«Золота булава»

07.09.12. «Золота булава» – виїзне засідання клубу «Слово». (Будинок спілки письменників міста Харкова. Відвідали захід 18 членів клубу).

Василь Хитрук – письменник, перекладач, філософ-українознавець. Нова книга «Золота Булавa» писалась автором близько 30 років. У книзі автор досліджує історію, вірування, культуру людей, що жили на теренах України. Затамувавши подих, студенти слухали розповідь про походження українців: від скіфів і трипільців – до теперішньої доби. Бойко Руслан (12-М), Спесивцев Олександр (21-ТС) цікавилися про особливості вірувань «просвітлених», про місця відновлення духовної сили.

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2021-01-18

 Іванова, Ганна Сергіївна. Сучасний стан і перспективи розвитку адміністративно-правового регулювання в агропромисловому комплексі України [Текст] : моногр. / Г. С. Іванова ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2020. – 352 с. – Бібліогр.: с. 319-350 (402 назви).

Книга тижня

2021-01-13

Орел, Анна Миколаївна.  Управління конкурентним потенціалом в системі інноваційно-інвестиційного розвитку: детермінанти, механізми та стратегії [Текст] : моногр. / А. М. Орел ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : Мадрид, 2020. – 348 с. : табл. – Бібліогр.: с. 296-335 (402 назви). – ISBN 978-617-7845-81-1

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка