«Інноватика в бібліотеках вузів: ресурсне та інформаційне забезпечення науки і освіти» (до 85-річчя бібліотеки ХНТУСГ) 

    27 листопада 2015 р. в рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції «Слобожанський гуманітарій – 2015» була проведена бібліотечна секція «Інноватика в бібліотеках вузів: ресурсне та інформаційне забезпечення науки і освіти» (до 85-річчя бібліотеки ХНТУСГ).

   В роботі секції брали участь фахівці бібліотек провідних вищих навчальних закладів: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, НТУ «ХПІ», НЮУ ім. Ярослава Мудрого, УкрДУЗТ, НФаУ, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, ХДУХТ, ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, ХНАДУ, ХДАДМ, ХТЕІ КНТЕУ та ін., а також коледжу переробної та харчової промисловості ХНТУСГ.

  Відкрив роботу секції проректор з науково-педагогічної роботи Віктор Іванович Жила. Директор Наукової бібліотеки Новікова Тетяна Вікторівна виступила з доповіддю «Сучасність Наукової бібліотеки ХНТУСГ: аналіз, заходи, завдання», де визначила роботу НБ як науково-інформаційного та просвітницького центру ХНТУСГ.

  У доповідях, проголошених на секції, розглядалися такі питання: історичний аспект розвитку бібліотеки ХНТУСГ, новий формат роботи з молоддю, проблеми формування та роботи зведеного каталогу, визначення факторів та критеріїв патріотичного виховання тощо. Присутні щиро вітали Наукову бібліотеку з 85-річчям та бажали подальшого розвитку, творчого пошуку і натхнення, підтримки ректорату у розбудові бібліотеки.

  Матеріали секції  увійшли в Вісник наукової бібліотеки, випуск 4.

 

  

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2021-01-25

Відтворення лісів в Україні [Текст] : навч. посіб. / С. І. Мусієнко [та ін.] ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : ПромАрт, 2020. – 143 с. : рис., табл. –Бібліогр.: с. 135-137 (39 назв)

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка