«Інноватика в бібліотеках вузів: ресурсне та інформаційне забезпечення науки і освіти» (до 85-річчя бібліотеки ХНТУСГ) 

    27 листопада 2015 р. в рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції «Слобожанський гуманітарій – 2015» була проведена бібліотечна секція «Інноватика в бібліотеках вузів: ресурсне та інформаційне забезпечення науки і освіти» (до 85-річчя бібліотеки ХНТУСГ).

   В роботі секції брали участь фахівці бібліотек провідних вищих навчальних закладів: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, НТУ «ХПІ», НЮУ ім. Ярослава Мудрого, УкрДУЗТ, НФаУ, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, ХДУХТ, ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, ХНАДУ, ХДАДМ, ХТЕІ КНТЕУ та ін., а також коледжу переробної та харчової промисловості ХНТУСГ.

  Відкрив роботу секції проректор з науково-педагогічної роботи Віктор Іванович Жила. Директор Наукової бібліотеки Новікова Тетяна Вікторівна виступила з доповіддю «Сучасність Наукової бібліотеки ХНТУСГ: аналіз, заходи, завдання», де визначила роботу НБ як науково-інформаційного та просвітницького центру ХНТУСГ.

  У доповідях, проголошених на секції, розглядалися такі питання: історичний аспект розвитку бібліотеки ХНТУСГ, новий формат роботи з молоддю, проблеми формування та роботи зведеного каталогу, визначення факторів та критеріїв патріотичного виховання тощо. Присутні щиро вітали Наукову бібліотеку з 85-річчям та бажали подальшого розвитку, творчого пошуку і натхнення, підтримки ректорату у розбудові бібліотеки.

  Матеріали секції  увійшли в Вісник наукової бібліотеки, випуск 4.

 

  

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Послуги МБА та ЕДД

Послуги МБА та ЕДД НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Вебінари та майстер-класи ORCID

2021-09-16

Державна науково-технічна бібліотека України у співпраці з ORCID  проведе серію вебінарів та майстер-класів на тему: “Використання постійних ідентифікаторів учених та установ, їх роль у науковій екосистемі. Інструменти ORCID для науковців”.

Книга тижня ("Бібліотека маркетолога")

2021-09-14

Наукова бібліотека продовжує  рубрику «Бібліотека маркетолога» в рамках проєкту «Книжкова конвенція маркетологів» 339.138(02.064) М 27 Маркетинг на ринку продуктів швидкого приготування [Текст] : монографія / Є. В. Ромат [та ін.] ; за наук. ред. А. А. Мазаракі ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2018. - 207 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 183-192 (91 назва). - ISBN 978-966-629-911-9

Наукова бібліотека продовжує вересневі зустрічі з першокурсниками

2021-09-14

Сьогодні комп'ютерні технології так увійшли в наше життя, що важко знайти студента, який би не володів комп'ютером. Але для освіченої людини, що живе у сучасному інформаційному світі, цього замало

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка