1. Технічний сервіс в АПК [Текст]: термінологія / уклад. О. В. Козаченко, О. А. Науменко, Т. В. Новікова, Л. О.Кучерявенко, Т. Б. Богданова. – Х.:ВіровецьА. П. "Апостроф", 2011. – 120 с. –Бібліогр.: с. 121. – ISBN 978-966-2579-21-5.
 2. Грабар, Н. Г. Життя в гармонії з природою – найвище благо для людини [Текст] / Н. Г. Грабар, А. Губар // Григорій Сковорода і проблеми соціального буття: матеріали VІІ всеукр. наук.конф. (Сковородинівка, 21 травня 2011). – Сковородиновка, 2011. – С.32–34.
 3. Грабар, Н. Г. Комунікативні властивості гри в процесі взаємодії з читачами в бібліотеці ВНЗ [Текст] / Н. Г. Грабар //Вісн. Книжк. палати. – 2011. – №1. – С. 14–17.
 4. Грабар, Н. Г. Спілкування у бібліотеці у віддаленому режимі [Текст] / Н. Г. Грабар // Впомощь работнику НТБ: экспресс–подборка. – Днепропетровск, 2011. – Вып. 1. – С. 24–26.
 5. Грабар, Н. Г. Спілкування у системі соціальної взаємодії: умови розвитку та трансформації [Текст] / Н. Г. Грабар // Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи: Третя Міжнар. наук.конф. (13-14 трав. 2011 р.), присвяч. 15-річчю каф. ЮНЕСКО "Філософія люд. спілкування" / М-во освіти і науки, молоді та спорту України; М-во аграр. політики та продовольства України; Нац. Акад. пед. наук України; Ін-т філос. Акад. наук Республіки Білорусь; Ін-т філос.,політол. і права Акад. наук Республіки Таджикистан; Харк. нац. техн. ун-т сіл.госп-ва ім. П. Василенка; Харк.держ. акад. дизайну і мистецтв. – Х.: ХНТУСГ, 2011. – С. 122–125. – Бібліогр.: с. 125.
 6. Грабар, Н. Г. Україна на шляху до гендерної рівності [Текст] / Н. Г. Грабар // Сіл. інженер, 2011. – № 97 – 98. – С. 26.
 7. Кірєєва, С. М. Візитки Карпатського краю: замітки подорожуючих [Текст] /С. М. Кірєєва // Сіл. інженер, - 2011. - № 96. - С. 11-14.
 8. Кірєєва, С. М. Національно-патріотичне виховання студентської молоді в процесі краєзнавчо-туристичної діяльності [Текст] / С. М. Кірєєва// Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи : Третя Міжнар. наук.конф. (13-14 трав. 2011 р.), присвяч. 15-річчю каф. ЮНЕСКО "Філософія люд. спілкування" / М-во освіти і науки, молоді та спорту України; М-во аграр. політики та продовольства України; Нац. Акад. пед. наук України; Ін-т філос. Акад. наук Республіки Білорусь; Ін-т філос.,політол. і права Акад. наук Республіки Таджикистан; Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка; Харк.держ. акад. дизайну і мистецтв. – Х.: ХНТУСГ, 2011. – С. 280-282. –Бібліогр.: с. 282. – ISBN 978-617-619-012-7.
 9. Киреева,С. Н. Туризм как фактор коммуникативных иинтеграционных процессов современности [Текст] / С. Н.Киреева// Філософія спілкування: філософія, психологія, соціальна комунікація. – 2011. – №4. – С.93 – 98.
 10. Лупіка, Л. І. Бібліотека Харківського національного технічного університету імені Петра Василенка на пульсі часу [Текст] / Л. І. Лупіка// Бібліотечний форум України, 2011. – № 2. – С. 40 – 42.
 11. Лупіка, Л. І. У бібліотеки нашого університету нове ім’я - "Наукова бібліотека"! [Текст] / Л. І.Лупіка// Сіл. інженер, 2011. – № 94–95. – С. 16.
 12. Новікова, Т. В. Наукова бібліотека - інформаційний та культурний центр нашого університету [Текст] / Т. В. Новікова // Сіл. інженер, - 2011. - № 96. - С. 4.

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Послуги МБА та ЕДД

Послуги МБА та ЕДД НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Вебінари та майстер-класи ORCID

2021-09-16

Державна науково-технічна бібліотека України у співпраці з ORCID  проведе серію вебінарів та майстер-класів на тему: “Використання постійних ідентифікаторів учених та установ, їх роль у науковій екосистемі. Інструменти ORCID для науковців”.

Книга тижня ("Бібліотека маркетолога")

2021-09-14

Наукова бібліотека продовжує  рубрику «Бібліотека маркетолога» в рамках проєкту «Книжкова конвенція маркетологів» 339.138(02.064) М 27 Маркетинг на ринку продуктів швидкого приготування [Текст] : монографія / Є. В. Ромат [та ін.] ; за наук. ред. А. А. Мазаракі ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2018. - 207 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 183-192 (91 назва). - ISBN 978-966-629-911-9

Наукова бібліотека продовжує вересневі зустрічі з першокурсниками

2021-09-14

Сьогодні комп'ютерні технології так увійшли в наше життя, що важко знайти студента, який би не володів комп'ютером. Але для освіченої людини, що живе у сучасному інформаційному світі, цього замало

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка