1. Грабар, Н. Г. Інноваційні форми національно-патріотичного виховання студентів [Текст] / Н. Г. Грабар // Інтеграція бібліотек до соціально-комунікаційних процесів суспільства: матеріали Всеукр. наук. - практ. конф. (Харків, 16листоп. 2010 р.). – Х., 2010. – С. 29-32.
  2. Соколовская, Т. Б. Лингвистическое обеспечение подготовки базы даннях на основе САБ ИРБИС [Текст] / Т. Б.Соколовская// Каталоги та інформаційний пошук:наук.-практ. семінар у межах секції МОН України з обробки документів та ведення довідкового апарату (Харків, 27листоп. 2009 р.). – Х., 2010. – С. 49 – 50.
  3. Соколовская, Т. Б. Формирование информационного мировоззрения – основа становления информационной культуры личности[Текст] / Т. Б. Соколовская // Інтеграція бібліотек до соціально-комунікаційних процесів суспільства: матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. (Харків, 16листоп. 2010 р.). – Х., 2010. – С.71-74. – Библиогр. С.73 – 74.

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

ВИВЧАЙ УКРАЇНСЬКУ ЛЕГКО!

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-02-24

Основи розрахунку та конструкції деревообробного обладнання [Текст] : підручник / В. В. Шостак [та ін.] ; за ред. В. В. Шостак ; Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2012. – 392 с.

Засідання Бібліотечної ради ХНТУСГ

2020-02-20

В Науковій бібліотеці 20.02.2020 р. відбулося засідання Бібліотечної ради ХНТУСГ, на якому було розглянуто питання щодо виконання «Плану видання наукових, навчальних та навчально-методичних видань навчально-науковими інститутами ХНТУСГ в 2019-2020 навчальному році».

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка