Всеукраїнська  науково-практична конференція "Бібліотечно-інформаційне середовище як драйвер змін та інновацій в освіті"

Всеукраїнська  науково-практична конференція "Бібліотечно-інформаційне середовище як драйвер змін та інновацій в освіті". 

24 - 25  жовтня 2019 року в Науковій бібліотеці ХНТУСГ відбулась Всеукраїнська  науково-практична конференція "Бібліотечно-інформаційне середовище як драйвер змін та інновацій в освіті". 

В обговоренні ролі бібліотек ЗВО у сприянні розвитку інституціональних місій і цілей, активізації інноваційних процесів у забезпеченні бібліотеками інформаційного супроводу науки та освіти на сучасному етапі прийняли участь більше 60 фахівців бібліотек ЗВО Харкова, України,  у т. ч.  ДУ "НМЦ вищої та фахової передвищої освіти" (м. Київ), НБ НУБіП (м.Київ),   НБ ТДАУ ім.Петра Моторного (м. Мелітополь), НБ ЛНАУ (Львів); представники ЗВО м. Харкова:  ЦНБ ХНУ ім. В.Каразіна, НЮУ ім. Я Мудрого, НБ ХДУХТ, УкрДУЗТ, НБ ХНЕУ ім. С. Кузнеця, НБ ХНУРЕ, НБ НФаУ, НБ НАУ "ХАІ", НБ НУЦЗ України, ХНАУ ім. В. В. Докучаева, НБ ХНУБА,  НБ ХДЗВА, бібліотек ХНУВС, екологічного коледжу ЛНАУ (Львів), коледжу переробної та харчової промисловості ХНТУСГ. Також було розглянуто питання надання вільно доступу до науково-освітніх ресурсів, ролі бібліотеки у просуванні результатів наукової діяльності університету до вітчизняного та світового науково-інформаційного середовища, розвитку інноваційно-комунікаційних технологій, диверсифікації управління бібліотекою ЗВО, а також фондів рідкісних і цінних видань як фактору забезпечення науково-дослідної діяльності.

На заході було проведено тренінг з використанням коуч-технологій та презентовано новий формат спілкування - книжковий своп (Book-swap).

Учасникам конференції було запропоновано надати оцінку доповідям шляхом анкетування. В результаті чого найкращими виступами першого дня конференції визнано :

Бібліотечне кураторство як складова науково-практичних зв'язків між бібліотекою та вченим: сучасний стан. Штан Геннадій Валерійович, канд. іст. наук, завідувач сектору ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна.
Використання Telegram-бота в роботі сучасної бібліотеки на прикладі Науково-технічної бібліотеки Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». Стригун Тетяна  Володимирівна, завідувачка сектору НТБ Національного аерокосмічного університету ім.  М. Є. Жуковського «ХАІ». Главатий Олексій Олександрович,  завідувач сектору бібліотеки НТБ Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».
Віртуальні екскурсії, вебквести, ком'юніті: навчаємось, навчаємо, співтворимо. Перевозник Тетяна Вікторівна, головна бібліотекарка НБ ХНТУСГ. Грабар Наталя Григорівна, канд. наук із соц. комунікацій, доцентка кафедри культурних універсалій ХНТУСГ.

Другий день конференції  був присвячений обговоренню питань  збереження та популяризації фондів рідкісних і цінних видань бібліотек ЗВО.  Доповідь директорки Наукової бібліотеки Львівського національного аграрного університету, канд. іст. наук Пинди Любов Арсентівни "Проблеми наукового вивчення та популяризації колекції іноземних сільськогосподарських видань ХVIII - початку  ХХ ст. (за матеріалами фонду стародруків та рідкісних видань НБ ЛНАУ)" зібрала найбільше позитивних відгуків і стала кращою в цей день.

Ознайомитись з РЕКОМЕНДАЦІЯМИ Всеукраїнської науково-практичної конференції: «БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ДРАЙВЕР ЗМІН ТА ІННОВАЦІЙ В ОСВІТІ»

Ознайомитись з МАТЕРІАЛАМИ Всеукраїнської науково-практичної конференції: «БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ДРАЙВЕР ЗМІН ТА ІННОВАЦІЙ В ОСВІТІ»

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в каталозі бібліотеки

Для допомоги зверніться до інструкції Пошук в в репозитарії ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами
НБ ХНТУСГ

Як користуватися електронними ресурсами НБ ХНТУСГ

Контакти

Адреса для листування
Наукова бібліотека ХНТУСГ
пр.Московський 45
Харків, 61001
Телефон
E-mail:

Новини бібліотеки

Книга тижня

2020-03-30

Кускова, Світлана Вікторівна. Офіс-менеджмент [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. перш.(бакалавр.) рівня вищ. освіти ден. та заоч. форм навч. / С. В. Кускова ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. — Харків : [б. в.], 2020. — 312 с. — Бібліогр.: с. 305-308

Твори-ювіляри 2020 (частина 3)

2020-03-26

Наукова бібліотека пропонує переглянути віртуальну виставку “Твори-ювіляри 2020” (частина 3), в якій Ви дізнаєтеся які жінки надихнули Павла Загребельного на написання історичних романів “Євпраксія” та “Роксолана”.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка