до сьогодення [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. В. Калініченко, О. В. Воронянський, В. В. Калініченко, 2016. - 440 с.
 91. Карпов, Юхим Овдійович. Теоретичні основи електротехніки. Методи розрахунку нелінійних електричних і магнітних кіл в прикладах та задачах [Текст] : навч. посіб. / Ю. О. Карпов, Ю. Г. Ведміцький, В. В. Кухарчук, 2019. - 260 с. (Введено оглавление)
 92. Кацив, Самоїл Шулімович. Теоретичні основи електротехніки. Комп'ютерні розрахунки та моделювання нелінійних електричних кіл та кіл з розподіленими параметрами [Текст] : навч. посіб. / С. Ш. Кацив, Ю. Г. Ведміцький, В. В. Кухарчук, 2018. - 148 с. (Введено оглавление)
 93. Коваленко, Виктор Николаевич. Практическое руководство по эксплуатации и ремонту автомобиля [Текст] / В. Н. Коваленко, 2016. - 224 с. (Введено оглавление)
 94. Конкурентоспроможність підприємства [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. О. Сєвідова [та ін.], 2020. - 196 с.
 95. Костинюк, Лев Дмитрович. Моделювання електроприводів [Текст] : навч. посіб. / Л. Д. Костинюк, Я. С. Паранчук, В. І. Мороз, 2004. - 404 с. (Введено оглавление)
 96. Кошевий, О. П. Опір матеріалів в лекціях і задачах [Текст] : навч. посіб. для студ. спец.: 192 "Будівництво та цивільна інженерія", 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування", 191 "Архітектура та містобудування" / О. П. Кошевий, Л. О. Григор'єва, Д. В. Левківський, 2019. - 340 с.
 97. Краплинне зрошення [Текст] : навч. посіб. / М. І. Ромащенко [та ін.] ; за ред.: М. І. Ромащенка, А. М. Рокочинського, 2019. - 300 с. (Введено оглавление)
 98. Красилова, Людмила Альбертовна. Деревянные дома [Текст] : учеб. пособие / Л. А. Красилова, 2011. - 136 с.
 99. Краснянський, Михайло Юрійович. Енергозбереження [Текст] : навч. посіб. / М. Ю. Краснянський, 2018. - 136 с. (Введено оглавление)
 100. Краткий ситуативный словарь устойчивых выражений: русско-туркменско-английско-французский [Електронний ресурс] : учеб.-метод. пособие для иностр. студ. подготов. отделения днев. и дистанц. формы обуч. / В. В. Бондаренко [и др.], 2020. - 198 с.
 101. Кузьміних, Валерій Олександрович. Інтелектуальна власність та патентознавство: реєстрація авторського права на програмний продукт [Текст] : навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти за освіт. прогр. "Інженерія програмного забезпечення розподілених систем" / В. О. Кузьміних, Р. А. Тараненко, 2019. - 36 с. (Введено оглавление)
 102. Кузьміних, Валерій Олександрович. Основи управління IT проектами [Текст] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за спец. 122 "Комп’ютерні науки" / В. О. Кузьміних, Р. А. Тараненко, 2019. - 75 с. (Введено оглавление)
 103. Лабораторний практикум по деталях машин [Текст] : навч. посіб. для викон. лаборатор. робіт студ. перш. (бакалавр.) рівня освіти ден. та заоч. форм навч. інж. спец.: 133 Галузеве машинобудування, 208 Агроінженерія, 274 Автомобільний транспорт / Р. В. Антощенков [та ін.], 2020. - 153 с.
 104. Литовченко, Ірина Львівна. Інтернет-маркетинг [Текст] : навч. посіб. / І. Л. Литовченко, В. П. Пилипчук, 2019. - 184 с. (Введено оглавление)
 105. Лісничий, Василь Васильович. Політичні та адміністративні системи зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Лісничий, 2004. - 336 с. (Введено оглавление)
 106. Лісове грунтознавство [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Дем'яненко [та ін.], 2020. - 286 с. (Введено оглавление)
 107. Лісовідновлення та лісорозведення [Текст] : навч. посіб. / Ф. М. Бровко [та ін.], 2019. - 96 с. (Введено оглавление)
 108. Лукаш, Александр Андреевич. Технология клееных материалов [Текст] : учеб. пособие / А. А. Лукаш, 2014. - 144 с. (Введено оглавление)
 109. Лявинець, Олександр Семенович. Хімічна технологія. Гідромеханічні, теплові і масообмінні процеси [Текст] : навч. посіб. / О. С. Лявинець, О. В. Скрипська, О. В. Кушнір, 2019. - 167 с.
 110. Макота, Оксана Іванівна. Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація [Текст] : навч. посіб. / О. І. Макота, Л. П. Олійник, З. М. Комаренська, 2019. - 171 с. (Введено оглавление)
 111. Малєєва, Юлія Анатоліївна. Методика виконання дипломних проектів бакалаврів за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки" [Текст] : навч. посіб. / Ю. А. Малєєва, Т. М. Соляник, А. В. Попов, 2019. - 72 с.
 112. Маляр, Василь Сафронович. Теоретичні основи електротехніки. Електричні кола [Текст] : навч. посіб. / В. С. Маляр, 2012. - 312 с. (Введено оглавление)
 113. Мамчур, Ганна Володимирівна. Теорія та історія державної служби [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Мамчур, 2017. - 360 с. (Введено оглавление)
 114. Мардар, Марина Ромиківна. Товарознавство. Товари тваринного походження [Текст] : навч. посіб. / М. Р. Мардар, А. Я. Камінський, Ф. Є. Дубровін, 2020. - 296 с. (Введено оглавление)
 115. Маренич, Тетяна Григорівна. Методологія і організація наукових досліджень в обліку та аудиті [Текст] : навч. посіб. студ. другого (магістер.) рівня вищ. освіти ден. та заоч. форм навч. спец. 071 Облік і оподаткування / Т. Г. Маренич, О. О. Красноруцький, І. О. Крюкова, 2020. - 225 с. (Введено оглавление)
 116. Маркетингові дослідження [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. М. Квятко [та ін.], 2020. - 163 с.
 117. Мармоза, Анатолій Тимофійович. Практикум із сільськогосподарської статистики [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. Т. Мармоза, 2005. - 450 с. (Введено оглавление)
 118. Мармоза, Анатолій Тимофійович. Теорія статистики [Текст] : навч. посіб. / А. Т. Мармоза, 2003. - 392 с. (Введено оглавление)
 119. Мар'янчук, П. Д. Прилади твердотільної електроніки [Текст] : навч. посіб. / П. Д. Мар'янчук, М. М. Солован, 2019. - 220 с. (Введено оглавление)
 120. Матеріалознавство тугоплавких металів та сполук [Текст] : навч. посіб. / Г. П. Кисла [та ін.], 2019. - 320 с. (Введено оглавление)
 121. Механічні процеси і обладнання переробного та харчового виробництва [Текст] : навч. посіб. / П. С. Берник [та ін.], 2004. - 336 с. (Введено оглавление)
 122. Міжнародний агробізнес. Кредитно-модульний курс [Текст] : навч. посіб. / О. В. Захарченко [та ін.] ; за ред.: О. В. Захарченка, Ю. М. Сотнікова, 2019. - 284 с. (Введено оглавление)
 123. Мікробіологія галузі [Текст] : навч.-метод. посіб. до викон. лаборатор. робіт для студ. перш. (бакалавр.) рівня вищ. освіти ден. форми навч. інж. спец. / Т. В. Гавриш [та ін.], 2020. - 70 с.
 124. Міронова, Н. Г. Екологічна стандартизація і сертифікація [Текст] : навч. посіб. / Н. Г. Міронова, Г. А. Білецька, 2018. - 140 с. (Введено оглавление)
 125. Моісєєва, Наталія Іванівна. Твій помічник при підготовці до ЗНО з історії України [Електронний ресурс] : довід.-навч. посіб. / Н. І. Моісєєва, А. С. Лапченко, С. М. Скофенко, 2020. - 48 с.
 126. Мустецов, Тимофій Миколайович. Функціональна електроніка [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Мустецов, 2018. - 164 с. (Введено оглавление)
 127. Нагаєв, Віктор Михайлович. Публічне адміністрування [Текст] : навч. посіб. / В. М. Нагаєв, 2018. - 278 с. (Введено оглавление)
 128. Накопители энергии [Текст] : учеб. пособие для электроэнергетических и электромеханических вузов / Д. А. Бут [и др.] ; под ред. проф. Д. А. Бута, 1991. - 400 с. (Введено оглавление)
 129. Науменко, Олександр Петрович. Інжиніринг буденної їжі покоління Z. Наочні матеріали [Текст] : навч. посіб. / О. П. Науменко, М. О. Науменко, О. О. Науменко, 2019. - 111 с. (Введено оглавление)
 130. Нікітін, Олександр Костянтинович. Магістерська дисертація: організація, вимоги до структури, змісту та оформлення [Текст] : навч. посіб. для здобув. ступеня магістра за освітньо-професійними програмами спец. 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" та 152 "Метрологія та інформ.-вимірюв. техніка" / О. К. Нікітін, В. М. Зайцев, 2019. - 107 с. (Введено оглавление)
 131. Облік і оподаткування: вступ до фаху [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Кіндрацька [та ін.] ; за заг. ред.: А. Г. Загороднього, І. Й. Яремка, 2019. - 258 с. (Введено оглавление)
 132. Окландер, Михайло Анатолійович. Маркетингова товарна політика [Текст] : навч. посіб. / М. А. Окландер, М. В. Кірносова, 2019. - 208 с. (Введено оглавление)
 133. Окландер, Михайло Анатолійович. Маркетингова цінова політика [Текст] : навч. посіб. / М. А. Окландер, О. П. Чукурна, 2019. - 240 с. (Введено оглавление)
 134. Олефір, Володимир Петрович. Фізичний практикум з електрики та магнетизму [Текст] : навч. посіб. / В. П. Олефір, 2018. - 188 с.
 135. Оптимізація виробництва в машинобудуванні [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Колпаченко [та ін.], 2020. - 250 с. (Введено оглавление)
 136. Основи електроніки з елементами мікроелектроніки [Текст] : навч. посіб. / П. Г. Стахів [та ін.], 2019. - 225 с. (Введено оглавление)
 137. Основи електротехніки й радіоелектроніки [Текст] : навч. посіб. / В. П. Махній [та ін.], 2019. - 272 с. (Введено оглавление)
 138. Основи фітосанітарної безпеки в агроценозах польових культур [Текст] : навч. посіб / В. В. Кириченко [та ін.] ; за ред.: В. В. Кириченка, В. П. Петренкової, 2020. - 325 с. (Введено оглавление)
 139. Основы предпринимательства и международная предпринимательская деятельность [Текст] : учеб. пособие для изуч. курса иностр. гражд. : по требован. Европ. кредит.-трансфер. системы / Г. Е. Мазнев [и др.], 2014. - 166 с.
 140. Особливості публічного управління та адміністрування [Текст] : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко [та ін.], 2019. - 256 с. (Введено оглавление)
 141. Остапчук, Валентина Віталіївна. Матеріалознавство [Текст] : навч. посіб. для викон. лаборатор. робіт / В. В. Остапчук, О. Г. Попова, 2019. - 127 с.
 142. Осташевський, Микола Олександрович. Електричні машини і трансформатори [Текст] : навч. посіб. / М. О. Осташевський, О. Ю. Юр'єва ; за ред. В. І. Мілих, 2018. - 452 с. (Введено оглавление)
 143. Охорона праці на підприємствах зберігання та переробки зерна [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Нанка [та ін.], 2020. - 264 с.
 144. Павчак, Василь Андрійович. Економіка сільського господарства [Текст] : навч. посіб. / В. А. Павчак, Р. А. Іванух, В. Г. Поплавський ; ред. В. А. Павчака, 1990. - 398 с.
 145. Падалка, Сергій Семенович. Аграрна історія України [Текст] : навч. посіб. : у 3 ч. Ч. 1. Від найдавніших часів до початку XX століття / С. С. Падалка, І. Г. Кириленко, В. А. Вергунов , 2019. - 332 с. (Введено оглавление)
 146. Падалка, Сергій Семенович. Аграрна історія України [Текст] : навч. посіб. : у 3 ч. Ч. 3. Роки української державності (1991-2018 рр.) / С. С. Падалка, І. Г. Кириленко, В. А. Вергунов , 2019. - 372 с. (Введено оглавление)
 147. Падалка, Сергій Семенович. Аграрна історія України [Текст] : навч. посіб. : у 3 ч. Ч. 2. Радянська доба (1917-1991 рр.) / С. С. Падалка, І. Г. Кириленко, В. А. Вергунов , 2019. - 458 с. (Введено оглавление)
 148. Петренко, Едуард Петрович. Методи і засоби прийняття рішень у соціально-економічних системах [Текст] : навч. посіб. / Е. Г. Петренко, М. В. Новожилова, І. В. Гребеннік, 2004. - 256 с.
 149. Пєтков, В. П. Менеджмент у державному управлінні [Текст] : навч. посіб. / В. П. Пєтков, В. М. Торяник ; за ред. О. В. Негодченка, 2017. - 401 с. (Введено оглавление)
 150. Підприємництво: питання теорії та практики [Текст] : навч. посіб. / Р. В. Левкіна [та ін.] ; за ред. Р. В. Левкіної, 2020. - 390 с. (Введено оглавление)
 151. Пілявський, Анатолій Іванович. Вища математика [Текст] : навч. посіб. / А. І. Пілявський, О. В. Кісілевич, 2019. - 363 с. (Введено оглавление)
 152. Поведінка споживача [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. М. Бабко [та ін.], 2020. - 170 с.
 153. Політика в публічному управлінні [Текст] : навч. посіб. / І. С. Бондар [та ін.], 2017. - 200 с. (Введено оглавление)
 154. Попов, Анатолій Васильович. Оптика [Текст] : навч. посіб. / А. В. Попов, Р. В. Вовк, В. І. Білецький, 2018. - 100 с. (Введено оглавление)
 155. Практикум з ТОЕ та електротехніки [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. техн. навч. закл. с.-г. вир-ва, які навч. за спец.: 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", 163 "Біомедична інженерія" / Н. Г. Косуліна [та ін.], 2020. - 214 с. (Введено оглавление)
 156. Практичний посібник з організації та ведення бізнесу на сільських територіях [Текст] / Т. О. Зінчук [та ін.] ; за ред.: Т. О. Зінчук, Т. В. Усюк, 2019. - 357 с. (Введено оглавление)
 157. Промислові методи лісовирощування [Текст] : навч. посіб. для студ. за напрямом підготовки "магістр" спец. 205 Лісове господарство / С. І. Мусієнко [та ін.], 2019. - 82 с. (Введено оглавление)
 158. Пузік, Володимир Кузьмич. Атлас з біотехнології рослин [Текст] : навч. посіб. / В. К. Пузік, В. М. Попов, В. В. Сергеєв, 2009. - 29 с.
 159. Пукальський, Іван Дмитрович. Конспект лекцій та практикум з вищої математики [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Пукальський, І. П. Лусте, 2019. - 480 с. (Введено оглавление)
 160. Рекламний менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. А. Романюк [та ін.], 2020. - 163 с.
 161. Романенко, В. Н. Работа в Интернете от бытового до профессионального поиска [Текст] : практ. пособие с примерами и упражн. / В. Н. Романенко, Г. В. Никитина, В. С. Неверов, 2008. - 416 с.
 162. Савина, Инна Александровна. Библиографическое описание документа [Текст] : учеб.-метод. пособие / И. А. Савина, 2005. - 88 с.
 163. Сиротюк, Сергій Валерійович. Альтернативні джерела енергії. Енергія вітру [Текст] : навч. посіб. / С. В. Сиротюк, В. М. Боярчук, В. П. Гальчак, 2020. - 182 с. (Введено оглавление)
 164. Скорик, Галина Іванівна. Вступ до макро- і мікроекономіки [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Скорик, М. Б. Швецова, П. І. Стецюк, 2019. - 164 с. (Введено оглавление)
 165. Смолінський, Станіслав Вікторович. Сучасні збиральні машини [Текст] : навч. посіб. / С. В. Смолінський, В. В. Марченко, 2019. - 248 с. (Введено оглавление)
 166. Сопін, Євген Федорович. Основи біохімічних методів дослідження [Текст] : навч. посіб. / Є. Ф. Сопін, Р. П. Виноградова, 1975. - 244 с. (Введено оглавление)
 167. Сорич, Ніна Миколаївна. Практикум з математичного аналізу [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Сорич, В. А. Сорич, 2018. - 67 с. (Введено оглавление)
 168. Стандарты по библиографии, библиотечному и издательскому делу: Справочник. Документы, практика применения [Текст] / сост. А. Н. Данилкина, 2009. - 592 с.
 169. Стороженко, Ігор Петрович. Вища математика [Електронний ресурс] : навч. посіб. : у 2 ч. Ч. 1. Лінійна алгебра і аналітична геометрія / І. П. Стороженко, 2019. - 80 с.
 170. Стороженко, Ігор Петрович. Вища математика [Електронний ресурс] : навч. посіб. : у 2 ч. Ч. 2. Математичний аналіз / І. П. Стороженко, 2019. - 156 с.
 171. Стороженко, Ігор Петрович. Вища математика [Текст] : навч. посіб. : в 2 ч. Ч. 1. Лінійна алгебра і аналітична геометрія / І. П. Стороженко, 2020. - 80 с.
 172. Стороженко, Ігор Петрович. Вища математика [Текст] : навч. посіб. : в 2 ч. Ч. 2. Математичний аналіз / І. П. Стороженко, 2020. - 156 с.
 173. Суслова, Ираида Марковна. Стратегическое управление библиотекой [Текст] : учеб. пособие / И. М. Суслова ; конс. Е. И. Кузьмин, 2008. - 253 с. (Введено оглавление)
 174. Сучасний українсько-англійський словник термінів технологічних систем ремонтного виробництва [Текст] / О. І. Сідашенко [та ін.], 2020. - 456 с.
 175. Сучасні технології овочівництва закритого і відкритого грунту [Текст] : лаборатор. практикум для провед. лаборатор.-практ. занять зі студ. спец. 201 "Агрономія" ден. форми навч. ОКР "бакалавр" / Л. М. Пузік [та ін.], 2020. - 129 с.
 176. Татар, Марина Сергіївна. Методологія і організація наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / М. С. Татар, 2019. - 103 с. (Введено оглавление)
 177. Теория и расчет машин для животноводства [Текст] : учеб. пособие / А. А. Науменко [и др.] ; под ред. В. Ф. Ужика, 2008. - 213 с. (Введено оглавление)
 178. Технология сельскохозяйственного машиностроения [Текст] : учеб. пособие / Л. М. Кожуро [и др.] ; под ред. Л. М. Кожуро, 2006. - 512 с. (Введено оглавление)
 179. Технологічне забезпечення якості харчової продукції [Текст] : навч. посіб. Т. 2. Сертифікація та контроль якості харчових продуктів. Практичний розділ / Харків. держ. акад. технології та орг. харчування, 2000. - 148 с.
 180. Товарознавство непродовольчих товарів [Текст] : навч. посіб. / Л. О. Радченко [та ін.], 2019. - 943 с. (Введено оглавление)
 181. Товарознавство. Харчові продукти рослинного походження [Текст] : навч. посіб. / О. Г. Бровко [та ін.], 2020. - 320 с. (Введено оглавление)
 182. Транспортне право [Текст] : навч. посіб. / О. В. Лаврухін [та ін.], 2015. - 189 с. (Введено оглавление)
 183. Усік, Віктор Васильович. Курс теорії механізмів і машин [Текст] : навч. посіб / В. В. Усік, В. О. Меньшиков, 2019. - 320 с. (Введено оглавление)
 184. Устименко, Леся Миколаївна. Основи туризмознавства [Текст] : практикум / Л. М. Устименко, Н. В. Булгакова, 2018. - 80 с.
 185. Фазові перетворення у нанорозмірних системах [Текст] : навч. посіб. / С. В. Дукаров [та ін.], 2019. - 119 с. (Введено оглавление)
 186. Федорович, Олег Євгенович. Методика виконання дипломних проектів магістрів за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки" [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Федорович, О. В. Прохоров, 2019. - 111 с.
 187. Фінансове право [Текст] : посіб. для підготовки до іспитів / Д. О. Білінський [та ін.], 2018. - 212 с.
 188. Чайковська, Марія Андріївна. Статистика [Текст] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за спец. 073 "Менеджмент" / М. А. Чайковська ; відпов. ред. С. В. Войтко, 2019. - 256 с. (Введено оглавление)
 189. Чекотовський, Едуард Васильович. Статистика з Microsoft Excel 2016 [Текст] : навч. посіб. / Е. В. Чекотовський, 2019. - 812 с. (Введено оглавление)
 190. Чихладзе, Е. Д. Опір матеріалів [Текст] : навч. посіб. / Е. Д. Чихладзе, 2002. - 362 с. (Введено оглавление)
 191. Шегедин, Олександр Іванович. Теоретичні основи електротехніки [Текст] : навч. посіб. / О. І. Шегедин, В. С. Маляр, 2020. - 168 с. (Введено оглавление)
 192. Шеремет, Анатолий Данилович. Методика финансового анализа [Текст] : учеб. пособ. / А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин, 1995. - 172 c.
 193. Шехов, Александр Владимирович. Теория механизмов и машин в пакете Mathcad [Текст] : учеб. пособие по практ. занятиям. Ч. 1. Плоские рычажные механизмы / А. В. Шехов, О. Ю. Кладова, 2019. - 152 с.
 194. Шналь, Тарас Миколайович. Вогнестійкість та вогнезахист дерев'яних конструкцій [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Шналь, 2006. - 220 с. (Введено оглавление)
 195. Янцевич, Артем Артемович. Теорія ймовірностей і математична статистика [Текст] : навч. посіб. : у 2 ч. Ч. 1. Теорія ймовірностей / А. А. Янцевич, О. В. Дьячкова, 2018. - 212 с. (Введено оглавление)
 196. Янцевич, Артем Артемович. Теорія ймовірностей і математична статистика [Текст] : навч. посіб. : у 2 ч. Ч. 2. Математична статистика / А. А. Янцевич, О. В. Дьячкова, 2018. - 152 с. (Введено оглавление)
 197. Ярим-Агаєв, Олександр Миколайович. Маркетингова товарна політика [Текст] : навч. посіб. / О. М. Ярим-Агаєв, Н. В. Устинович, 2019. - 160 с. (Введено оглавление)

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Послуги МБА та ЕДД

Послуги МБА та ЕДД НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Вебінари та майстер-класи ORCID

2021-09-16

Державна науково-технічна бібліотека України у співпраці з ORCID  проведе серію вебінарів та майстер-класів на тему: “Використання постійних ідентифікаторів учених та установ, їх роль у науковій екосистемі. Інструменти ORCID для науковців”.

Книга тижня ("Бібліотека маркетолога")

2021-09-14

Наукова бібліотека продовжує  рубрику «Бібліотека маркетолога» в рамках проєкту «Книжкова конвенція маркетологів» 339.138(02.064) М 27 Маркетинг на ринку продуктів швидкого приготування [Текст] : монографія / Є. В. Ромат [та ін.] ; за наук. ред. А. А. Мазаракі ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2018. - 207 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 183-192 (91 назва). - ISBN 978-966-629-911-9

Наукова бібліотека продовжує вересневі зустрічі з першокурсниками

2021-09-14

Сьогодні комп'ютерні технології так увійшли в наше життя, що важко знайти студента, який би не володів комп'ютером. Але для освіченої людини, що живе у сучасному інформаційному світі, цього замало

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка