Трактори, мобільні навантажувальні машини та причепи

631.3(075)
Т 65

Трактори, мобільні навантажувальні машини та причепи [Текст]: посіб. для підготовки фахівців із напряму "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" / Укр. наук.-дослід. ін-т прогнозування та випробування техніки і технологій для с.-г. вир-ва ім. Л. Погорілого; за ред. В. І. Кравчука, О. А. Демидова. –  Дослідницьке: [б. в.], 2010. –  176 с. : il. –  (Сільськогосподарська техніка - XXI). –  Бібліогр.: с. 166-167.

Місце зберігання: Б.п. №1 (пр. Московський,45) –  2 прим.

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2021-01-18

 Іванова, Ганна Сергіївна. Сучасний стан і перспективи розвитку адміністративно-правового регулювання в агропромисловому комплексі України [Текст] : моногр. / Г. С. Іванова ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2020. – 352 с. – Бібліогр.: с. 319-350 (402 назви).

Книга тижня

2021-01-13

Орел, Анна Миколаївна.  Управління конкурентним потенціалом в системі інноваційно-інвестиційного розвитку: детермінанти, механізми та стратегії [Текст] : моногр. / А. М. Орел ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : Мадрид, 2020. – 348 с. : табл. – Бібліогр.: с. 296-335 (402 назви). – ISBN 978-617-7845-81-1

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка