«Жива планета: екологічні проблеми України»

 

11 травня 1971 року генеральному секретареві ООН надійшло звернення, яке підписали 2200 діячів науки й культури з 23 країн світу. Вони попереджали людство про безпрецедентну небезпеку, що загрожує йому у зв'язку із забрудненням навколишнього середовища: «Або ми покінчимо із забрудненням, або воно покінчить із нами».

Офіційно Всесвітній день охорони навколишнього середовища був заснований Генеральною асамблеєю ООН на її 27-й сесії 15 грудня 1972року (резолюція № A/RES/2994 (XXVII)). Датою святкування вибрано 5 червня – початок роботи Стокгольмської конференції з проблем навколишнього середовища (1972 р.), на якій були присутні повноважні представники 113 держав.

У різних куточках світу святкування Дня охорони навколишнього середовища супроводжується великими

концертами, мітингами та ін.. Проблема в світі одна і глобальна, а девізів нескінченно багато. З 2000 р оку розпочато програму ООН - “ Тисячоліття довкілля – приступити до дій ” . Кожного року визначається тема, під якою відбуваються заходи до Дня охорони навколишнього середовища.

Тема 2016 року – «Політика абсолютної нетерпимості до незаконної торгівлі дикими тваринами» , яка привертає увагу до незаконної торгівлі дикими тваринами, руйнує біорізноманіття планети і ставить під загрозу виживання виду слонів, носорогів, тигрів і багатьох інших тварин. Крім того, незаконна торгівля дикими тваринами завдає шкоди нашій економіці, громадам і безпеці. Кампанія цього року, що проходить під слоганом « Wild for Life », закликає нас поширювати інформацію про злочини проти дикої природи і робити те, що від нас залежить, щоб запобігати їм.

В ООН стверджують, що тільки міжнародне співробітництво може гарантувати подальший безпечний розвиток планети. Важливо також реалізовувати ці ідеї локально, щоб кожна людина, що посадила дерево, взяла участь у прибиранні території, змогла усвідомити всю важливість охорони навколишнього світу.

Охорона навколишнього природного середовища – це форма у взаємодії людини й природи, породжена в сучасних умовах. Вона являє собою систему державних і суспільних заходів (технологічних, економічних, адміністративно-правових, просвітницьких, міжнародних), спрямованих на гармонічну взаємодію суспільства й природи, збереження й відтворення природних ресурсів і діючих екологічних співтовариств в ім'я майбутніх поколінь.

Сьогодні екологічні проблеми стоять у ряді найважливіших і визначають рівень благополуччя всієї світової цивілізації й, зокрема, нашої країни.

5 Екологічних проблем України:

 

1. Неякісна вода.

Проблема забезпечення населення України якісною питною водою з кожним роком ускладнюється, стає більш гострою. Практично всі поверхневі, а в окремих регіонах і підземні води за рівнем забруднення (80% проб води) не відповідають вимогам стандарту на джерела водопостачання . Очисні споруди і технологія очищення води застаріли і не оновлюються. В Україні існує 1200 населених пунктів (у яких проживають понад 800 тис. осіб), в яких заборонено пити місцеву воду через природні або техногенні причини, або через відсутність місцевих джерел водопостачання.

2. Забруднення повітря.

Щорічно в атмосферу України потрапляє понад 6 млн. тонн шкідливих речовин. Головними забруднювачами є промислові підприємства, які разом з димом викидають у повітря сірчистий і вуглекислий газ, оксиди азоту, хлор, фтор, аміак, частинки та сполуки ртуті й миш'яку.

Збільшення кількості автомобілів на дорога х також збільшило обсяг шкідливих викидів в атмосферу. Зросла кількість відпрацьованих газів, що надходять у повітря на території великих міст.

3. Знищення лісів.

Споживче ведення лісового господарства призводить до того, що площа лісів, уражених шкідниками і хворобами постійно збільшується, а цінні деревні породи (дуб, бук і сосна) заміщуються малоцінними (грабом, березою, осикою).

Прямий наслідок нераціональної вирубки лісів – збільшення частоти та інтенсивності повеней у західних областях України.

4. Побутові відходи.

Проблема утилізації побутових відходів стає дедалі серйознішою. Загальний їх обсяг вже сягає 32 млрд. тонн і продовжує невпинно зростати – на 2 млрд. тонн щороку. А загальна площа територій, що зайняті сміттєзвалищами , за підрахунками спеціалістів, сьогодні вже складає 12% території країни. Переважна їх більшість працює в режимі перевантаження, тобто з порушенням проектних показників щодо обсягів накопичення відходів. Водночас полігони є джерелом інтенсивного забруднення атмосфери та підземних вод. Практично ні на одному з них не знешкоджується фільтрат. Майже усі полігони потребують невідкладної санації та рекультивації.

Не вирішуються питання створення нових полігонів. Половина полігонів побутових відходів приймає промислові відходи. Крім того, у багатьох містах триває процес утворення несанкціонованих звалищ побутових відходів.

5. Чорнобиль. Зона відчуження.

Аварія на Чорнобильській АЕС мала, має і, на жаль, ще довго матиме значний вплив на стан навколишнього середовища України. Внаслідок вибуху ядерного реактора та пожежі на ньому за короткий період часу у довкілля потрапило близько 7 тонн ядерного палива . Аварія призвела до радіоактивного забруднення більш ніж 145000 км ² території України, Білорусії та Росії. Великий викид радіоактивного пилу (в тому числі йоду 131, цезію 137, стронцію 90) піднявся на висоту 1500 метрів і був перенесений вітром до Скандинавії, Центральної та Південно-Східної Європи, Північної Італії.

Сумарна активність радіонуклідів, які вийшли за межі 4 енергоблоку Чорнобильської АЕС 26 квітня 1986 року і в наступні дні після аварії, перевищила 300 млн. кюрі.

Давайте згадаємо, що ми всі живемо на одній планеті і, забруднюючи природу ми шкодимо у першу чергу самим собі та своїм нащадкам. Тому, з такої прекрасної нагоди, зробимо хоча б один крок на покращення стану довкілля. Кожен для себе повинен знайти шляхи для покращання навколишнього середовища. Можливо, хтось прибере сміття в своєму дворі, а дехто просто не залишить слідів свого перебування на природі. Але разом ми зробимо навколишнє середовище кращим і надалі не забуватимемо про його охорону та збереження природних скарбів.

Саме від нас залежить наше майбутнє!

Наукова бібліотека пропонує літературу:

 1. 1. 20.1я7

  Б 91 Бурдіян , Б . Г. Навколишнє середовище та його охорона : навч . посіб . / Б. Г. Бурдіян , В. О. Дерев'янко , А. І. Кривульченко . – К иїв : Вищ . шк ., 1993. – 227 с.

  Экз-ры : Б.п. №3 (вул. Алчевських.44) – 1

 2. 2. 621.311.22 (075)

  В 18 Варламов , Г. Б. Теплоенергетика та екологія [Текст] : підручник / Г. Б. Варламов; Г. М. Любчик , В. А. Маляренко. – Х арків : САГА, 2008. – 234 с. – ISBN 978-966-2918-51-9 : 59.38 .

  Экз-ры : Б.п . №1 (пр. Московський,45) – 1Б.п. №4 (вул. Енгельса,19) - 4

 3. 3. 631.6.02(075)

  В 62 Водні ресурси : використання , охорона , відтворення , управління [Текст] : підруч . для студ ентів ВНЗ / А. В. Яцик , Ю. М. Грищенко, Л. А. Волкова [та ін .]. – К иїв : Генеза, 2007. – 360 с. : il . – ISBN 978-966-504-708-7 .

  Экз-ры :. Б.п . №1 (пр. Московський,45) – 1

 4. 4. 20.1я73

  Г 85 Грицик , В. (мол.) . Екологія довкілля . Охорона природи [Текст] : навч . посіб . / В. Грицик (мол.), Ю. Канарський , Я. Бедрій . – К иїв : Кондор, 2011. – 292 с. – Бібліогр .: с. 265-267. – ISBN 978-966-351-214-3 .

  Экз-ры : Б.п . №2(вул. Мироносицька ,92) - 1

 5. 5. 20.1я73

  Д 41 Джигирей , В . С. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища . Екологія та охорона природи [Текст] : підручник / В. С. Джигирей , В. М. Сторожук, Р. А. Яцюк . – 3-тє вид., доп . – Льв i в : Аф i ша , 2001. – 272 с. – Библиогр .: с. 265-266. – ISBN 966-7760-46-4.

  Экз-ры : Б.п . №1 (пр. Московський,45) – 1

 6. 6. 20.1я73

  І-62 Інженерна екологія сільськогосподарського виробництва [Текст] : навч . посіб . / Ю. С. Скобло , В. Г. Цапко , Д. І. Мазоренко [ та інш .] ; за ред. Д. І. Мазоренка , В. Г. Цапка. – Київ : Основа, 2007. – 390 с. : табл., il . – Бібліогр .: с. 389-390. – ISBN 978-966-699-259-1.

  7. 658.382.3(075)

 7. Л 24 Лапін, В. М. Безпека життєдіяльності людини [Текст] : навч . посіб . / В. М. Лапін. – 6-те вид., перероб. і доп . – Київ : Знання, 2007. – 332 с. – ISBN 966-346-251-5.

  Э кз-ры : Б.п . №1 (пр. Московський,45) – 1

 8. 8. 620.9(075)

  М 21 Маляренко , В. А. Енергетика і навколиш нє середовище [Текст] / В. А. Маляренко . – Х арків : САГА, 2008. – 360 с. – ISBN 978-966-2918-47-2 .

  Экз-ры : Б.п . №4 (вул. Енгельса,19) - 2

 9. 9. 20.1я73

  О-92 Охорона навколишнього середовища в деревообробній промисловості [Текст] : навч . посіб . / С. О. Апостолюк , А. С. Апостолюк , В. С. Джигирей [и др.]. – К иїв : Основа, 2003. – 176 с. – Библиогр .: с. 171-172. – ISBN 966-699-012-1 .

  Экз-ры : Б.п . №1(пр. Московський,45) - 9

 10. 10. 20.18я73

  О-92 Охорона навколишнього середовища в лісопромисловому комплексі [Текст] : навч . посіб . / С. О. Апостолюк , Р. І. Мацюк, В. М. Сторожук [та інш .]. – Л. : Афіша, 2001. – 198 с. – Библиогр .: с. 191-192. – ISBN 966- 7760-57-Х.

  Экз-ры : Б.п . №1(пр. Московський,45) - 9

 11. 11. 631.95

  П 34 Писаренко, В. М. Агроекологія [Текст] : учебное пособие / В. М. Писаренко, П. В. Писаренко, В. В. Писаренко. – Полтава, 2008. – 256 с. – Бібліогр .: с. 253-255. – ISBN 978-966-2088-14-4 .

  Экз-ры : Б.п . (пр. Московський,45) – 1,

  Б.п . №3(вул. Алчевських.44) - 2

 12. 12. 20.18

  С 44 Скобло , Ю. С. Обгрунтування інженерних рішень екобезпеки [Текст] : монографія / Ю. С. Скобло , Д. І. Мазоренко , Н. Ю. Скобло ; X НТУСГ. – Харків :То p с i нг плюс, 2008. – 304 с. – Бібліогр .: с. 298-303. – ISBN 978-966-404-620-3.

  Экз-ры : Б.п . №1 (пр. Московський,45) – 78

  Б.п . №3(вул. Алчевських.44) - 59

 13. 13. 20.1я73

  Ц 18 Царенко, О. М. Основи екології та економіка природокористування [Текст] : навч . посіб . / О. М. Царенко, О. О. Нєсвєтов , М. О. Кадацький . – 2-ге вид. – Суми : Унів . кн., 2004. – 400 с. – Бібліогр .: с. 387-396. – ISBN 966-680-122-1. – Предм . покажч . с. 397-399.

  Экз-ры : Б.п. №3 (вул. Алчевських.44) - 1

Використані Інтернет – джерела:

 1. 5 червня – Всесвітній день охорони навколишнього середовища //Профспілка працівників освіти і науки України (Офіційний сайт)
 2. Всесвітній день охорони довкілля //Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
 3. Екологія життя
 4. Основні екологічні проблеми України //Eco town
 5. У 2016 році Україна виділила для вирішення екологічних проблем 220 млн гривень //Eco town
 6. Державна екологічна інспекція у Вінницькій області
 7. The National Ecological charitable organization“GREEN CROSS UKRAINE”
 8. 5 червня – Всесвітній день охорони навколишнього середовища //Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса
 9. Вісім екологічних проблем України //fi.новости
 10. Екологічний стан України //Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії

Пропонуємо Вашому перегляду відео про охорону навколишнього середовища:

 1. Екологічні проблеми [України]
 2. Мультик про экологию(сюрреализм)
 3. Охрана окружающей среды
 4. Проект Програми розвитку ООН «Кожна краплина має значення»
 5.  Збережемо природу рідного краю

 

Матеріал підготувала О. О. Шевченко

 

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Послуги МБА та ЕДД

Послуги МБА та ЕДД НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Вебінари та майстер-класи ORCID

2021-09-16

Державна науково-технічна бібліотека України у співпраці з ORCID  проведе серію вебінарів та майстер-класів на тему: “Використання постійних ідентифікаторів учених та установ, їх роль у науковій екосистемі. Інструменти ORCID для науковців”.

Книга тижня ("Бібліотека маркетолога")

2021-09-14

Наукова бібліотека продовжує  рубрику «Бібліотека маркетолога» в рамках проєкту «Книжкова конвенція маркетологів» 339.138(02.064) М 27 Маркетинг на ринку продуктів швидкого приготування [Текст] : монографія / Є. В. Ромат [та ін.] ; за наук. ред. А. А. Мазаракі ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2018. - 207 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 183-192 (91 назва). - ISBN 978-966-629-911-9

Наукова бібліотека продовжує вересневі зустрічі з першокурсниками

2021-09-14

Сьогодні комп'ютерні технології так увійшли в наше життя, що важко знайти студента, який би не володів комп'ютером. Але для освіченої людини, що живе у сучасному інформаційному світі, цього замало

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка