1. Бездольна, Л. I. Перші кроки студентського життя разом з бібліотекою [Текст] / Л. I. Бездольна //Вісн. наук. б-ки / під ред. С. М. Кірєєвої. - Х., 2012. - Вип. 2: Б-ка і освіта: користувачі, ресурси, послуги. - С. 190-196.
 2. Грабар, Н. Г.Дифференціація комунікаційної взаємодії у соціокультурному просторі [Текст] / Н. Г. Грабар // Освіту регіону, - 2012. - № 1. - С. 184-188.
 3. Грабар, Н. Г. Інформаційний шум в процесі комунікації [Текст] / Н. Г. Грабар // Світ соціальних комунікацій : наук. журн. - 2012. - Т. 7. - С. 9–12.
 4. Грабар, Н. Г. Інформаційно-комунікаційні форми роботи бібліотеки ВНЗ: дайджест - огляд [Текст] / Н. Г. Грабар //Вісн. наук. б-ки / під ред. С. М. Кірєєвої. - Х., 2012. - Вип. 2: Б-ка і освіта: користувачі, ресурси, послуги. - С. 5-6.
 5. Грабар, Н. Г. "Культура спілкування": історія виникнення поняття [Текст] /Н. Г. Грабар // Світ соціальних комунікацій : наук. журнал. - К. :КиМУ, ДонНУ, 2012. - № 6, Т. 6. - С. 14-17. - Бібліогр.: с. 17.
 6. Грабар, Н. Г. Культурно-виховна діяльність як протидія зловживанням молоді [Текст] / Н. Г. Грабар, М. О. Мазоренко, Г. А. Нікульшина // Підвищення ефективності інновац. системи сталого розвитку ун-та : збірник наук.-метод. праць. - Х., 2012. - С. 331–337.
 7. Грабар, Н. Г. Медіаосвіта – бібліотечна складова [Текст] / Н. Г. Грабар, Т. В. Новікова // Підвищення ефективності інновац. системи сталого розвитку ун-та : збірник наук.-метод. праць. - Х., 2012. - С. 209–217.
 8. Грабарь, Н. Г. Миссия библиотек в условиях электронно-информационной революции [Текст] / Н. Г. Грабарь, Т. Б. Соколовская // Бібліотечний форум України, 2012. - № 2. - С. 8-10. - Библиогр.: с. 10.
 9. Грабарь, Н. Г. Миссия библиотек в условиях электронно-информационной революции[Текст] / Н. Г. Грабарь, Т. Б. Соколовская // Впомощь работнику НТБ, 2012. - Вып. 2. - С. 78-80. -Библиогр.: с. 80.
 10. Грабар,Н. Г. Організація літературного театру в університеті як засіб творчого виховання студентської молоді [Текст] / Н. Г. Грабар //Вісн. наук. б-ки /під ред. С. М. Кірєєвої. - Х., 2012. - Вип. 2: Б-ка і освіта: користувачі, ресурси, послуги. - С.129-133. - Бібліогр.: с. 133.
 11. Грабар, Н. Г. Проблема інформаційного шуму в комунікаційному процесі [Текст] / Н. Г. Грабар // Філософія спілкування: культура, мова, цінності : матеріали Міжнар. наук. - теорет. конф. (ХНТУСГ ім. П. Василенка, 28-30 берез. 2012 р.). - Х.- Суми: Видавець Савчук О. О., 2012. - С. 122-123.
 12. Грабарь, Н. Г. Современное информайционное пространство и формирование информационных потребностей пользователей[Текст] / Н. Г. Грабарь, Т. Б. Соколовская // Научные и техн. б-ки. - 2012. - № 12. - С. 13–17.
 13. Грабар Н. Г. Соціально-психологічні проблеми спілкування у віртуальній реальності [Текст] / Н.Г.Грабар // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – № 3/4. – С. 82–86.
 14. Киреева,С. Н. Незабываемое путешествие в Венгрию краеведческо-туристическогоклуба "Патриот" [Текст] / С. Н. Киреева // Сіл. інженер, 2012. - № 100. - С. 17-19.
 15. Кірєєва, С. М. Туризм як різновид соціальної комунікації [Текст] / С. М.Кірєєва // Філософія спілкування: культура, мова, цінності : матеріали Міжнар.наук. - теорет.конф. (ХНТУСГ ім. П. Василенка, 28-30 берез. 2012 р.). - Х. - Суми: Видавець Савчук О. О., 2012. - С. 165-168. -Бібліогр.: с. 168.
 16. Кірєєва,С.М. Формування освіченої особистості - одне із пріоритетних напрямків діяльності наукової бібліотеки ХНТУСГ [Текст] / С. М. Кірєєва //Вісн. наук. б-ки / під ред. С. М. Кірєєвої. - Х., 2012. - Вип. 2: Б-ка і освіта: користувачі, ресурси, послуги. - С. 178-183. - Бібліогр.: с. 183.
 17. Кірєєва,С. М. Цікаві маршрути слобідської Сумщини [Текст] / С. М. Кірєєва //Сіл. інженер, 2012. - № 100. - С. 16-17.
 18. Лупіка, Л. І. Афоризми Григорія Сковороди [Текст] / Л. І. Лупіка //Вісн. наук. б-ки / під ред. С. М. Кірєєвої. - Х., 2012. - Вип. 2: Б-ка і освіта: користувачі, ресурси, послуги. – С. 196-201.
 19. Лупіка, Л. І. Бібліотека - святилище пізнання і добра [Текст] / Л. І. Лупіка// Сіл. інженер, - 2012. - № 103(324). - С. 5-6.
 20. Лупіка, Л. І. Сучасні аспекти культурно-просвітницької та виховної роботи бібліотек вищих навчальних закладів [Текст] / Л. І. упіка // Бібліотечний форум України, - 2012. - № 2. - С. 22-24.
 21. Лупіка, Л. І. Сучасні аспекти культурно-просвітницької та виховної роботи наукової бібліотеки ХНТУСГ [Текст] / Л. І. Лупіка, С. А. Кашуба // Сіл. інженер, 2012. - № 99. - С. 7-8.
 22. Мамаєва, О. С. Імідж бібліотек і освіти - проблеми та тенденції розвитку [Текст] / О. С. Мамаєва //Вісн. наук. б-ки / під ред. С. М. Кірєєвої. - Х., 2012. - Вип.2: Б-ка і освіта: користувачі, ресурси, послуги. - С. 184-189.
 23. Пасіонарні осередки у вищих навчальних закладах в контексті вирішення проблем інноваційного сталого розвитку [Текст] / Л. М.Тіщенко, І. Я.Гришин, С. О. авєтний, Н. Г. Грабар, В. В. Тристапшон //Філософія спілкування: культура, мова, цінності : матеріали Міжнар. наук. - теорет.конф. (ХНТУСГ ім. П. Василенка, 28-30 берез. 2012 р.). - Х.- Суми: Видавець Савчук О. О., 2012. - С. 145-147. -Бібліогр.: с. 147.
 24. Соколовская,Т. Б. Формирование информационной среды современных пользователей [Текст] /Т. Б. Соколовская // Розвиток інформаційно – комунікаційних технологій у бібліотеках : матеріали Всеукр. наук. практ. конф. (до 20-річчя створення АСІБТ та 45-річчя заснування ХДУХТ), (28 берез. 2012 р., м. Харків) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України; Наук. б-ка Харківського держ. ун-ту харчування та торгівлі; Наук. б-ка Харківського нац. ун-ту радіоелектроніки; АСІБТ. - Х. : ХДУХТ, 2012. - С. 46-48. - Библиогр.: с. 48.
 25. Сьомак, Т. І. З досвіду роботи читацького клуба «Слово» [Текст] / Т. І. Сьомак //Вісн. наук. б-ки / під ред. С. М. Кірєєвої. - Х., 2012. - Вип. 2: Б-ка і освіта: користувачі, ресурси, послуги. - С. 206-209.

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Послуги МБА та ЕДД

Послуги МБА та ЕДД НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Вебінари та майстер-класи ORCID

2021-09-16

Державна науково-технічна бібліотека України у співпраці з ORCID  проведе серію вебінарів та майстер-класів на тему: “Використання постійних ідентифікаторів учених та установ, їх роль у науковій екосистемі. Інструменти ORCID для науковців”.

Книга тижня ("Бібліотека маркетолога")

2021-09-14

Наукова бібліотека продовжує  рубрику «Бібліотека маркетолога» в рамках проєкту «Книжкова конвенція маркетологів» 339.138(02.064) М 27 Маркетинг на ринку продуктів швидкого приготування [Текст] : монографія / Є. В. Ромат [та ін.] ; за наук. ред. А. А. Мазаракі ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2018. - 207 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 183-192 (91 назва). - ISBN 978-966-629-911-9

Наукова бібліотека продовжує вересневі зустрічі з першокурсниками

2021-09-14

Сьогодні комп'ютерні технології так увійшли в наше життя, що важко знайти студента, який би не володів комп'ютером. Але для освіченої людини, що живе у сучасному інформаційному світі, цього замало

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка