1. Заїка Петро Митрофанович [Текст] : біобібліогр. покажч. до 80-річчя ХНТУСГ / уклад. Л. О. Кучерявенко [та ін.]; б-ка ХНТУСГ. - Х. : б.в., 2010. - 187 с. : фото.цв. - (Біобібліографія вчених ХНТУСГ).
 2. Інноваційні розробки в аграрній сфері [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків; 28-29 листоп. 2018 р.). Т. 1 / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка, ННІ мехатроніки і систем менеджменту, Туркмен. с.-г. ун-т ім. С. А. Ніязова ; відповід. ред. В. М. Власовець. - Харків : ХНТУСГ, 2018. - 270 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 3. Інноваційні розробки в аграрній сфері [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. "Молодь і технічний прогрес в АПВ " (м. Харків; 12-13 квіт. 2018 р.) : зб. тез доп. Т. 2 / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка, ННІ мехатроніки і систем менеджменту ; гол. ред. О. В. Нанка. - Харків : ХНТУСГ, 2018. - 173 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 4. Інноваційні розробки в аграрній сфері [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків; 30 листоп. 2017 р.). Т. 1 / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка, ННІ мехатроніки і систем менеджменту ; гол. ред. О. В. Нанка. - Харків : ХНТУСГ, 2017. - 175 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 5. Культура педагога [Текст] : монографія / С. О. Завєтний [та ін.] ; за ред. О. С. Пономарьова ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : Міськдрук, 2015. - 320 с. - Бібліогр.: с. 289-304. - ISBN 978-617-619-178-0
 6. Лебедєв Анатолій Тихонович [Текст] : біобібліограф. покажч. пр. за 1964 - 2014 р. (до 80 річчя від дня народження) / уклад. Л. О. Кучерявенко [та ін.]; Наук. б-ка ХНТУСГ. - Х. : б.в., 2014. - 176 с. : фото. - (Біобібліографія вчених ХНТУСГ; ; вып. 5 ). - Бібліогр.: с. 152. - ISBN 978-617-619-160-5
 7. Мазоренко Дмитро Іванович [Текст] : біобібліограф. покажч. наук. пр. за 1969-2011 роки / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; уклад.: В. А. Вергунов [и др.] ; за ред.: Т. В. Новікової, Л. О. Кучерявенко, Л. І. Лупіки. - Харків : [б. в.], 2011. - 118 с. - (Біобібліогр. сер. „Члени - кореспонденти Нац. акад. аграр. наук України”). - ISBN 978-617-619-024-0
 8. Сідашенко Олександр Іванович [Текст] : біобібліограф. покажч. пр. за 1974-2018 роки / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка, Наук. б-ка ; уклад.: Е. М. Щетініна, Л. О. Кучерявенко, Т. Б. Богданова. - Харків : ПромАрт, 2018. - 172 с. : фот. - (Біобібліографія вчених ХНТУСГ ; вип. 9). - ISBN 978-617-7634-12-5
 9. Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи [Текст] : матеріали 7-ї Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків; 28 квітня 2016 року) / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; редкол.: С. О. Завєтний, С. М. Пазиніч, В. І. Жила. - Харків : Міськдрук, 2016. - 392 с.
 10. Тіщенко Леонід Миколайович [Текст] : біобібліогр. покажч. праць за 1975-2012 роки / наук. б-ка ХНТУСГ ; уклад. Л. О. Кучерявенко [та ін.]. - Х. : Міськдрук, 2012. - 158 с. : цв.іл., портр. - (Біобібліографія вчених ХНТУСГ; Вип. 3). - Бібліогр.: с. 121. - ISBN 978-617-619-082-0
 11. Философия общения [Текст] : монография / В. Г. Кремень [и др.] ; Харьк. нац. техн. ун-т сел. хоз-ва им. П. Василенко. - Харьков : Міськдрук, 2011. - 440 с. : ил. - Библиогр.: с. 422-431 (146 назв.). - ISBN 978-617-619-040-0
 12. Философия языка: в границах и вне границ [Текст]. Т. 9 / Харьк. нац. техн. ун-т сел. хоз-ва им. П. Василенко ; науч. ред. С. А. Заветный. - Харьков : Міськдрук, 2016. - 264 с. - (Междунар. серия моногр. : основ. в 1992 г.). - ISBN 978-617-619-184-1
 13. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. 85 років [Текст] / Л. М. Тіщенко [та ін.] ; гол. ред. Н. П. Москальова ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : Міськдрук, 2015. - 254 с. : фото. кольор. - ISBN 978-617-619-176-6

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Послуги МБА та ЕДД

Послуги МБА та ЕДД НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Сканер у подарунок для бібліотеки

2021-12-28

Напередодні новорічних свят Наукова бібліотека отримала від  керівництва ДБТУ довгоочікуваний планетарний сканер, необхідний для оцифрування колекцій рідкісних і цінних видань.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка