1. Бездольна, Л. І. Методико-технологічні інновації - культурно-виховній роботі [Текст] / Л. І. Бездольна // Вісник наук. бібліотеки / ХНТУСГ. - Х. : Міськдрук. - 2013. - Вип. 3 : Краєзнавча робота бібліотек в контексті розвитку культури, духовності та нац.-патріот. виховання студ. молоді. - С. 174-188.
 2. Грабар, Н. Г. Бібліотерапія як метод бібліотечної роботи [Текст] /Н.Г.Грабар //Бібліотека інформаційного суспільства: інноваційні стратегії розвитку : матеріали наук. семінару 30 жовт. 2012. – Х.: ХДУХТ,2013. – С. 13–17.
 3. Грабар, Н. Г. Використання акмеологічного підходу при спілкуванні з читачами [Текст] / Н. Г. Грабар // Вісник наук. бібліотеки / ХНТУСГ. - Х. : Міськдрук. - 2013. - Вип. 3 : Краєзнавча робота бібліотек в контексті розвитку культури, духовності та нац.-патріот. виховання студ. молоді. - С. 122-130. - Бібліогр.: с. 130.
 4. Грабар, Н.Г. Використання методики аутокомунікації в системі індивідуальної роботи бібліотек вищої школи [Текст] / Н.Г.Грабар //Вісн. кн. палати. – 2013. – № 9. – С.12-15.
 5. Грабар, Н. Г. Комунікаційні форми роботи бібліотеки ВНЗ : практикум [Електронний ресурс] / Н. Г. Грабар. - Х., 2013. - 57 с.
 6. Грабар, Н. Г. Модельні зразки суб’єкт-суб’єктних аспектів спілкування в бібліотеці [Текст] / Н.Г.Грабар // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2013. – №3 . – С. 16–21.
 7. Грабар, Н. Г. Образно-чуттєві аспекти бібліотечної комунікації [Текст] / Н. Г. Грабар // Вiсн. Харiківської дерiж. акад. культури : зб. наук. праць. - Х., 2013. - Вип. 41. - С. 227–233.
 8. Грабарь, Н.Г. Особенности общения в библиотеке в условиях расширения межкультурной коммуникации[Текст] / Н.Г.Грабарь//Библиотековедение. – 2013. – №4. – С. 117–119.
 9. Грунько, О. Про дорадництво на селі [Текст] / О. Грунько, Н. Г. Грабар // Трудова слава : Борівська район. газ. - 2013. - 24 трав. - С. 2.
 10. Кірєєва, С. М. Бібліотека ВНЗ як осередок інтелектуально-духовного та естетичного виховання студентської молоді [Текст] / С. М. Кірєєва // Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи : ІV Міжнар. наук. конф. 25-26 квіт. 2013 р. / М-во освіти, молоді та спорту; Харківська держ. акад. дизайну і мистецтв. - Х. : ХДАДМ. - 2013. - С. 169-172. - Бібліогр.: с. 171-172.
 11. Кірєєва, С. М. Екскурсійно-туристична діяльність клубу "Патріот" ХНТУСГ як системний підхід до пізнання країни та виховання патріотичної особистості [Текст] / С. М. Кірєєва // Вісник наук. бібліотеки / ХНТУСГ. - Х. : Міськдрук. - 2013. - Вип. 3 : Краєзнавча робота бібліотек в контексті розвитку культури, духовності та нац.-патріот. виховання студ. молоді. - С. 50-62.
 12. Кірєєва, С. М. Життя цікаве тому, що в ньому є подорожі! [Текст] / С. М. Кірєєва // Сіл. інженер. - 2013. - № 105. - С. 15-16.
 13. Кірєєва, С. М. Цікава Україна, де варто побувати! [Текст] / С. М. Кірєєва, С. А. Кашуба // Сіл. інженер. - 2013. - № 106. - С. 10.
 14. Кірєєва, С. М. Цікава Україна, де варто побувати! [Текст] / С. М. Кірєєва // Сіл. інженер. - 2013. - № 107-108. - С. 10-12.
 15. Лупіка, Л. І. Бібліотечне краєзнавство: нові тенденції та традиційні цінності [Текст] / Л. І. Лупіка // Вісник наук. бібліотеки / ХНТУСГ. - Х. : Міськдрук. - 2013. - Вип. 3 : Краєзнавча робота бібліотек в контексті розвитку культури, духовності та нац.-патріот. виховання студ. молоді. - С. 192-201.
 16. Лупіка, Л. І. Стратегічне управління розвитком бібліотеки вищого навчального закладу [Текст] / Л. І. Лупіка // Бібліотечний форум України. - 2013. - № 2. - С. 4-5.
 17. Лупіка, Л. І. Цей дивний світ – бібліотека... / Л. І. Лупіка // Сіл. інженер. – 2013. – № 107-108. – С. 6.
 18. Новікова, Т. В. Вплив інформаційно-комунікативних технологій на функції бібліотеки [Текст] / Т. В. Новікова, Л. І. Лупіка // Вісник наук. бібліотеки / ХНТУСГ. - Х. : Міськдрук. - 2013. - Вип. 3 : Краєзнавча робота бібліотек в контексті розвитку культури, духовності та нац.-патріот. виховання студ. молоді. - С. 109-115.
 19. Новікова, Т. В. Запрошуємо вас до наукової бібліотеки ХНТУСГ! [Текст] / Т. В. Новікова // Сіл. інженер. - 2013. - № 105(326). - С. 17.
 20. Новікова, Т. В. 30 вересня - Всеукраїнський день бібліотек [Текст] / Т. В. Новікова // Сіл. інженер. - 2013. - № 107-108. - С. 5-6.
 21. Погорелова, О. В. Создание краеведческих баз данных в библиотеках [Текст] / О. В. Погорелова // Вісник наук. бібліотеки / ХНТУСГ. - Х. : Міськдрук. - 2013. - Вип. 3 : Краєзнавча робота бібліотек в контексті розвитку культури, духовності та нац.-патріот. виховання студ. молоді. - С. 151-155. - Библиогр.: с. 155.
 22. Семененко, П. О. Інтеграція ресурсів - стратегічний напрямок розвитку бібліотек [Текст] / П. О. Семененко // Вісник наук. бібліотеки / ХНТУСГ. - Х. : Міськдрук. - 2013. - Вип. 3 : Краєзнавча робота бібліотек в контексті розвитку культури, духовності та нац.-патріот. виховання студ. молоді. - С. 146-151.
 23. Соколовская, Т. Б. Сайт библиотеки в помощь аспирантам и соискателям ученых степеней [Текст] / Т. Б. Соколовская // Вісник наук. бібліотеки / ХНТУСГ. - Х. : Міськдрук. - 2013. - Вип. 3 : Краєзнавча робота бібліотек в контексті розвитку культури, духовності та нац.-патріот. виховання студ. молоді. - С. 155-159. - Библиогр.: с. 159.
 24. Сьомак, Т. І. Бібліотекар & читач: взаємоповага, взаємовідповідальність, взаємоввічливість[Текст] / Т. І. Сьомак // Вісник наук. бібліотеки / ХНТУСГ. - Х. : Міськдрук. - 2013. - Вип. 3 : Краєзнавча робота бібліотек в контексті розвитку культури, духовності та нац.-патріот. виховання студ. молоді. - С. 201-205.

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Послуги МБА та ЕДД

Послуги МБА та ЕДД НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Вебінари та майстер-класи ORCID

2021-09-16

Державна науково-технічна бібліотека України у співпраці з ORCID  проведе серію вебінарів та майстер-класів на тему: “Використання постійних ідентифікаторів учених та установ, їх роль у науковій екосистемі. Інструменти ORCID для науковців”.

Книга тижня ("Бібліотека маркетолога")

2021-09-14

Наукова бібліотека продовжує  рубрику «Бібліотека маркетолога» в рамках проєкту «Книжкова конвенція маркетологів» 339.138(02.064) М 27 Маркетинг на ринку продуктів швидкого приготування [Текст] : монографія / Є. В. Ромат [та ін.] ; за наук. ред. А. А. Мазаракі ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2018. - 207 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 183-192 (91 назва). - ISBN 978-966-629-911-9

Наукова бібліотека продовжує вересневі зустрічі з першокурсниками

2021-09-14

Сьогодні комп'ютерні технології так увійшли в наше життя, що важко знайти студента, який би не володів комп'ютером. Але для освіченої людини, що живе у сучасному інформаційному світі, цього замало

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка