Слово о полку Игореве

 830 лет «Слова о полку Игореве»  

  (1185 - 2015)

 

 

      «Слово о полку Игореве» - героическая поэма конца XII века, один из самых известных памятников древнерусской литературы. В ней говорится о походе новгород-северского князя Игоря Святославича на половцев весной 1185 года. Военный поход князя Игоря автор воссоздал в эпически-лирическом плане, подняв как наивысший принцип судьбу родной земли и осуждая князей за их несогласия, за то, что ставили личное над общим.

        Научная библиотека предлагает подборку материалов к этому юбилею.

Список использованных источников и Интернет - ресурсов:

  1. http://www.ukrlib.com.ua/kratko/printout.php?id=27&bookid=17
  2. http://www.buzina.org/secret-story/--l---r.html
  3. http://www.vehi.net/oldrussian/opolku.html
  4. http://www.unbelievable.su/articles.php?id=498
  5. http://litopys.org.ua/slovo67/sl30.htm 

 

 

Материал подготовила  М. Б. Ковальчук 

 

Keywords, ключові слова: виховна робота бібліотек, вища освіта, Україна, «Слово о полку Ігоревім» ; воспитательная работа библиотек, высшее образование, Украина, «Слово о полку Игоревем»;educational work of libraries,  higher education, Ukraine, «The Lay of Igor» .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-03-30

Кускова, Світлана Вікторівна. Офіс-менеджмент [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. перш.(бакалавр.) рівня вищ. освіти ден. та заоч. форм навч. / С. В. Кускова ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. — Харків : [б. в.], 2020. — 312 с. — Бібліогр.: с. 305-308

Твори-ювіляри 2020 (частина 3)

2020-03-26

Наукова бібліотека пропонує переглянути віртуальну виставку “Твори-ювіляри 2020” (частина 3), в якій Ви дізнаєтеся які жінки надихнули Павла Загребельного на написання історичних романів “Євпраксія” та “Роксолана”.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка