Технології та нормативи витрат на вирощування овочевих культур

65.9(4УКР)325.1
Т 38

Технології та нормативи витрат на вирощування овочевих культур [Текст] / за ред. П. Т.  Саблука, за ред. Д. І. Мазоренка, за ред. Г. Є. Мазнєва ; за ред. П. Т. Саблука, Д. І. Мазоренка, Г. Є. Мазнєва. –  2-е вид. –  Х. : Майдан, 2010. –  340 с. : табл. –  Бібліогр.: с. 328-338.

Місце зберігання: Б.п. №1 (пр. Московський,45), Б.п. №3 (вул. Алчевських,44)  – 27 прим.

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2021-01-25

Відтворення лісів в Україні [Текст] : навч. посіб. / С. І. Мусієнко [та ін.] ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : ПромАрт, 2020. – 143 с. : рис., табл. –Бібліогр.: с. 135-137 (39 назв)

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка