Список бібліотек ‒ учасниць зведеного каталогу

БІБЛІОТЕКА

УМОВНЕ ПОЗНАЧЕННЯ БІБЛІОТЕКИ

АДРЕСА

Національний аерокосмічний університет

імені М. Є. Жуковського „ХАІ”

2

вул Чкалова, 17

https://library.khai.edu/

Національний технічний університет „ХПІ”

3

вул. Кирпичова, 2

http://library.kpi.kharkov.ua/

Національний університет цивільного захисту України

4

вул. Чернишевська, 94

http://library.nuczu.edu.ua/

Національний фармацевтичний університет

5

вул. Валентинівська, 4

http://lib.nuph.edu.ua/

Національний юридичний університет

імені Ярослава Мудрого

6

вул. Пушкінська, 84-а

http://library.nlu.edu.ua/

ПЗВО Харківський технологічний університет «ШАГ»

39

вул. Малом'ясницька, 9/11

https://khtu.itstep.org/

ТОВ Харківський університет

32

проспект Гагаріна, 187 http://library.hepu.edu.ua

Українська інженерно-педагогічна академія

7

вул. Університетська, 16, корп. 2

http://library.uipa.edu.ua/

Український державний університет залізничного транспорту

8

площа Фейєрбаха, 7

 

Харківська гуманітарно-педагогічна академія

9

пров. Руставели, 7

https://biblhgpa.jimdo.com/

Харківська державна академія культури

11

Бурсацький узв., 4

http://lib-hdak.in.ua/

Харківська державна академія фізичної культури

12

вул. Клочківська, 99

http://hdafk.kharkov.ua/biblioteka/

 

Харківська державна зооветеринарна академія

13

вул. Академічна, 1, сел. Мала Данилівка, р-н Дергачівський

http://library.hdzva.edu.ua/

Харківська медична академія післядипломної освіти

14

вул. Амосова, 58

http://lib.med.edu.ua/

ПВНЗ Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»

15

вул. Лермонтовська, 27,

http://www.nua.kharkov.ua/index.php/2011-08-08-09-34-34

Харківський державний університет харчування та торгівлі

16

вул. Клочківська, 333

http://www.hduht.edu.ua/index.php/ru/news-bibl

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

19

вул. Ярослава Мудрого, 25

http://library.khadi.kharkov.ua/golovna/

Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва

20

п/в «Докучаєвське-2»

Харківський р-н,

навчальне містечко ХНАУ

http://lib.knau.kharkov.ua/

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

21

просп. Науки,9а

http://library.hneu.edu.ua/

Харківський національний медичний університет

22

просп. Науки, 4, корпус Б

http://libr.knmu.edu.ua/

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

23

вул. Алчевських, 29

http://hnpu.edu.ua/uk/division/naukova-biblioteka-hnpu-imeni-gsskovorody

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П. Василенка

24

вул. Алчевських, 44; 1 поверх

http://books.khntusg.com.ua/

Харківський національний університет внутрішніх справ

26

просп. Л. Ландау, 27

http://lib.univd.edu.ua/

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

27

вул. Маршала Бажанова, 17

http://library.kname.edu.ua/index.php/uk/

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

28

пл. Конституцiї, 11/13

http://num.kharkiv.ua/193-biblioteka

Харківський національний університет радіоелектроніки

29

просп. Науки, 14

http://lib.nure.ua/

 

Харківський національний університет

імені В. Н. Каразіна

1

майдан Свободи 4,

http://www-library.univer.kharkov.ua/ukr/

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

30

просп. Московський, 75

http://www.kbuapa.kharkov.ua/baza/bibl.html

Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

31

пров. Отакара Яроша, 8

http://htei.org.ua/main/biblioteka/

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Послуги МБА та ЕДД

Послуги МБА та ЕДД НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Вебінари та майстер-класи ORCID

2021-09-16

Державна науково-технічна бібліотека України у співпраці з ORCID  проведе серію вебінарів та майстер-класів на тему: “Використання постійних ідентифікаторів учених та установ, їх роль у науковій екосистемі. Інструменти ORCID для науковців”.

Книга тижня ("Бібліотека маркетолога")

2021-09-14

Наукова бібліотека продовжує  рубрику «Бібліотека маркетолога» в рамках проєкту «Книжкова конвенція маркетологів» 339.138(02.064) М 27 Маркетинг на ринку продуктів швидкого приготування [Текст] : монографія / Є. В. Ромат [та ін.] ; за наук. ред. А. А. Мазаракі ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2018. - 207 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 183-192 (91 назва). - ISBN 978-966-629-911-9

Наукова бібліотека продовжує вересневі зустрічі з першокурсниками

2021-09-14

Сьогодні комп'ютерні технології так увійшли в наше життя, що важко знайти студента, який би не володів комп'ютером. Але для освіченої людини, що живе у сучасному інформаційному світі, цього замало

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка