Релігієзнавство

 1. 86.2я73
  Д 18
  Данильян, О. Г.Релігієзнавство [Текст] : підручник / О. Г. Данильян. – Харків : Прапор, 2006. – 384 с.

 2. 86.2я73
  К 44
  Кислюк, К. В. Релігієзнавство [Текст] : підручник для студентів вузів / К. В. Кислюк, О. М. Кучер ; НУА. – 5-є вид., виправ. і доп. – Київ : Кондоp, 2009. – 636 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 598-622. – ISBN978-966-351-132-0.

 3. 86.2я73
  К 44
  Кислюк, К. В. Религиоведение [Текст] : учеб. пособие / К. В. Кислюк, К. В. Кислюк, О. Н. Кучер. – Харків : Тоpсинг, 2002. – 496 с. – ISBN 966-670-035-2.
  В книге представлен обширный фактический материал по истории, вероучению, культовой практике, религиозной организации первобытных, национально-государственных, мировых и современных нетрадиционных религий, а также по языческим верованиям древних славян и христианской религии и церкви в Украине.

 4. 86.2я73
  Л 82 Лубський, В. І. Релігієзнавство [Текст] : підручник / В. І. Лубський, В. І. Теремко, М. В. Лубська. – 2-ге вид., доп. – Київ : Академвидав, 2008. – 464 с. – (Альма-матер). – ISBN978-966-8226-61-8.
  Підручник містить відомості щодо структури, принципів, методології релігієзнавства, його взаємодії з іншими галузями гуманітарних знань. Із використанням загальноприйнятих у релігієзнавчій науці підходів висвітлено походження, сутність, структуру релігії як феномену людського буття, подано класифікацію релігійних систем, розкрито особливості ранніх політеїстичних вірувань, національних, світових релігій, неорелігій, релігійних учень секулярного змісту та їх ролі в духовному розвитку людства. У контексті загальнолюдських цінностей розглянуто розвиток релігійного вільнодумства, проблему свободи совісті, а також особливості релігійного життя в Україні.

 5. 86.2я7
  П 77
  Присухін, С. І. Релігієзнавство [Текст] : навч. посібник / С. І. Присухін ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2005. – 192 с. – Бібліогр.: с. 178-191. – ISBN966-574-764-9.
  Основна увага приділяється релігієзнавчому аналізу історії, особливостям віровчення, культової практики, релігійних організацій первісних, етнонаціональних, світових та новітніх релігійних течій. Висвітлюється також питання історії та сучасного стану релігійних вірувань і конфесій в Україні, а також розглядаються конституційно-правові засади забезпечення свободи совісті в Україні.

 6. 86.2я7
  Р 36
  Релігієзнавство [Текст] : підручник / В. І. Лубський, С. М. Бурлак, Л. Г. Вороновська. – Київ : Академiя, 2000. – 408 с. – (Альма-матеp).
  Підручник містить відомості щодо предмета, структури, методології релігієзнавства, його взаємодії з різними галузями гуманітарних знань. Ґрунтовно висвітлено походження та феноменологію релігії, класифікацію та головні особливості ранніх вірувань, національних, світових релігій, неорелігій та релігійних рухів. В цьому контексті розглядаються розвиток релігійного вільнодумства та проблема свободи совісті.

 7. 86.2я73
  Р 36
  Релігієзнавство [Текст] : підручник / Є. К. Дулуман, М. М. Закович, М. Ф. Рибачук [та ін.] ; за ред. М. М. Заковича. – Київ : Вища шк., 2000. – 350 с. – ISBN966-642-012-0.
  Розкрито сутність релігії та вільнодумства, їхні соціальні функції. Розглянуто виникнення в Україні християнства та інших релігійних конфесій, їхній вплив на розвиток культури в умовах перебудови духовного життя суспільства, відродження національної культури. Висвітлено світоглядні аспекти релігії і вільнодумства, показано їх місце та роль у соціально-культурному прогресі.

 8. 86.2
  Ф 62
  Фiрсова , Л. В. Релігієзнавство [Текст] : підручник / Л. В. Фiрсова , І. П. Черних, Л. І. Тараненко ; за ред. Л. В. Фірсової ; XНТУСГ. – Харків, 2007. – 285 с. – ISBN966-670-035-2.
  В підручнику надається матеріал з історії віровчення та культової практики, первісних, національних, світових і сучасних нетрадиційних релігій. Відображені вірування стародавніх слов’ян і історія християнської релігії і церкви в Україні. Підручник містить тести, теми рефератів, контрольні питання.

 9. 86.2я73
  Ч-49
  Черній, А. М. Релігієзнавство : навч. посібник / А. М. Черній. – Київ : Академвидав., 2005. – 352 с. – (Альма-матеp).
  Підручник містить філософський аналіз основних проблем релігієзнавства – предмета, методів, принципів, а також природи, суспільних функцій релігії, її історичного розвитку від первісних вірувань до етнонаціональних та світових релігій. Доведено нерозривний зв’язок релігії й вільнодумства як свідчення прагнення людини вирватися із зовнішньої і внутрішньої несвободи, висвітлено причини появи та поширення неорелігійних течій. Детально охарактеризовано конфесійну карту сучасної України.

 10. 86.37я73
  Ш 37
  Шевченко, А. І. Основи християнства: шлях до істини [Текст] : навч. посібник / А. І. Шевченко. – Донецьк, 2000. – 246 с. – Бібліогр.: с. 241-243. – ISBN966-7829-06-5.
  У навчальному посібнику узагальнено досвід семінарських занять і лекцій курсу «Наукові основи християнства» для студентів факультету релігієзнавства. У доступній розповідній формі та сучасною мовою описано деякі події, що відбувались у поступальній еволюції людства. Зроблено спробу у легендах та притчах, записаних протягом декількох тисячоліть, розглянути інформацію, передану нам в основному джерелі християнства – Біблії. Для студентів факультетів релігієзнавства, теософії, теології.

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

13 вересня - День пам’яті жертв фашизму

2020-09-13

Це День пам’яті десятків мільйонів людей, які загинули в Другій світовій війні: мільйонів солдатів та ще більше – мирних жителів, які загинули внаслідок бомбардувань, у концтаборах, від хвороб та від голоду, який відзначається щорічно у другу неділю вересня.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка