Замовити видання. Бланк замовлення

Директору Наукової бібліотеки

Ніколаєнко Н.М.

 

Бланк - замовлення

на придбання навчальних, наукових та довідкових видань

 

Кафедра ___________________________________________________________

Телефон______________________ Е-пошта______________________________

Просить придбати видання:

Автор(и) ___________________________________________________________

Назва  _____________________________________________________________

Місто________________ Видавництво______________________  Рік________

в кількості прим.______________

яке необхідне для забезпечення навчального процесу (наукової діяльності).

Підручник є:основною/додатковою літературою (потрібне підкреслити)

Спеціальність   _________________________________________________

Дисципліна       _______________________________________________ (назва)

Буде використовуватися:

Денна форма навчання ___________курс ___________семестр___________ к-ть студентів

Заочна форма навчання___________курс ___________семестр___________к-ть студентів

«___»______________20__р.             ____________  ___________________(зав. кафедрою)

Підпис                                   П.І. по Б

  

Завідувачу кафедри___________________________________

Відділ комплектування та наукової обробки повідомляє, що в Наукову бібліотеку за Вашою заявкою надійшла книга_______________________________________________________,

кількість прим.__________________

«___»______________20_____р.

 

 

Завантажити бланк

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2021-01-18

 Іванова, Ганна Сергіївна. Сучасний стан і перспективи розвитку адміністративно-правового регулювання в агропромисловому комплексі України [Текст] : моногр. / Г. С. Іванова ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2020. – 352 с. – Бібліогр.: с. 319-350 (402 назви).

Книга тижня

2021-01-13

Орел, Анна Миколаївна.  Управління конкурентним потенціалом в системі інноваційно-інвестиційного розвитку: детермінанти, механізми та стратегії [Текст] : моногр. / А. М. Орел ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : Мадрид, 2020. – 348 с. : табл. – Бібліогр.: с. 296-335 (402 назви). – ISBN 978-617-7845-81-1

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка