Список литературы - День украинского языка

День української писемності та мови 

Список літератури

81.2УКР-4

В 27             Великий тлумачний словник сучасної української мови [Текст] : 170 000 сл. / уклад. і голов ред. В. Т. Бусел. - К.; Ірпінь : Пеpун, 2004. - 1426 с. - ISBN 966-569-013-2

81.2Укр-4

Ж21           Жайворонок, В. В.

         Знаки української етнокультури [Текст] : слов. - довід. / В. В. Жайворонок ; Ін - т мовознавства ім. О.О. Потебні. - К. : Довіра, 2006. - 703 с. - ISBN 966-507-195-5

81.2Укр-4

З-91          Зубков, М. Г.

         Практичний словник синонімів української мови [Текст] : словарь / М. Г. Зубков. - Х. : Весна, 2008. - 720 с. - ISBN 978-966-8896-57-6

81.2Укр-4

К21          Караванський, С.  

         Практичний словник синонімів української мови. Близько 20 000 синонім. рядів. [Текст] / С. Караванський. - 3-тє вид., опрац. й доп. - Л. : БаК, 2008. - 496 с. - ISBN 966-7065-76-6

81.2УКР-4

Л87        Лучик, Алла Анатоліївна

         Російсько-український та українсько-російський словник еквівалентів слова / Алла Анатоліївна Лучик. - К. : Довipа, 2004. - 495 с.

81.2Укр

4М48      Мельник, Т. М.

         Вузлики на пам’ять [Текст] : нотатки про ЗМІ початку століття / Т.М. Мельник . - К. : Початк. шк., 2009. - 190 с. - ISBN 978-966-8087-32-5

 

81.2Укр-4

Н 73                Нові слова та значення [Текст] : слов. / Ін-т укр. мови НАН України ; уклад. Л. В.  Туровська, уклад. Л. М. Василькова. - К. : Довіра, 2009. - 271 с. - (Словники України). - ISBN 978-966-507-248-5

81.2Укp

П12       Пазяк О.М.

         Українська мова і культура мовлення : навч.посіб. для студ. вузів / Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. - К. : Вища шк, 1995. - 239 с.

81.2Укр-4

С91                Сучасний російсько-український словник: 160 000 сл. [Текст] : словарь / уклад. М. Г.  Зубков. - Х. : ВД „Школа”, 2008. - 688 с. - (Офіц. б-ка). - ISBN 978-966-8182-85-3.

81.2Укр-4

С91                Сучасний російсько-український, українсько-російський словник. Близько 55 000 слів. [Текст] : словарь. - Х. : Торсінг плюс, 2008. - 640 с. - ISBN 978-966-404-380-6

81.2Укр-4

У 45                Українсько-російський словник [Текст] : словник / уклад. Г. П. Їжакевич [та ін.]. - 2-ге вид. доопрац. і доп. - К. : Наук. думка, 2004. - 1008 с. - ISBN 966-00-0220-3

81.2Укр-4

У 59                Універсальний словник-довідник [Текст] : 30 000 слів і виразів сучасної української мови / уклад. К. І. Приходченко. - Донецк : Бао, 2007. - 320 с. - ISBN 978-966-548-854-5.

81.2Укp-4

Ф82                Фразеологія перекладів Миколи Лукаша : словник-довідник. - К. : Довipа, 2003. - 733 с. - (Нац. акад. наук Укpаїни).

 

Keywords, ключові слова: виховна робота бібліотек, патриотичне виховання, вища освіта,Україна,історія, мова; воспитательная работа библиотек, патриотическое воспитание, высшее образование,история,украинский язык Украина;educational work of libraries, patriotic education, higher education, Ukraine, ukrainian language.

 

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

ВИВЧАЙ УКРАЇНСЬКУ ЛЕГКО!

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-02-24

Основи розрахунку та конструкції деревообробного обладнання [Текст] : підручник / В. В. Шостак [та ін.] ; за ред. В. В. Шостак ; Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2012. – 392 с.

Засідання Бібліотечної ради ХНТУСГ

2020-02-20

В Науковій бібліотеці 20.02.2020 р. відбулося засідання Бібліотечної ради ХНТУСГ, на якому було розглянуто питання щодо виконання «Плану видання наукових, навчальних та навчально-методичних видань навчально-науковими інститутами ХНТУСГ в 2019-2020 навчальному році».

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка